Руденко Валерій Петрович

Декан географічного факультету (з 2000 р.), завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (з 1990 р.), доктор географічних наук (з 1992 р.), професор (з 1993 р.)

Нагороди:

Подяка Президента України у 2000 р.

 Додаткова інформація:

Народився 26 жовтня 1956 р., у с. Конельська Попівка Жашківського р-ну Черкаської області, Україна. Економіко-географ-ресурсознавець. Доктор географічних наук (з 1992 р.), професор по кафедрі економічної географії (з 1993 р.), академік Української Екологічної Академії наук (з 1995 р.).

У 1978 р. закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, географічний факультет, у якому працював лаборантом, аспірантом, ст. інженером, викладачем, доцентом, професором, з 1990 р. по даний час - завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, з 2000 р. - по даний час - декан географічного факультету.

Кандидатська дисертація: "Природно-ресурсний потенціал території: методика вивчення і оцінки для цілей оптимізації природокористування (на прикладі Середнього Придністров'я)" під керівництвом проф. Ігнатенка М.Г. захищена у 1982 р. в Секторі географії Морського гідрофізичного інституту АН УРСР, докторська дисертація „Природно-ресурсний потенціал і методи його економіко-географічного дослідження (на прикладі України)” захищена в Інституті географії НАН України у 1992 р. Підготував 9 кандидатів наук.

Проходив наукове стажування у Саскачеванському університеті (Канада) у 1985-1986 навчальному році. Був науковим керівником спільних україно-словацьких наукових проектів з екологічного туризму у 2006-2007 р.р. та в 2008-2009 р.р.

Руденко В.П. був та є керівником та виконавцем більше п'ятнадцяти науково-дослідних тем на замовлення безпосередньо Міністерства охорони навколишнього середовища України, Державних управлінь з охорони навколишнього середовища у Чернівецькій, Волинській, Житомирській областях, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що стосувались оцінки природно-ресурсного потенціалу держави. За ініціативи та безпосередньої участі Руденка В.П. в ЧНУ ім. Ю. Федьковича започатковані такі освітні напрями та спеціальності, як: "Екологія та охорона навколишнього середовища" ("Гідроекологія"), "Водопостачання та водовідведення", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Менеджмент організацій", "Туризм", "Економічна та соціальна географія", "Геодезія".

Автор понад 250 наукових праць.

 

Найважливіші публікації

Монографії:

 1. Руденко В.П. Сміливий крок / О.М. Маринич: життя у служінні людям: до 95-річчя від дня народження / упорядник В.І. Олещенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 223-224.

 2. Руденко В.П, Руденко С.В. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності/ В.П. Руденко, С.В. Руденко: Монографія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 248 с.

 3. Руденко В.П. Географічний факультет / В.П. Руденко // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернівецька область / ред. рада вид. : В.П. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: С.В. Мельничук (гол) [та ін.]: Монографія. – К. : Знання України, 2011. – С.111 – 123.

 4. Руденко В.П. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрейчук та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 344 с.

 5. Rudenko V. Geographical problems of natural resources potential evaluation in Ukraine / Valeriy Rudenko / Selected aspects of transformation in cantries of Central and Central-Eastern Europe / Edited by T. Michalski, A. Kuczabski. – Gdansk: Wydawnictwo “Bernardinum” Sp. z.o.o., Pelplin, 2010. – S.146-152.

 6. Руденко В., Веприк Н. Трансформация экологического сознания украинцев в ХХ – начале ХХІ столетия / Swiadomosc ekologiczna a rozwojregionalny w Europie SrodkowoWschodniej. – Slupsk:Akademia Pomorsa w Slupsku, 2008. – S. 152-161.

 7. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів Чернівецької області / Чернівецька область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. Відповід. редактор Т.В.Погурельська. – К.:ТОВ Видавництво "Мапа", 2007. – С.11.

 8. Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины: Монография / Руденко В.П. – Красноярск: КГТЭИ, 2007. – 168 с.

 9. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал Середнього Придністров’я  / В. Руденко, В.Вацеба / Середнє Придністров’я: / Монографія / За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця, П.П. «Видавництво «Теза», 2007. – 431 с.

 10. Руденко В.П. Природно-рекреаційний рейтинг регіонів України / Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. - Чернівці: Рута, 2006. – С. 218-224.

 11. Руденко В.П. Сучасний етап розвитку географічного факультету / Географічний факультет (ЧНУ ім. Ю.Федьковича). - Чернівці: Рута, 2006. - С.9-13.

 12. Руденко Валерій. Спогад про вчителя / Максим Мартинович Паламарчук. Серія: Видатні географи України / Упоряд. Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна – К. : Академперіодика, 2006. – С. 62-64.

 13. Проблеми географії та менеджменту туризму / В.Г.Явкін, В.П.Руденко, О.Д.Король та ін.: Монографія. – Чернівці: Рута, 2006. – 265 с.

 14. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3. / Руденко В.П.– Чернівці: Рута, 2005. – 248 с.

 15. Руденко В.П., Чернюх О.І. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2004. – 216 с.

 16. Білик Р.Р., Гайнічеру М.І., Євдокименко В.К., Кифяк В.Ф., Маниліч М.І., Осадчук Р.С., Руденко В.П., Шинкарук Л.В. Концепція соціально-економічного розвитку Чернівецької області на період до 2011 року. – Чернівці: Прут, 2004. – 144 с.

 17. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2001. – 268 с.

 18. Руденко В.П., Трофимчук О.М. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Частина 2: Монографія. – К.: УІДНС, 2000. – 186 с.

 19. Rudenko V.P. Geografia potentialului resurselor natural ale Ucrainei: Teorie si metode. – Suceava: Editure Universitate «Stefan cel Mare», 1998. – 258p.

 20. Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. – К.: ВД «К.-М. Академія», 1996. – 404 С.

 21. Rudenko V.P. Ukrainian Natural Resources Potential: An Evaluative Reference Book. – Kyiv: Vyshcha shkola, 1995. – 193 p.

 22. Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития: Монография / Голиков А.П., Руденко В.П., Левицкий И.Ю. и др. – Харьков: ХГУ, 1994. – 212 с.

 23. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Світ, 1993. – 240 с.

 24. Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України. – К.: Вища шк., 1993. – 182 с.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.

 2. Руденко В.П. Менеджмент природоохоронної діяльності. У 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 440 с. ISBN 978-966-423-309-2

 3. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3-х част.: підручн. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с. (Гриф надано Міносвіти і науки України: лист № 1/11 – 3582 від 29.04.2010 р.).

 4. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. – К.: ВД «К.-М. Академія» - Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с. (Допущено Міністерством освіти України як підручник для студентів географічних, економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України).

 5. Rudenko V.P. Introducere in geografia potentialului de resurse natural: Manual. – Kiev Casa Editoriala «K.-M.Academia» 1998. – 258p. (Recomandat de Ministerul Invatamanyului al Ucrainei ca manual pentru studentii specializati in «Geografie», «Economie», si «Ecologie» ai institutiilor de invatamant superior din Ucraina).

 6. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 200 с. (Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів географічних, економічних та екологічеих спеціальностей вищих навчальних закладів).

 7. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Ч.1. Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 176 с. (Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів географічних, економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України)

 8. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Гищук Р.М. Лісокористування в Україні: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 48 с.

 9. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Тестові завдання. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.

 

Статті та доповіді на міжнародних конгресах:

 1. Rudenko V., Vintoniak A. Pedagogical activity and basics of geography teaching of academician ArkadiyZhukovsky (1922 - 2014) / Valery Rudenko, AllaVintonyak // Journal of Education, Health and Sport. – Bydgoszcz: KazimierzWielkiUniversity. 2019. – Vol 9, No 11. – P. 46 – 51.

 2. Руденко В., Вінтоняк А. Аркадій Жуковський в дослідженнях проблем географії населення України / В.Руденко, A. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.20-25.

 3. Руденко В., Лєбєдєва А. Аналіз природної та культурної спадщини Чернівецької області  для розвитку культурно-пізнавального туризму / В.Руденко, A. Лєбєдева // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.14-19.

 4. Руденко В., Грек К. Етнографічні напрацювання професора Мирона Кордуби / В.Руденко, К.Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.10-13. 

 5. Руденко В. 140 років географічної освіти і науки у Чернівецькому університеті: перші кроки / В.Руденко, А.Пирогівська, І.Сандуляк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. - С.7-10.

 6. Руденко Валерій. Суспільно-географічний країно- та краєзнавчий доробок академіка Аркадія Жуковського / В. Руденко, А. Пирогівська // Матеріали ХІІ з'їзду Українського географічного товариства (Вінниця, травень 2016 р.). – К.: Обрії, 2016.

 7. Руденко В. "Етнографічна мапа Буковини" як історико-географічний твір / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернів. ун-ту: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – Вип. 762-763: Географія. – С. 198 – 201.

 8. Валерій Руденко. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній "ENCYCLOPEDIA OF UKRAINE" (VOL. I-V, 1984-1993) / Руденко В., Пирогівська А. // Часопис соціально-економічної географії. – 2015. - №19(2). – С. 55-59.

 9. Руденко В. Економіко- та соціально-географічний доробок Аркадія Жуковського у праці "Буковина – її минуле і сучасне" / під редакцією Д. Квітковського, Т. Бриндзана, А. Жуковського. – Філадельфія, Дітройт: Зелена Буковина, 1956. – 965 с. / Валерій Руденко, Алла Пирогівська // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матер. Всеукр. наук. конф. з участю закордон. учених., присвяч. 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії  Львів. націон. ун. ім. Івана Франка (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. проф. О.І. Шаблій]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 139 – 141.

 10. Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В. Руденко, С. Руденко // Український географічний журнал. – 2015. № 1. – С. 27-32.

 11. Руденко В.П. Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу/ В. Руденко, С. Руденко, В. Худіковська-Флікс// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 184-193.

 12. Rudenko Valeriy. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko, Valentuna Hudikovska, Myroslava Lapushniak //  Natural Resources (USA). – 2014, - №5, - 73-77p. Published Online February 2014 (http://www.scirp.org/journal/nr) http://dx.doi.org/10.4236/nr.2014.52008.

 13. Rudenko Valeriy. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – Pp. 47-51. ISSN 2227-670X 2014 IJACS Journal.

 14. Rudenko Valeriy. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of Ukrainian Regions: Cartographic Analysis /  Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Zhanna Buchko and Inha Sandulyak // International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. –  Pp. 70-76.

 15. Джаман В.О. Міжнародна конференція «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» / В.О. Джаман, В.П.Руденко //  Укр. геогр. журн. – 2014, №4. – С. 69-70.

 16. Руденко В.П. Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / Руденко В.П., Руденко С.В., Худіковська-Флікс А.А. // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 724-725: Географія. – С. 184-193.

 17. Rudenko V.P., Zayachuk V.D., Palamaruk M.YNature Resource Potential of the Carpathion Region of Ukraine and Specificities оf its Use by Farming Enterprises / V.P.Rudenko, V.D.Zayachuk, M.Y.Palamaruk // Nature Resource, 2013. - № 4, s. 257-262.

 18. Rudenko V. Nature-Resource Potential of Ukrainian Physic-Geographical Region: Main Directions, Levels, Types, and Tasks of Cartographic Evaluation / Valeriy P. Rudenko, Stepan V. Rudenko // Journal of Settlements and Spatial Planning. – 2013. - № 2. – P. 323-328.

 19. Руденко В.П., Руденко С.В. Основні напрями, рівні, види та завдання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / В.П. Руденко, С.В. Руденко //  Геоінформатика. – 2012. - № 4. – С. 1-5

 20. Руденко В.П. Структура тематичного атласу "Україна. Природно-ресурсний потенціал" / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. матер. V Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Національні атласи у формуванні глобального інформаційного" (Київ, 13-14 жовтня 2012 року). – Вип. 5. - К.:ДНВП "Картографія",2012. – С. 148-150.

 21. Rudenko S. Ukrainian Physic-Geographical Regions: Territorial Productivity of Nature-Resource Potential / S. Rudenko, V. Rudenko // The 5th International Conference: Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends And Future Challrnges: Juli, 18-22, 2012, Sighetu Marmatiei, Romania: Conference Reader. – Cluj-Napoca: Presa Universitarã Clujeanã, 2012.-  P.155-156.

 22. Руденко В. Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України / Валерій Руденко// Зелені Карпати: Всеукр. еколог. наук. – популярн. журнал. – 2012. - № 1-2. – С. 43-44.

 23. Rudenko S. The natural resources potential structure of Ukrainian physic-geographical regions / S. Rudenko, V. Rudenko // Slupskie Prace Geograficzne. – 2012. №9. – P.131-142.

 24. Руденко В.П., Цепенда М.М. Методичні особливості економічної оцінки водноресурсного потенціалу території / В.П. Руденко, М.М. Цепенда // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія. – Київ – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 217-219.

 25. Rudenko V.P. Ukrainian Natural Regions. Geographical Problems of Nature Resource Potential Cost  Reestimation / V.P. Rudenko, S.V. Rudenko //Journal of Settlements and Spatial Planning. – 2010. – № 1. P. 69-72.

 26. Руденко С.В. Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Укр. геогр. журнал. – 2011. - № 1. – С. 14.

 27. Руденко С.В. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів України / Руденко С.В., Руденко В.П. // Геоінформатика. – 2011. - № 1. – С. 62-65

 28. Руденко В.П. Стоимостная переоценка природно-ресурсного потенциала Украины / В.П. Руденко, С.В. Руденко // География и природные ресурсы. – 2011. - № 1. – С. 173-176.

 29. Rudenko V.P. Revaluation of the natural-Resource Potential of Ukraine / V.P. Rudenko, S.V. Rudenko // Geography and Natural Resources. – 2011. – Vol. 32. - № 1. – P. 95-97.

 30. Rudenko V., Rudenko O. Territorial differentiation of natural recreation potential of Ukraine // Geologica Balcanica: XIX congress of the Carpathian-Balkan geological Association: Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010: Fbstracts Volume. – Sofia. – 2010. – 39.1-2. – S.341-342.

 31. Rudenko Valery P., S.V. Rudenko. Ukrainian Natural Regions: Geographical Problems of Nature Resource Potential Cost Re-Estimation /The 4th InternationalConference: Rural Spase and Local Development: Bistrita, 22-25 Juli 2010: abstract books / coord.: Vasile Zotic. – Cluj-Napoca: Presa Universitarã Clujeanã, 2010.-  P.51.

 32. Rudenko S. Natural-Resource potential of Natural Regions of Ukraine in Modern Terms / Rudenko S., Rudenko V. // Geographia Cassoviensis. - IV.- 2010. - №1. – P. 150-153.

 33. Руденко В.П., Ячнюк М.О. Перспективний фауністичний потенціал Чернівецької області / Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред.кол.: С.І. Іщук (відп.ред.) та ін.] – 2010. – Вип. 60. – С. 159-166.

 34. Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал областей за новою (2003 р.) схемою фізико-географічного районування України /С.В. Руденко, В.П. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. [Ред.кол.: С.І. Іщук (відп.ред) та ін.]. – 2010. – Вип. 61. – С.143-148.

 35. Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку / В.П. Руденко // Укр. геогр. журнал. – 2009. - №4. – С.25-27.

 36. Руденко В.П. Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України // Геоінформатика.- 2009 - №4 (32).

 37. Руденко В. До ювілею Л.І. Воропай / Валерій Руденко, Володимир, Володимир Круль, Віталій Коржик // Науковий вісник Чернів. ун-ту. – Вип. 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С.200-202.

 38. Rudenko Valeriy. Typology of Natural-Recreational Complexes of Ukrainian Natural Regions / Rudenko Valeriy, Rudenko Oksana, Yachnyuk Maryna // Geographia cassoviensis. Rocnik III/ (Kosice). – 2009.- № 2. – S. 156-158.

 39. Руденко В.П. Сучасний етап розвитку географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича / Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. пр. у 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – T.N. - С 279-281.

 40. Руденко В.П. Потенціал природний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.

 41. Руденко В.П. Потенціал природно-ресурсний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.

 42. Руденко В.П., Горленко І.О., Лісовський С.А. Географічні дослідження природно-ресурсного потенціалу в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. пр. у 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т I. – С. 252-257.

 43. Руденко В.П., Григор'єва Г.В. Географо-краєзнавчі особливості динаміки поселень історико-географічного краю Північна Бесарабія // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. пр. у 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т I. –С 217-219.

 44. Руденко В.П., Куліш В.І., Хохмутх З., Руденко С.В. Оцінювання та картографічне моделювання природно-рекреаційного потенціалу регіонів України та Словаччини / Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник наук. праць. – вип. 3. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. С. 185-189.

 45. Руденко В., Веприк Н. Трансформация экологического сознания украинцев в ХХ – начале ХХІ столетия / Swiadomosc ekologiczna a rozwojregionalny w Europie SrodkowoWschodniej. – Slupsk:Akademia Pomorsa w Slupsku, 2008. – S. 152-161.

 46. Rudenko Valeriy, Rudenko Oksana, Rudenko Stepan. Presentday problems of natural resources potential evaluation in Ukraine / Eurorural’08:Investigating European countryside: Abstracts of papers of 1st Moravian Conference on Rural Research EURORURAL`08, Brno, Czech Republic, August 25-29, 2008.- Brno,2008. – S. 66-67.

 47. Руденко В.П. Оцінка впорядкованості природно-ресурсного потенціалу регіонів України методами теорії інформації // Геоінформатика. – 2007. - № 4. – С. 69-74.

 48. Rudenko V. Cartografik models of the Ukrainian natural regions according nature resources potential // Geografia cassoviensis. – I. – Kosiсe, 2007. - P.159-162.

 49. Rudenko Valeri. Sistematizarea geografica a potentialului de resurse naturale ale ucrainei, ca valoare a rezistentei lor interioare la presiunile antropogene // Analele Universitatii “Stefan cel Mare”. Sectiunea geografie. – Anul XVI. – Suceava, 2007. – P. 261-264.

 50. Руденко В.П. Інвентаризація природних ресурсів / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (гол.ред.) та ін. – К.: ТОВ"Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т.2: Є-Н. – С.118.

 51. Руденко В.П. Кадастри природних ресурсів / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. А.В.Толстоухов (гол.ред.) та ін. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т.2: Є-Н. – С. 148-149.

 52. Руденко В.П. Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України / Річкові долини: Природа-ландшафти-людина.- Чернівці – Сосновець, 2007. – С.194-198.

 53. Гуцуляк В.М., Руденко В.П., Джаман В.О., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Кадровий потенціал, структура, основні навчальні дисципліни та наукова спеціалізація кафедр / Географічний факультет (ЧНУ ім. Ю. Федьковича). - Чернівці: Рута, 2006. - С. 13-23.

 54. Жупанський Я.І., Руденко В.П. Становлення та розвиток географічних наукових освітніх напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті / Географічний факультет (ЧНУ ім. Ю. Федьковича). - Чернівці: Рута, 2006. - С.2-9.

 55. Руденко В.П. Дефіцит абсолютний ресурсний /  Екологічна енциклопедія: У 3 т./ Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін. - К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2006. - Т.1: А-Е. - С.276.

 56. Руденко В.П. Дефіцитність ресурсів / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін. - К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2006. - Т.1: А-Е. - С.276.

 57. Руденко В.П. Сучасний етап розвитку географічного факультету / Географічний факультет (ЧНУ ім. Ю.Федьковича). - Чернівці: Рута, 2006. - С.9-13.

 58. Руденко В.П., Жупанський Я.І. Методи теорії інформації в оцінці впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України // Новые географические знання и направлення исследований: Сб. науч. трудов. - К., 2006. - С.71-76.

 59. Руденко Валерій. Дослідження академіком В.І. Вернадським проблем географії природних продуктивних сил / Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 161-167.

 60. Rudenko V. Cartografik models of Ukrainian natural regions nature resources potential productivity evaluation // Regional transborder co-operation in countries of central and eastern Evrope – a balance of achievements: Geopolitical Studies. – Vol.14. – Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, 2006. - P.195-201.

 61. Руденко В.П. Розвиток географічних засад раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. // Укр. геогр. журнал. – 2005. - № 1. – С.11-17.

 62. Руденко В.П. Сучасний підручник з суспільної географії // Укр. геогр. журнал. – 2004. - № 1. – С. 65-66.

 63. Руденко В.П. Карти компонентної структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: 3б. наук, праць. - К.: Інститут передових технологій, 2005. - Випуск 5. - С.138-141.

 64. Жупанський Я.І., Руденко В.П. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті // Укр. геогр. журнал. – 2004. - № 3. – С. 117-123.

 65. Руденко В.П. Професор А.Синявський – плугатар української географії / Професор Антін Синівський / Упоряд. В.Руденко. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 9-22.

 66. Rudenko Valeri. Investmen attractsveness of Ukraine reqions accordinq to the dimension and structure of the naturale resources potential // Forum qeoqrafik. – NR 1. – Editura university. – Craiova, 2002. – P. 32-38.

 67. Руденко В.П., Руденко Л.Г. Географічне українознавство в програмі конгресу україністів // Український географічний журнал. – 2002. - № 4. – С.74.

 68. Руденко В.П., Чернюх О.І. Рукописна економіко-географічна спадщина професора Антона Синівського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль. – 2002. – Випуск 5 (1). – С.11-13.

 69. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал регіонів України // Економічні Есе. – Київ, 2002. – Випуск 2 (13). – С. 49-57.

 70. Rudenko S.S., Kostyschyn S.S., Rudenko W.P. Die Umweltbelastung im landlichen Raum um Czernowitz / Symposium «Osterreichisch – Ukrainische Landwirtschafl»: Landwirtschaft und Agrotourismus: 26-29. August 2002, BAL Gumpenstein (Osterreich), 2002. – S. 97-98.

 71. Rudenko Vаleriy, Rudenko Oksana, Rudenko Stepan. Present-day problems of natural resources potential evaluation in Ukraine / Eurorural`08: investigating European countryside: Abstracts of papers of 1st Moravian Conference on Rural Research Eurorural`08, Brno, Czech Republic, August 25-29, 2008.- Brno,2008. – S. 66-67.

Цитування

Тематика наукових досліджень

Еколого-економічна та економіко-географічна оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України, що розуміється як сукупна продуктивність її природних ресурсів – засобів виробництва та предметів споживання, що виражається в їх суспільній споживчій вартості. Друга проблема, що хвилює автора – історія становлення та розвитку української економічної географії. Ним досліджуються також проблеми територіальної організації ПРП держави, його вплив на ефективність національного суспільного комплексу, шляхи раціоналізації природокористування.