16 листопада відбулося засідання студентського наукового гуртка “Освіторія Хаб”

Рівень підготовки здобувачів освіти зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) повинен визначатися дослідницькою роботою за вибраною тематикою. Вона визначає рівень загально-наукової підготовки, глибокі знання суспільно-географічного спрямування, уміння використовувати одержані теоретичні знання та практичні навички в дослідницькій роботі за вибраним фахом. Актуальною була інформація про етапи, структуру, правила оформлення наукової роботи. Керівник студентського наукового гуртка, к.геогр.н. Ємчук Т.В. порадила здобувачам освіти добросовісно підходити до власного наукового дослідження, викладу матеріалу та грамотно його оформляти. 

 

 

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.