Історія

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту (до квітня 2000 р. – кафедра економічної географії) ЧНУ імені Юрія Федьковича – одна з базових випускних кафедр географічного факультету – утворена в університеті з жовтня 1940 року. Біля її витоків та становлення стояли таки визначні вчені як: доц. В.І.Ваньков, проф. А.С.Синявський, проф. Б.Вишневський, проф. В.В.Онікієнко, проф. Н.Г.Ігнатенко, проф. Я.І.Жупанський, проф. М.П. Крачило, проф. А.Й.Швиденко. Нинішній завідувач кафедри – д.г.н., проф. В.П.Руденко очолює кафедру з 1990 року.

Спочатку заснування кафедри особливу увагу приділено вивченню галузевої структури та розміщенню народного господарства Чернівецької області. Після організації постійно діючої комплексної експедиції з вивчення природи та господарства Карпат і Прикарпаття, поліпшилися можливості для науково-дослідної роботи – економіко-географічні проблеми, пов’язані з розробленням та науковим обґрунтуванням розміщення й перспективного розвитку продуктивних сил Карпатських гір і Прикарпаття. Постійно розроблялися також питання населення і розселення (Т.К.Дагаєва, В.А.Бутковський), географії промисловості (М.Г.Ігнатенко, Я.І.Жупанський), сільського господарства (Е.О.Медведкова, М.С.Бінчева, А.Т.Дарова), виробничо-територіальних комплексів і регіональних проблем областей Карпатського і Подільського регіонів (В.В.Онікієнко, В.А.Руфін, Я.І.Бондаренко, М.В.Курилюк). З 70-х років активно почалося вивчення проблем будівельної індустрії (Й.А.Бурка, З.О.Манів), сфери обслуговування (Е.І.Калмуцька), туризму (М.П.Крачило).

На кафедрі вперше в Україні розроблено методику картографічного моделювання виробничо-територіальних комплексів (Я.І.Жупанський, С.І.Копчак). Складено атлас господарського комплексу Чернівецької області (Я.І Жупанський, В.О.Джаман та ін.). Також уперше в Україні започатковано новий напрям досліджень – економічне оцінювання природно-ресурсного потенціалу (В.П.Руденко, М.Г.Ігнатенко).

Чимало випускників кафедри економічної географії досягли визнання серед науковців. Академіком Академії наук вищої школи, Української екологічної АН, дійсним членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка обрано Я.І.Жупанського, академіками Української екологічної АН обрано – В.П.Руденка, М.Г.Ігнатенка. Я.Я.Андрусяку надане почесне звання «Заслужений працівник культури України». По-особливому пишаються факультет і кафедра своїм краянином, буковинським соловейком, народним артистом України Назарієм Яремчуком.

За час існування кафедри підготовлено близько 1150 економгеографів, випускниками та працівниками захищено 14 докторських та близько 4-х десятків кандидатських дисертацій; опубліковано більше 25 підручників з грифом Міносвіти і науки України, близько 45 монографій, майже 30 навчальних посібників, сотні статей у журналах і наукових збірниках, проведено близько 15 загальнодержавних і регіональних конференцій.

З 1996 року вперше на кафедрі і географічному факультеті у західноукраїнському регіоні відкрито нову навчальну спеціальність «Менеджмент природоохоронної діяльності з ліцензованим ДАК України набором на 1-й курс у 50 студентів. Це стало підсумком майже 20-річного функціонування на кафедрі відомої в Україні і за її межами наукової школи з оцінки природноресурсного потенціалу (ПРП) держави.

За міжакредитаційний період з 1 вересня 1998 р. вказана спеціальність згідно з постановою Кабінету Міністрів України трансформувалась у спеціальність «Менеджмент організацій» зі спеціалізацією «Менеджмент організацій природоохоронної діяльності», що була введена до нині діючого Тимчасового переліку спеціалізацій на основі розробленої на кафедрі «Варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики …» спільно з відомими фахівцями з Києва та Львова. З 1 вересня 2001 року на підставі рішення Вченої ради ЧНУ ім. Ю.Федьковича у межах спеціальності «Менеджмент організацій» на кафедрі відкрито ще одну спеціалізацію – «Менеджмент туристичної індустрії», що стало підтвердженням вагомих здобутків працівників кафедри у галузі туризму під керівництвом проф. Крачила М.П.

З вересня 2003 року на кафедрі започаткована ще одна навчальна спеціальність – «Економічна та соціальна географія» з ліцензійним обсягом – 30 осіб.

За 1998-2011 рр. викладачами та співробітниками кафедри опубліковано за рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України 8 підручників для студентів в.н.з., 10 монографій, 4 навчальних посібника з грифом Міносвіти і науки України та 7 навчальних посібників за рішенням Вченої ради ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 150 статті і повідомлень загальним обсягом понад 359 друкованих аркушів. Обсяг публікацій за вказаний період майже вдвічі перевищує відповідний показник попереднього десятиріччя.

З 2000 року по даний час викладачами кафедри захищено одну докторську дисертацію (Жук М.В.), 14 кандидатських дисертацій: В.С.Грицку, Ж.І.Бучко, М.В.Цепенда, Н.П.Веприк, Т.В.Соловей, О.І.Чернюх, В.Й.Бурка, Г.Я.Круль, О.С. Чубрей, К.П. Наконечний, М.О. Ячнюк, М.М. Цепенда, Г.В. Григорьєва, Т.В. Ємчук.

Професори кафедри – В.П.Руденко, А.Й.Швиденко (помер у лютому 2005 р.) були та є членами спеціалізованих вчених рад у Києві, Чернівцях, Львові. За їх зусиль у тому числі з 1 вересня 2001 р. вперше за всю історію географічного факультету у ЧНУ ім. Ю.Федьковича відкрита кандидатська спеціалізована вчена рада за двома спеціальностями: 11.00.01 та 11.00.11. ( з лютого 2005 р. – замість спеціальності 11.00.01 запроваджена спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія). З грудня 2001 р. у ЧНУ ім. Ю.Федьковича поряд з аспірантурою та докторантурою за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія при кафедрі почала функціонувати постійно діюча докторантура і аспірантура за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 1998 р. колектив кафедри успішно працює над реалізацією міжнародних навчально-наукових грантів: Інституту відкритого суспільства з Арізонським університетом США (М.В.Щербанюк), Королівського технологічного Інституту м. Стокгольм (Швеція) (Ю.В.Оніщук), TACIS – проект “Підтримка місцевого розвитку туризму в карпатських областях України” (PRUK) (В.П.Руденко, 2000-2002 рр.). У 1999-2001 рр. спільно з Українським інститутом досліджень навколишнього середовища при Раді Національної Безпеки і Оборони України виконано спільний проект з проблем раціонального використання лісових ресурсів та ПРП держави в цілому (проф. Руденко В.П., проф. Швиденко А.Й., доц. Данилова О.М.) З 2002 р. започатковано на договірних засадах наукове співробітництво з Київським Інститутом реформ щодо визначення рейтингів природно-ресурсної інвестиційної привабливості районів України.

У 2006 – 2007 рр. та 2008 – 2009 рр. кафедра під керівництвом проф. Руденка В.П. виконувала два українсько-словацькі проекти з туризму з Кошітським університетом.

У 2012 – 2013 рр. Руденко В.П.та Данілова О.М. беруть участь у виконанні гранту ЄС з етнічного туризму (Україна-Румунія-Молдова).

Студенти кафедри займали призові місця на загальноукраїнських, регіональних і загальноміських олімпіадах та конкурсах, зокрема у 2001,2002 роках – О.Токмакова – трете місце на всеукраїнській олімпіаді з екології в Одесі, Ю.Пазюк, М.Паламарюк увійшли в десятку кращих в Україні на олімпіаді з економіки природокористування у Сумах, Д.Бойчук – переможниця загальноміського (м. Чернівці, 2001 р.) конкурсу студ. робіт з проблем молодіжної політики. У 2003 році студенти кафедри Л.Козій та Н.Даналакі вибороли 2 і 3 місця на студентській олімпіаді з економіки природокористування в Сумах, студ. Т.Круліковська у 2004 році на цій же олімпіаді виборола 2-ге місце в Україні.

Студентка кафедри Олексійчук Т.В. у 2006 році зайняла 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських  наукових робіт з географії і отримала грамоту Міністерства освіти та науки Укрвїни, її науковий керівник доц. Соловей Т.В. У 2010 році переможцем такого ж конкурсу у м.Луцьк став студент Шемуня М.М. (науковий керівник доц. Вацеба В.Я.), у 2011 році випускниця кафедри Петрик Н.А. стала 1-ю в Україні на студентському науковому форумі з туризму у м. Львові (науковий керівник – к. геогр.н. Ємчук Т.В.)

Кафедра має свої філії на виробництві – у Сторожинецькому міжгосподарському лісгоспі, Чернівецькій філії Інституту землеустрою УААН, Чернівецькому обласному управлінні лісового і мисливського господарства, Вижницькій та Путильській гімназіях.

Вищеназвані показники діяльності кафедри за міжакредитаційний період є результатом роботи її колективу по усуненню недоліків, виявлених під час останньої акредитації університету комісією МОНмолодьспотру України.