Ячнюк Марина Олександрівна

Доцент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Особиста інформація:

Ім’я                          Ячнюк Марина Олександрівна / Yachniuk Maryna

Адреса                      м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2, корп.4, ауд.10

Телефон                   +380505166185

e-mail                         marina.yachnuk@gmail.com, m.yachniuk@chnu.edu.ua

Дата народження    21.01.1981

Громадянство          України

Професійний профіль

Науковий ступінь та спеціальність кандидат географічних наук

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Вчене звання Доцент
Посада доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Факультет географічний
ВНЗ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь

 1. Географія глобальних проблем людства
 2. Актуальні питання сучасної економічної географії
 3. Система місцевого управління туристсько-рекреаційної діяльності
 4. Пприродно-ресурсне районування та пргнозування розвитку регіону
 5. Географія ПРП України
 6. Управління туристсько-рекреаційною діяльністю на природоохоронних територіях
 7. Туризм як напрям менеджменту природоохоронної діяльності
 8. Районні планіровки рекреаційних територій
 9. Операційний менеджмент
 10. Управління туристичними ресурсами
 11. Загальна економ-географічна характеристика світу
 12. Методика організації наукової роботи у вищій школі
 13. Система місцевого природно-ресурсного управління
 14. Транспортний менеджмент
 15. Туристичне країнознавство

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

Період (починати з останнього) Етап (опис)
01.04.2011 – по даний час доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
3.09 2019 – 30.05.2020 вчитель географії ЗОШ № 4 м. Чернівці
1.09.2018 – 1.12.2018 Викладач географії ДВНЗ Чернівецький індустріальний коледж
17.05.2010 у спеціалізованій вченій раді К.76.051.04 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка перспективного фауністичного потенціалу регіону (на матеріалах Чернівецької області)» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (номер диплома ДК №063717 від 10 листопада 2010 року)
1.11.2004 – 17.05.2010 аспірантка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
06.10.2003 – 31.03.2011 асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Навчання та стажування

Період (починати з останнього) Етап (опис)
19.04.2021-15.06.2021 Стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка, кафедра географії України та туризму http://ecogeo.cv.ua/wp-content/uploads/2021/10/довідка-про-стажування-Тернопіль.pdf
22.03.2021.-27.03.2021 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014.07. Середня освіта (географія) в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). Тема «Актуальні питання сучасної географічної освіти». Серія ПК-02071240 № 586/2021 від «29» березня 20121 р. Загальний обсяг програми – 30 годин (1 кредит ЄКТС).Форма підвищення кваліфікації – дистанційна. http://ecogeo.cv.ua/wp-content/uploads/2021/10/yachnyuk_m.o.-підвищення-кваліфікації-вчителів-scaled.jpg
19.04.2020 виконала програму програму курсу «Основи користування Moodle» в обсязі 3 кредити 90 год http://ecogeo.cv.ua/wp-content/uploads/2021/10/Сертифікат-Ячнюк.pdf
02.03.2015-02.04.2015 стажування в Чернівецькому

торговельно-економічному інституті КНТЕУ

1.11.2004 – 17.05.2010 навчання в аспірантурі. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Кандидатська дисертація на тему на тему «Оцінка перспективного фауністичного потенціалу регіону (на матеріалах Чернівецької області). Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
01.09.1998 – 30.06.2003 студентка географічного факультету Чернівецького національного факультету імені Юрія Федьковича. Спеціальність «Менеджмент організацій». Кваліфікація магістр з менеджмену.

 

Область професійних інтересів:

Економічна та соціальна географія

Методика викладання географії в старших класах

Управління в галузі туризму

Менеджмент туристичної індустрії

Публікації

Останні публікації:

 1. Підгірна В. Н., Ячнюк М. О., Чубрей О. С. Особливості функціонування ринку туристичних послуг України на сучасному етапі // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 549-555. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.

ISBN 978-987-859-237-4

 1. Kostaschuk І.І., Bilous Yu.O., Yachnyuk M.O. Depression of administrative-territorial units of Chernivtsi oblast: social-geographical assessment.Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(05): 303-318. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.05.032 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.05.032

https://zenodo.org/record/5363663 

 1. Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 34. Том 2. С. 136–140.

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/34/part_2/34-2_2021.pdf

4. Yemchuk T., Yachniuk M., Palamaryk M. Social Media Marketing: A Concept and Instruments. Strategies, models and technologies of economic systems
management in the context of international economic integration:
scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym
Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina
Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian
Academy of Sciences, 2020. S 175 - 185.URL:https://zenodo.org/record/4396286#.YAr8qOlR2Uk

Підручники:

 1. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.
 2. Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич, С.В. Руденко, В.Я. Вацеба, В.С. Грицку, О.М. Данілова, К.П. Наконечний, М.В. Цепенда, М.О. Ячнюк, М.М. Цепенда, Т.В. Ємчук, О.С. Чубрей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 440 с. ISBN 978-966-423-309-2. (Гриф МОН України, лист №1/11 – 7192 від 14.05.2014)

Навчальні посібники:

 1. М.О. Ячнюк Географічні аспекти глобальних проблем людства: нав. посібник / М.О. Ячнюк, А.Г. Тюфтій. – Чернівці : Чернівец. Нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 148 с.

Методичні роботи:

 1. М.О. Ячнюк Географія: регіони та країни: тестові завдання /уклад.: П.О. Сухий, А.А. Мельник, М.О. Ячнюк, А.Г.Тюфтій. – Чернівці : Чернівец. Нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 108 с.
 2. Система технологій: конспект лекцій. – Ч. 2-га / уклад.: К.П. Наконечний, М.О. Ячнюк – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 36 с
 3. Географія природно-ресурсного потенціалу України: метод. вказ. до прак. і семін. занять / уклад.: Ячнюк М.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.
 4. Соціально-економічна статистика: тестові завдання / укл.: О.С. Чубрей, М.О. Ячнюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
 5. Наконечний К.П., Ячнюк М.О. Система технологій. Консп. Лекцій частина 2 – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 60 с.
 6. Ячнюк М.О. Геогрфія природно-ресурсного потенціалу України. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.
 7. Чубрей О.С., Ячнюк М.О. Соціально-економічна статистика. Тестові завдання - Чернівці: Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с

Закордонні публікації, монографії:

 1. Yemchuk T., Yachniuk M., Palamaryk M. Social Media Marketing: A Concept and Instruments. Strategies, models and technologies of economic systems
  management in the context of international economic integration:
  scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym
  Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina
  Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian
  Academy of Sciences, 2020. S 175 - 185.
 2. Sukhyy Petro, Yachniuk Maryna Ukrainian food security: present-day state and problems of formation / P.Sukhyy, M. Yachniuk // Scientific Letters of Academic Society of Mochal Baludansky, 2016. – 4 vol., No. 6/2016. – p.150-152.
 3. Сухой П.А. Географические особенности развития пчеловодства и рынка медоносной продукции / П.Сухой, М.Ячнюк // Нататкі  Магілеускага аддзела Беларускага географічнага таварыства, 2016. - №1-2 (33-34). – С. 37-45.
 4. Rudenko Valeriy, Rudenko Oksana, Maryna Yachniuk. Typology of Natural-Recreational Complexes of Ukrainian Natural Regions. Geographia cassoviensis. Rocnik III/ (Kosice). – 2009.- № 2. – S. 156-158.

Стаття (Copernicus):

 1. Сухий П.О. Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України / П.О. Сухий, А Тюфтій, М. Ячнюк // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Випуск 21 (2), 2016 р.) С.53-60

 

Українські фахові видання:

 1. Ячнюк М. О., Вацеба В.Я., Франків О. Б. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. - С. 263-268.
 2. Сухий П.О. Регіональні особливості розвитку бджільництва в Україні /П. Сухий, М.Ячнюк / /– Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.11. –  С.304-305.
 3. Ячнюк М. Перспективи розвитку мисливського туризму/ Ячнюк М. // Часопис соціально-економічної географії: іж регіон. Зб. Наук. праць. – Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 119-121
 4. Ячнюк М. О. Караванінг як один із перспективних напрямів розвитку туризму / Ячнюк М.О. // Науковий вісник Волинського національного університету: Серія географічних наук. Вип. 18 (243). – Луцьк, 2012. С. 175-179
 5. М.О. Ячнюк. Система управління туристсько-рекреаційною діяльністю / М.О. Ячнюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 633-634: Географія. С. 154-156
 6. М.О. Ячнюк. Перспективний потенціал фауністичних ресурсів чернівецької області. / М.О. Ячнюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 – Вип. 587-588: Географія. - С. 168-172
 7. Ячнюк М.О. Перспективи розвитку мисливського туризму. Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 119-121.
 8. Ячнюк М.О. Караванінг як один із перспективних напрямів розвитку туризму Науковий вісник Волинського національного університету: Серія географічних наук. Вип. 18 (243). – Луцьк, 2012. С. 175-179.
 9. Ячнюк М.О. Система управління туристсько-рекреаційною діяльністю. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 – Вип. 633-634: Географія. С. 154-156
 10. Ячнюк М.О. Перспективний потенціал фауністичних ресурсів Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 – Вип. 587-588: Географія. С. 168-172.
 11. Ячнюк М.О. Розвиток мисливського туризму в Чернівецькій області. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 – С. 67-69
 12. Ячнюк М.О. Географічні проблеми розвитку бджільництва Чернівецької області. Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту. – Серія: Географія. – Тернопіль: видавн. відділ ТНПУ. – 2009. – №1. – с. 85-88.
 13. Ячнюк М.О. Оцінка перспективного потенціалу мисливських ресурсів. Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Географія – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 63-73.
 14. Ячнюк М.О. Перспективний потенціал фауністичних ресурсів, його основні ознаки і властивості. Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Географія – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 138-142.
 15. Ячнюк М.О. Досвід еколого-економічної оцінки перспективного потен­ціалу рибних ресурсів. Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 220. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 162-171

Матеріали конференцій:

 1. Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Соціальні мережі як інструмент просування продукту туристичних підприємств. Географія, картографія, географічна освіта: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м.Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Місто.2020. – С.299-305.
 2. Мельник А.А., Сабодаш В.І., Ячнюк М.О. Моніторинг русла річки Прут в межах м.Чернівці засобами геоінформаційних технологій. Географія, картографія, географічна освіта: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м.Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Місто.2020. – С.245-248.
 3. Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.Ячнюк, О.Франків //: Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича): Мат. Міжнар. наук. конф. (м.Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац.. ун-т, 2016. – С.48-49.
 4. Ємчук Т.В. Велосипедний туризм: передумови розвитку, регіональні особливості та перспективи розвитку / Т.В. Ємчук, М.О. Ячнюк, А.М. Любий // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9 – 11 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 256 – 257.
 5. Ячнюк М.О. Розвиток мисливського туризму в Чернівецькій області. Міжнародної науково-практичної конференції. Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи:, Матеріали. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2010. – С. 58-61
 6. В.П. Руденко, З. Хохмут, М. Ячнюк, М.Ю. Паламарюк. Картографічне моделювання типів природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України. Міжн. наук.-практ. конф. Природне середовище України і духовність:, Матеріали. – Ужгород: Говерла, 2008. – С. 36-46.
 7. Ячнюк М.О. Оцінка перспективного потенціалу медоносних ресурсів Чернівецької області. IV Міжнародна наукова конференція. Молоді науковці – географічній науці: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Я.Б. Олійника. – К.: Обрії, 2008.–Вип.4–С. 372-375.
 8. Ячнюк М.О. Оцінка потенціалу мисливських ресурсів Чернівецької області. 2-га Міжн. конф. Географія і туризм: Європейський досвід: Матеріали. - Львів-Славське: – 2008. – С. 170-172.

 

Курси

Географія ПРП України, Система місцевого управління рекреаційною діяльністю,  Актуальні питання сучасної економічної географії, Загальна економ-географічна характеристика світу