Тематика магістерських робіт

Теми магістерських робіт для студентів  5-го курсу (2022-2023 н.р.)

Спеціальності 073 “Менеджмент”

ОПП “Менеджмент туристичної індустрії”

 1. Білан М. Інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури регіону (науковий керівник - асист. Ємчук Т.В.)
 2. Брижатий Б. Розвиток туристичної інфраструктури в Чернівецькій області як чинник підвищення її конкурентоспроможності на світовому туристичному ринку (науковий керівник - асист. Ємчук Т.В.)
 3. Воронюк В. Роль підприємств ресторанного господарства в індустрії туризму (науковий керівник - доц. Підгірна В.Н.)
 4. Гладиш А. Можливості реалізації європейського досвіду організації медичного туризму в Україні (науковий керівник - доц. Данілова О.М.)
 5. Ємельянов Т. Диверсифікація туристичних послуг (на прикладі туристичного підприємства). (науковий керівник - доц. Підгірна В.Н., асист. Паламарюк М.Ю.)
 6. Ігнатюк М. Можливості реалізації європейського досвіду управління туризмом на локальному рівні в Україні (доц. Данілова О.М.)
 7. Ізраілик А. Вплив міжнародного туризму на соціально-економічний розвиток України (науковий керівник - доц. Підгірна В.Н.)
 8. Костинюк Т. Стратегії розвитку ринку туристичних послуг України (науковий керівник - доц. Підгірна В.Н.)
 9. Куцак Ю. Випускники-менеджери географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича (2001-2023 р.р.) заочної форми навчання (науковий керівник – проф. Руденко В.П.)
 10. Павлюк Г. Організаційна культура та її роль в досягненні ефективності управління персоналом підприємств сфери послуг (наукові керівники – проф. Руденко В.П., асист. Єремія Г.І.);
 11. Сьомін Д. Обґрунтування перспектив розвитку івент-туризму в Україні (доц. Підгірна В.Н.)
 12. Хникіна М. Випускники-менеджери географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича (2000-2023 р.р.) денної форми навчання (науковий керівник – проф. Руденко В.П.)

 

Спеціальності  014.07  “Середня освіта (географія)”

ОПП "Географія"

 1. Бусигін Сергій Леонідович. Організація соціокультурного простору сучасних закладів освіти засобами музейної педагогіки (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.)
 2. Григораш Мирослава Мар`янівни. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з географії у ЗЗСО  (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.)
 3. Жежера Владислав Олександрович. Метод проєктів, як інструмент формування компетентностей в учнів 10-11 класів. (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.)
 4. Здоровань Михайло Олександрович. Методика організації і проведення туристичних мандрівок з учнями у ЗЗСО. (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.)
 5. Кудріч Роман Валерійович. Методика проведення інтегрованих уроків географії. (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.)
 6. Курищук Вероніка Юріївна - Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання (науковий керівник - доц. Ячнюк М.О.)
 7. Меленко Сергій Степанович. Використання STEM–технологій на уроках географії (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.).
 8. Павлюк Назарій Іванович - Вивчення сучасних тенденцій розвитку транспорту України на уроках географії (науковий керівник - доц. Данілова О.М.)
 9. Палікиржа Костянтин Костянтинович. Полікультурне виховання учнів ЗЗСО на уроках географії. (науковий керівник - доц. Чубрей О.С.).
 10. Паращук Катерина Федорівна - Використання елементів дистанційної системи навчання на уроках географії (науковий керівник - доц. Данілова О.М.)
 11. Фейчук Володимир Ярославович. Розвиток дослідницьких та пошукових умінь учнів середньої школи у процесі вивчення географії (науковий керівник - асист. Цепенда М.М.)
 12. 12 . Хапіцька Марія Василівна - Самостійна робота учнів як спосіб формування компетентності “Уміння вчитися впродовж життя” на уроках географії (науковий керівник - доц.Данілова О.М.)
 13. 13 . Цуркан Петро Миколайович - Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання (науковий керівник - доц. Бурка В.Й.).