Тематика курсових робіт

ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ"
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Теми курсових робіт для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності: 073 "Менеджмент", галузі знань: 07 "Управління та адміністрування", освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" на 2022-2023 н.р.

 1. Руденко В.П. Менеджмент туристичних ресурсів України: теоретичні основи. структура, шляхи практичного використання
 2. Руденко В.П. “HERITAGE” – науково-прикладний проект ЄС розвитку туризму у Чернівецькій області та Сучавському повіті
 3. Єремія Г.І. Управління персоналом на прикладі американських компаній та впровадження досвіду на туристичних підприємствах України
 4. Формування, підтримка та зміни в організаційній культурі підприємства сфери послуг
 5. Єремія Г.І. Конфлікти та їх вплив на результат праці персоналу підприємств сфери послуг
 6. Єремія Г.І. Формування трудового колективу готельного комплексу (за вибором студента)
 7. Ємчук Т.В. Інноваційні трансформації в готельно-ресторанному бізнесі
 8. Єремія Г.І. Інтернет-технології в діяльності сучасного туристичного підприємства
 9. Єремія Г.І. Концептуальні засади менеджменту якості в сфері туризму
 10. Єремія Г.І. Жінка-лідер: сучасні стилі керівництва
 11. Ячнюк М.О. Реклама в діяльності підприємств туристичної індустрії
 12. Ячнюк М.О. Структура управління туристичної галузі в Україні та її ефективність
 13. Підгірна В.Н. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг
 14. Підгірна В.Н. Особливості формування стратегії туристичних підприємств
 15. Підгірна В.Н. Туристичний бізнес в економічному просторі України
 16. Підгірна В.Н. Менеджмент туристичної індустрії як базис створення інноваційного конкурентоспроможного турпродукту
 17. Підгірна В.Н. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід
 18. Підгірна В.Н. Індустрія гостинності-ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу
 19. Підгірна В.Н. Туристичний бізнес в економічному просторі України
 20. Підгірна В.Н. Менеджмент туристичної індустрії як базис створення інноваційного конкурентоспроможного турпродукту
 21. Підгірна В.Н. Особливості впровадження інноваційних технологій в туристичному бізнесі
 22. Підгірна В.Н. Готельно-ресторанні послуги в індустрії туризму
 23. Підгірна В.Н. Особливості маркетингу у готельно-ресторанному бізнесі
 24. Підгірна В.Н. Взаємозв’язок туризму і готельно-ресторанної сфери -  перспективи їх розвитку
 25. Підгірна В.Н. Сучасні тенденції розвитку та впровадження інновацій в готельно-ресторанні підприємства в умовах пандемії COVID-19
 26. Данілова О.М. Управління санаторно-курортною справою в Україні
 27. Данілова О.М. Менеджмент SPA&Wellness індустрії: тенденції розвитку в Україні
 28. Данілова О.М. Маркетингові стратегії туристичних підприємств (на прикладі туристичного підприємства)
 29. Данілова О.М. Технологія організації туристичної подорожі (на вибір студента за видами туризму: курортно-лікувальної, культурно-пізнавальної, паломницької, наукової)
 30. Данілова О.М. Організація медичного туризму
 31. Данілова О.М. Організація туристичної діяльності в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ)
 32. Данілова О.М. Стратегії диференціації туристичних послуг туристичних підприємств
 33. Данілова О.М. Управління туристичними дестинаціями
 34. Інсентів-туризм в Україні: історія, географія, динаміка
 35. Цепенда М.М. Ринок туризму Азійсько-Тихоокеанського регіону: динаміка, сучасний стан, прогноз розвитку
 36. Цепенда М.М. Розвиток воднотуристичних кластерів
 37. Цепенда М.М. Управління конгресно-виставковою діяльністю в Україні
 38. Бурка В.Й. Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в готельних підприємствах України

 

Теми курсових робіт для здобувачів 2 -го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія)

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

освітньо-професійної програми «ГЕОГРАФІЯ»

на 2022-2023 н.р.

 Посилання на гугл форму для вибору тематики

 та керівника курсової роботи

https://docs.google.com/forms/d/15jhXoEBUSrXDPf8w5DJX2Wm21IOJxxUmymJpdSEeowE/edit

 

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Висвітлення у шкільних підручниках проблем національної безпеки України: аналіз із позиції критичної географії

Чубрей О.С. Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Чубрей О.С. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з географії у ЗЗСО

Чубрей О.С. Використання інноваційних медіаресурсів на уроках географії

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Особливості організації індивідуальної роботи з учнями на уроках географії

Чубрей О.С. Організація соціокультурного простору сучасних закладів освіти засобами музейної педагогіки

Чубрей О.С. Метод проєктів, як інструмент формування компетентностей в учнів 10-11 класів

Чубрей О.С. Методика проведення інтегрованих уроків географії

Чубрей О.С. Використання STEM–технологій на уроках географії

Ємчук Т.В.  Роль натуральної наочності у викладанні географії в ЗЗСО

Ємчук Т.В.  Дослідницький підхід при викладанні географії

Ємчук Т.В.  Сучасні тенденції професійного вчителів у США

Ємчук Т.В.  Вивчення методів і засобів географії минулого

Ємчук Т.В.   Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Руденко В.П. Географо-педагогічна діяльність професора Антона Синявського (1866-1951)

Руденко В.П. Проблема утраквізму (двомовності) в географо-педагогічній освіті

Руденко В.П. Географо-педагогічні напрацювання викладачів Інституту географії Чернівецького університету (20-30 роки ХХ ст.)

Руденко В.П. Аркадій Жуковський (1922-2014 рр.) як географ-педагог

Данілова О.М. Використання інформаційних технологій навчання на уроках географії

Данілова О.М. Сучасні засоби навчання географії

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Бурка В. Й. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу (за вибором)

Бурка В. Й Методичні особливості вивчення розділу (за вибором) в курсі «Географія материків та океанів»

Бурка В. Й Методика проведення навчальних екскурсій з географії у шкільному курсі географії

Бурка В. Й. Використання опорних конспектів при вивченні економічної і соціальної географії у шкільному курсі

Ячнюк М.О. Просторовий аспект дослідження регіональних особливостей діяльності закладу освіти гірської місцевості

Ячнюк М.О. Педагогічний потенціал культурно-дозвіллєвої діяльності ЗЗСО в гірській місцевості

Ячнюк М.О. Методика організації і проведення туристичних мандрівок з учнями у ЗЗСО

Цепенда М.М. Особливості використання картографічного веб-сервісу Google Maps на уроках географії.

Цепенда М.М. Особливості використання додатка Google Earth на уроках географії.

Цепенда М.М. Можливості застосування геоінформаційних додатків на основі вільних географічних баз даних у мобільних пристроях учнів при вивченні географії в школі.

Цепенда М.М. Можливості застосування мобільних навігаційних додатків при вивченні географії в школі.

 

Кафедра фізичної географі, геоморфології та палеогеографії

Рідуш Б.Т. Геоморфологічні спостереження у шкільному краєзнавстві (за регіонами)

Рідуш Б.Т. Сучасні погляди на утворення Східних Карпат та їх подання в шкільній географії

Рідуш Б.Т. Новітні наукові дані про внутрішню будову Землі та їх відображення в шкільному курсі географії

Ходан Г.Д. Використання анімаційних карт в шкільному курсі фізичної географії

Ходан Г.Д. Реалізація інноваційних методів навчання під час вивчення шкільної фізичної географії

Ходан Г.Д. Уроки узагальнення та систематизації знань при вивченні шкільного курсу «Географія материків та океанів» (7 клас)

Годзіньска І.Л Загальнi риси рельефу своєї місцевостi

Годзінська І.Л.  Музейна справа в освiтньому процесi

Холявчук Д.І. Застосування візуалізацій космічного моніторингу Землі у навчанні географії

Холявчук Д.І. Фенологічні спостереження у дослідницькій роботі школярів.

Холявчук Д.І. Природні явища та спостереження за ними.

Кирилюк С.М. Радіаційний фон у м. Чернівці впродовж 2022 р.

Кирилюк С.М. Розробка моделей антропогенної трансформації території методом рівнозваженої пооб'єктної оцінки

Кирилюк С.М. Фітоценотичне картування басейнів малих річок Хотинської височини

Добинда І.П. Краєзнавчий гурток та його роль у поширенні географічних знань

Добинда І.П. Методика організації та проведення позакласних і позаурочних заходів з географії

Добинда І.П. Методика організації та проведення нетрадиційних форм уроків географії

Чернега П.І. Краєзнавчі особливості своєї території (області, району, ТГ) та їх використання в позакласній роботі з географії

Чернега П.І. Тектонічна будова території України та приуроченість до них мінерально-сировинних ресурсів

Чернега П.І. Структурні елементи земної кори та їх відображення в рельєфі материків (за вибором студента)

Проскурняк М.М. Ландшафтна спадщина рідного краю (села, міста)

Проскурняк М.М. Ландшафтознавчий підхід у: вивченні шкільного курсу географії; туристсько-краєзнавчій роботі з учнями

Проскурняк М.М. Туристсько-рекреаційні та краєзнавчі об’єкти ландшафтів рідного краю

Присакар В.Б. Ландшафтні дослідження території рідного краю

Присакар В.Б. Лужно кислотні умови ґрунтових вод

Присакар В.Б. Медико географічні  дослідження території

Поп’юк Я.А.  Природничі експозиції у шкільних краєзнавчих музеях

 

Теми курсових робіт для здобувачів 2 -го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія)

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

освітньо-професійної програми «ГЕОГРАФІЯ»

на 2022-2023 н.р.

 Посилання на гугл форму для вибору тематики

 та керівника курсової роботи

https://docs.google.com/forms/d/15jhXoEBUSrXDPf8w5DJX2Wm21IOJxxUmymJpdSEeowE/edit

 

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Висвітлення у шкільних підручниках проблем національної безпеки України: аналіз із позиції критичної географії

Чубрей О.С. Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Чубрей О.С. Використання інтерактивних методів для діагностики знань учнів з географії у ЗЗСО

Чубрей О.С. Використання інноваційних медіаресурсів на уроках географії

Чубрей О.С. Особливості використання педагогічного потенціалу музейної педагогіки в освітньому процесі ЗЗСО

Чубрей О.С. Особливості організації індивідуальної роботи з учнями на уроках географії

Чубрей О.С. Організація соціокультурного простору сучасних закладів освіти засобами музейної педагогіки

Чубрей О.С. Метод проєктів, як інструмент формування компетентностей в учнів 10-11 класів

Чубрей О.С. Методика проведення інтегрованих уроків географії

Чубрей О.С. Використання STEM–технологій на уроках географії

Ємчук Т.В.  Роль натуральної наочності у викладанні географії в ЗЗСО

Ємчук Т.В.  Дослідницький підхід при викладанні географії

Ємчук Т.В.  Сучасні тенденції професійного вчителів у США

Ємчук Т.В.  Вивчення методів і засобів географії минулого

Ємчук Т.В.   Особливості організації уроків географії в умовах дистанційного навчання

Руденко В.П. Географо-педагогічна діяльність професора Антона Синявського (1866-1951)

Руденко В.П. Проблема утраквізму (двомовності) в географо-педагогічній освіті

Руденко В.П. Географо-педагогічні напрацювання викладачів Інституту географії Чернівецького університету (20-30 роки ХХ ст.)

Руденко В.П. Аркадій Жуковський (1922-2014 рр.) як географ-педагог

Данілова О.М. Використання інформаційних технологій навчання на уроках географії

Данілова О.М. Сучасні засоби навчання географії

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти

Бурка В. Й. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу (за вибором)

Бурка В. Й Методичні особливості вивчення розділу (за вибором) в курсі «Географія материків та океанів»

Бурка В. Й Методика проведення навчальних екскурсій з географії у шкільному курсі географії

Бурка В. Й. Використання опорних конспектів при вивченні економічної і соціальної географії у шкільному курсі

Ячнюк М.О. Просторовий аспект дослідження регіональних особливостей діяльності закладу освіти гірської місцевості

Ячнюк М.О. Педагогічний потенціал культурно-дозвіллєвої діяльності ЗЗСО в гірській місцевості

Ячнюк М.О. Методика організації і проведення туристичних мандрівок з учнями у ЗЗСО

Цепенда М.М. Особливості використання картографічного веб-сервісу Google Maps на уроках географії.

Цепенда М.М. Особливості використання додатка Google Earth на уроках географії.

Цепенда М.М. Можливості застосування геоінформаційних додатків на основі вільних географічних баз даних у мобільних пристроях учнів при вивченні географії в школі.

Цепенда М.М. Можливості застосування мобільних навігаційних додатків при вивченні географії в школі.

 

Кафедра фізичної географі, геоморфології та палеогеографії

Рідуш Б.Т. Геоморфологічні спостереження у шкільному краєзнавстві (за регіонами)

Рідуш Б.Т. Сучасні погляди на утворення Східних Карпат та їх подання в шкільній географії

Рідуш Б.Т. Новітні наукові дані про внутрішню будову Землі та їх відображення в шкільному курсі географії

Ходан Г.Д. Використання анімаційних карт в шкільному курсі фізичної географії

Ходан Г.Д. Реалізація інноваційних методів навчання під час вивчення шкільної фізичної географії

Ходан Г.Д. Уроки узагальнення та систематизації знань при вивченні шкільного курсу «Географія материків та океанів» (7 клас)

Годзіньска І.Л Загальнi риси рельефу своєї місцевостi

Годзінська І.Л.  Музейна справа в освiтньому процесi

Холявчук Д.І. Застосування візуалізацій космічного моніторингу Землі у навчанні географії

Холявчук Д.І. Фенологічні спостереження у дослідницькій роботі школярів.

Холявчук Д.І. Природні явища та спостереження за ними.

Кирилюк С.М. Радіаційний фон у м. Чернівці впродовж 2022 р.

Кирилюк С.М. Розробка моделей антропогенної трансформації території методом рівнозваженої пооб'єктної оцінки

Кирилюк С.М. Фітоценотичне картування басейнів малих річок Хотинської височини

Добинда І.П. Краєзнавчий гурток та його роль у поширенні географічних знань

Добинда І.П. Методика організації та проведення позакласних і позаурочних заходів з географії

Добинда І.П. Методика організації та проведення нетрадиційних форм уроків географії

Чернега П.І. Краєзнавчі особливості своєї території (області, району, ТГ) та їх використання в позакласній роботі з географії

Чернега П.І. Тектонічна будова території України та приуроченість до них мінерально-сировинних ресурсів

Чернега П.І. Структурні елементи земної кори та їх відображення в рельєфі материків (за вибором студента)

Проскурняк М.М. Ландшафтна спадщина рідного краю (села, міста)

Проскурняк М.М. Ландшафтознавчий підхід у: вивченні шкільного курсу географії; туристсько-краєзнавчій роботі з учнями

Проскурняк М.М. Туристсько-рекреаційні та краєзнавчі об’єкти ландшафтів рідного краю

Присакар В.Б. Ландшафтні дослідження території рідного краю

Присакар В.Б. Лужно кислотні умови ґрунтових вод

Присакар В.Б. Медико географічні  дослідження території

Поп’юк Я.А.  Природничі експозиції у шкільних краєзнавчих музеях

 

Теми курсових робіт для здобувачів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю:

014.07 Середня освіта (Географія)

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

освітньо-професійної програми «ГЕОГРАФІЯ»

на 2022-2023 н.р.

 

Посилання на гугл форму для вибору тематики

 та керівника курсової роботи

https://docs.google.com/forms/d/1ixWJT9eqagnF7AtGl2hXSDrpzwtkc7q3rzbyJmzM0DI/edit

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

 1. Данілова О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
 2. Данілова О.М. Використання проектного методу навчання на уроках географії у шкільному курсі Географія (6 клас)
 3. Данілова О.М. Роль маркетингу в регулюванні освітніх послуг в Україні
 4. Ємчук Т.В. Сучасні тенденції професійного розвитку вчителів у Європейських країнах
 5. Ємчук Т.В. Лідерські якості особистості вчителя як запорука успіх.
 6. Ємчук Т.В. Студентоцентризм як тренд сучасної освіти.
 7. Руденко В.П. Географі-педагогічна діяльність професора Мирона Кордуби.
 8. Руденко В.П. Географо-педагогічна діяльність професора Олександра Зупана.
 9. Чубрей О.С. Організаційно-педагогічні умови використання ділових ігор на уроках географії.
 10. Чубрей О.С. Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти.
 11. Чубрей О.С. Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі  для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти.
 12. Чубрей О.С. Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі географія (на прикладі Івано-Франківської області)
 13. Чубрей О.С. Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії
 14. Чубрей О.С. Проектна діяльність учнів як засіб формування компетентностей на уроках географії
 15. Чубрей О.С. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу "Географія материків та океанів" (7 клас).
 16. Чубрей О.С. STEM-освіта як засіб інтегрованого навчання у закладах загальної середньої освіти.
 17. Чубрей О.С. Квест-екскурсії – інноваційний напрям позакласної діяльності учнів на уроках географії.
 18. Чубрей О.С. Використання інноваційних технологій при викладанні географії в умовах дистанційного навчання.
 19. Чубрей О.С. Особливості вивчення географії в мовах Нової української школи.
 20. Чубрей О.С. Методика організації і проведення туристичних мандрівок із учнями у ЗЗСО.
 21. Чубрей О.С. Поєднання змісту гурткової роботи вчителя географії із сучасним змістом загальної географічної освіти

2021-2022 н.р.

ОПП «Географія»

Спеціальність "Середня освіта (Географія)"

3 курс (303)

 1. Грицку В.С.: Муравська Софія Принцип екологічного виховання при вивченні географії в сучасній українській школі
 2. Грицку В.С.: Поп'юк Ірина Сучасна шкільна географія за кордоном та тенденції її розвитку
 3. Грицку В.С.: Ткачик Діна Основні методи науково-педагогічних досліджень у шкільній географії
 4. Грицку В.С.: Палагнюк Яна Використання топоніміки під час викладання географії в школі
 5. Грицку В.С.: Романюк Дмитро Сучасна шкільна географія за кордоном та тенденції її розвитку
 6. Данілова О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії"
 7. Данілова О.М. Використання проектного методу навчання на уроках географії у шкільному курсі Географія (6 клас)
 8. Данілова О.М. Роль маркетингу в регулюванні освітніх послуг в Україні
 9. Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти.
 10. Ємчук Т.В. STEM-освіта як засіб інтегрованого навчання у закладах загальної середньої освіти\
 11. Ємчук Т.В. Вербально-мотиваційні компоненти професійного розвитку студента
 12. Ємчук Т.В. Квест-екскурсії – інноваційний напрям позакласної діяльності учнів на уроках географії
 13. Ємчук Т.В. Концепт Комунікація у системі педагогічних досліджень
 14. Ємчук Т.В. Особливості історичного розвитку етичних вчень професії географа
 15. Чубрей О.С. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні географії засобами ігрових технологій;
 16. Чубрей О.С. Василькова Віталіна Організаційно-педагогічні умови використання ділових ігор на уроках географії
 17. Чубрей О.С. Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти
 18. Чубрей О.С. Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі  для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти
 19. Чубрей О.С. Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі Географія (на прикладі Івано-Франківської області)
 20. Чубрей О.С. Павучак Вікторія Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії
 21. Чубрей О.С. Проектна діяльність учнів як засіб формування компетентностей на уроках географії
 22. Ячнюк М.О. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу "Географія материків та океанів" (7 клас)
 23. Ячнюк М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні шкільного курсу "Україна і світове господарство" (9 клас);

 

Спеціальність "Середня освіта (Географія)"

4 курс (405 група)

Данілова О.М.

1. Кречун Е. «Технологія формування географічних понять у курсі «Географічний простір Землі»

Чубрей О.С.

1. Скутарь «Марія Самостійна робота як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках географії»;
2. Григораш Мирослава. «Використання інноваційних технологій при викладанні географії в умовах дистанційного навчання»;

Цепенда М.М.

1. Пальчик Дарія. «Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування географічних знань»;
2. Чоботар Діана. «Дослідження ролі інформаційних технологій та засобів навчання у процесі формування географічних знань школярів»;
3. Яременюк Д.С. «Особливості використання геоінформаційних ресурсів Google на уроках географії».

Підгірна В.Н.

1. Лахман В. «Вивчення сфери туристичних послуг як складової національної економіки на уроках географії»

2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт для студентів 2-го курсу спеціальності 106 Географія:

 1. Просторові особливості розвитку сонячної енергетики в Європі – асист. Цепенда М.М.
 2. Суспільно-географічний аналіз проекту будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер – асист. Цепенда М.М.
 3. Географічні особливості та проблеми управління водними ресурсами України – асист. Цепенда М.М.
 4. Географічні особливості та сучасн. тенденції розвитку річкового транспорту України – асист. Цепенда М.М.
 5. Сучасні тенденції розвитку геомаркетингових досліджень – доц. Данілова О.М.
 6. Сучасний стан та тенденції розвитку лісогосподарського комплексу: національний та регіональний аспекти – доц. Данілова О.М.
 7. Історія становлення народногосподарського комплексу Чернівецької області – доц. Данілова О.М.
 8. Зовнішнє незалежне оцінювання як критерій якості освіти (на прикладі ЗНО з географії) – доц. Чубрей О.С.
 9. Сільськогосподарське виробництво України – доц. Грицку В.С.
 10. Особливості реформування житлово-комунального господарства на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) – доц. Наконечний К.П.
 11. Релігійний туризм в Україні – доц. Грицку В.С.
 12. Географічні особливості хімічної промисловості Чернівецької області – доц. Бурка В.Й.
 13. Географічні особливості розвитку харчової промисловості в Чернівецькій області – доц. Бурка В.Й.
 14. Гендерні аспекти ринку праці на прикладі Чернівецької області – доц. Чубрей О.С.
 15. Визначення рівня спеціалізації рослинницької галузі с/г регіонів України – доц. Грицку В.С.
 16. Визначення рівня спеціалізації тваринницької галузі с/г областей України – доц. Грицку В.С.
 17. Соціальний захист населення: історія становлення та сучасний стан – доц. Грицку В.С.

Теми курсових робіт для студентів 3-го курсу спеціальності 106 Географія:

№п/п Наукові керівники Тема курсової роботи
1 доц. Ячнюк М.О. Вирубка лісів в Чернівецькій області
2 доц. Данілова О.М. Сучасний стан, регіональні відмінності та тенденції розвитку органічного виробництва в Україні
3 доц. Ячнюк М.О. Сільське господарство Чернівецької області
4 доц. Ячнюк М.О. Природно-рекреаційний потенціал земель рекреаційного призначення Чернівецької області
5 к.геогр.н. Цепенда М.М. Оцінка рекреаційного потенціалу і навантажень на природний комплекс національного природного парку «Дністровський каньйон»
6 к.геогр.н. Цепенда М.М. Географічні особливості, проблеми та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні
7 доц. Грицку В.С. Становлення та розвиток культурно-пізнавального туризму в Чернівецькій області
8 асист. Цепенда М.М. Сучасні тенденції розвитку газової промисловості України в умовах кризи
9 ас. Ємчук Т.В. Рівень життя населення: суспільно-географічна концептуалізація
10 доц. Грицку В.С. Тваринницька галузь сільськогосподарського виробництва України за часів незалежності
11 доц. Грицку В.С. Міграційні процеси в Україні
12 доц. Грицку В.С. Екстремальний туризм в Україні
13 доц. Вацеба В.Я. Історія формування адміністративно-територіального устрою України
14 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти функціонування світового ринку органічної продукції
15 асист. Ємчук Т.В. Мирон Кордуба в системі географічних наук
16 ас. Паламарюк М.Ю. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький»
17 доц. Ячнюк М.О. Процес урбанізації як одна з глобальних проблем людства
18 доц. Чубрей О.С. Медико-демографічна характеристика Чернівецької області
19 доц. Чубрей О.С. Аналіз чинників які впливають на результати навчання учнів ЗЗСО України
20 доц. Чубрей О.С. Економічна зайнятість жінок в Україні як фактор гендерної рівності

Теми курсових робіт для студентів 4-го курсу спеціальності 106 Географія:

№ п/п Наукові керівники Тема курсової роботи
1 доц. Данілова О.М. Реконструкції природних умов проживання племен трипільської культури середнього Подністров’я
2 асист. Цепенда М.М. Геопросторові особливості розвитку геліоенергетики в Україні
3 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз малої гідроенергетики Хмельницької області
4 асист. Цепенда М.М. Географічні особливості та проблеми управління водними ресурсами басейнів річок Дністер, Прут та Сірет
5 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз розвитку річкового транспорту в басейні річки Дніпро
6 доц. Данілова О.М. Регіональні відмінності євро інтеграційного економічного поступу в Україні
7 доц. Данілова О.М. Геопросторові аспекти лісогосподарської діяльності в Україні
8 доц. Грицку В.С. Сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької області
9 доц. Чубрей О.С. Аналіз ландшафтної спадщини міста Снятин
10 доц. Чубрей О.С. Суспільно географічні аспекти якостей освіти чернівецької області (на прикладі результатів незалежного оцінювання)
11 доц. Грицку В.С. Молочна промисловість України
12 доц. Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка Заставнівського спелеокарстового району
13 доц. Грицку В.С. Релігійний туризм в Івано-Франківській області
14 доц. Грицку В.С. Становлення адміністративно-територіальних громад в Україні
15 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти збалансованого лісо господарювання у Сторожинецькому держлісгоспі
16 доц. Грицку В.С. Фестивальний туризм
17 доц. Грицку В.С. Водний туризм України:сучасний стан та перспективи розвитку
18 доц. Чубрей О.С. Функціонально-компонентна структура освітнього комплексу (на прикладі Вижницького району)
19 доц. Грицку В.С. Природні об’єкти України як засіб атракції туризму
20 доц. Грицку В.С. Міграційні рухи населення України та Чернівецької області
21 доц. Грицку В.С. Культурно-пізнавальний туризму в Чернівецькій області: стан та перспективи розвитку
22 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз житлово-комунального водокористування Івано-франківської області
23 ас. Ємчук Т.В. Система розселення Вінницької області: поняття та особливості
24 доц. Грицку В.С. Міграційні процеси в Чернівецькій області
25 доц. Грицку В.С. Екстремальний туризм Карпатського регіону
26 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти функціонування ринку органічної продукції світу та України
27 асист. Ємчук Т.В. Туристично-рекреаційні ресурси Херсонської області: структура, територіальна диференціація, оцінка
28 ас. Паламарюк М.Ю. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький»
29 доц. Ячнюк М.О. Особливості урбанізаційних процесів в Україні
30 доц. Чубрей О.С. Рівень та структура доходу населення Чернівецької області
31 доц. Чубрей О.С. Аналіз рівня знань учнів  на прикладі результатів ЗНО випускників загальноосвітніх навчальних закладів України
32 доц. Чубрей О.С. Гендерна рівність в політичній сфері та державному управлінні
33 доц. Данілова О.М. Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку України