Тематика курсових робіт

2021-2022 н.р.

ОПП «Географія»

Спеціальність "Середня освіта (Географія)"

3 курс (303)

 1. Грицку В.С.: Муравська Софія Принцип екологічного виховання при вивченні географії в сучасній українській школі
 2. Грицку В.С.: Поп'юк Ірина Сучасна шкільна географія за кордоном та тенденції її розвитку
 3. Грицку В.С.: Ткачик Діна Основні методи науково-педагогічних досліджень у шкільній географії
 4. Грицку В.С.: Палагнюк Яна Використання топоніміки під час викладання географії в школі
 5. Грицку В.С.: Романюк Дмитро Сучасна шкільна географія за кордоном та тенденції її розвитку
 6. Данілова О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії"
 7. Данілова О.М. Використання проектного методу навчання на уроках географії у шкільному курсі Географія (6 клас)
 8. Данілова О.М. Роль маркетингу в регулюванні освітніх послуг в Україні
 9. Данілова О.М. Характеристика та використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної географічної освіти.
 10. Ємчук Т.В. STEM-освіта як засіб інтегрованого навчання у закладах загальної середньої освіти\
 11. Ємчук Т.В. Вербально-мотиваційні компоненти професійного розвитку студента
 12. Ємчук Т.В. Квест-екскурсії – інноваційний напрям позакласної діяльності учнів на уроках географії
 13. Ємчук Т.В. Концепт Комунікація у системі педагогічних досліджень
 14. Ємчук Т.В. Особливості історичного розвитку етичних вчень професії географа
 15. Чубрей О.С. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні географії засобами ігрових технологій;
 16. Чубрей О.С. Василькова Віталіна Організаційно-педагогічні умови використання ділових ігор на уроках географії
 17. Чубрей О.С. Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках географії у закладах загальної середньої освіти
 18. Чубрей О.С. Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі  для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти
 19. Чубрей О.С. Особливості використання краєзнавчого підходу в шкільному курсі Географія (на прикладі Івано-Франківської області)
 20. Чубрей О.С. Павучак Вікторія Самостійна робота як засіб формування пізнавального інтересу учнів до географії
 21. Чубрей О.С. Проектна діяльність учнів як засіб формування компетентностей на уроках географії
 22. Ячнюк М.О. Використання інтерактивних технологій при вивчені шкільного курсу "Географія материків та океанів" (7 клас)
 23. Ячнюк М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні шкільного курсу "Україна і світове господарство" (9 клас);

 

Спеціальність "Середня освіта (Географія)"

4 курс (405 група)

Данілова О.М.

1. Кречун Е. «Технологія формування географічних понять у курсі «Географічний простір Землі»

Чубрей О.С.

1. Скутарь «Марія Самостійна робота як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках географії»;
2. Григораш Мирослава. «Використання інноваційних технологій при викладанні географії в умовах дистанційного навчання»;

Цепенда М.М.

1. Пальчик Дарія. «Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування географічних знань»;
2. Чоботар Діана. «Дослідження ролі інформаційних технологій та засобів навчання у процесі формування географічних знань школярів»;
3. Яременюк Д.С. «Особливості використання геоінформаційних ресурсів Google на уроках географії».

Підгірна В.Н.

1. Лахман В. «Вивчення сфери туристичних послуг як складової національної економіки на уроках географії»

2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт для студентів 2-го курсу спеціальності 106 Географія:

 1. Просторові особливості розвитку сонячної енергетики в Європі – асист. Цепенда М.М.
 2. Суспільно-географічний аналіз проекту будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер – асист. Цепенда М.М.
 3. Географічні особливості та проблеми управління водними ресурсами України – асист. Цепенда М.М.
 4. Географічні особливості та сучасн. тенденції розвитку річкового транспорту України – асист. Цепенда М.М.
 5. Сучасні тенденції розвитку геомаркетингових досліджень – доц. Данілова О.М.
 6. Сучасний стан та тенденції розвитку лісогосподарського комплексу: національний та регіональний аспекти – доц. Данілова О.М.
 7. Історія становлення народногосподарського комплексу Чернівецької області – доц. Данілова О.М.
 8. Зовнішнє незалежне оцінювання як критерій якості освіти (на прикладі ЗНО з географії) – доц. Чубрей О.С.
 9. Сільськогосподарське виробництво України – доц. Грицку В.С.
 10. Особливості реформування житлово-комунального господарства на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) – доц. Наконечний К.П.
 11. Релігійний туризм в Україні – доц. Грицку В.С.
 12. Географічні особливості хімічної промисловості Чернівецької області – доц. Бурка В.Й.
 13. Географічні особливості розвитку харчової промисловості в Чернівецькій області – доц. Бурка В.Й.
 14. Гендерні аспекти ринку праці на прикладі Чернівецької області – доц. Чубрей О.С.
 15. Визначення рівня спеціалізації рослинницької галузі с/г регіонів України – доц. Грицку В.С.
 16. Визначення рівня спеціалізації тваринницької галузі с/г областей України – доц. Грицку В.С.
 17. Соціальний захист населення: історія становлення та сучасний стан – доц. Грицку В.С.

Теми курсових робіт для студентів 3-го курсу спеціальності 106 Географія:

№п/п Наукові керівники Тема курсової роботи
1 доц. Ячнюк М.О. Вирубка лісів в Чернівецькій області
2 доц. Данілова О.М. Сучасний стан, регіональні відмінності та тенденції розвитку органічного виробництва в Україні
3 доц. Ячнюк М.О. Сільське господарство Чернівецької області
4 доц. Ячнюк М.О. Природно-рекреаційний потенціал земель рекреаційного призначення Чернівецької області
5 к.геогр.н. Цепенда М.М. Оцінка рекреаційного потенціалу і навантажень на природний комплекс національного природного парку «Дністровський каньйон»
6 к.геогр.н. Цепенда М.М. Географічні особливості, проблеми та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні
7 доц. Грицку В.С. Становлення та розвиток культурно-пізнавального туризму в Чернівецькій області
8 асист. Цепенда М.М. Сучасні тенденції розвитку газової промисловості України в умовах кризи
9 ас. Ємчук Т.В. Рівень життя населення: суспільно-географічна концептуалізація
10 доц. Грицку В.С. Тваринницька галузь сільськогосподарського виробництва України за часів незалежності
11 доц. Грицку В.С. Міграційні процеси в Україні
12 доц. Грицку В.С. Екстремальний туризм в Україні
13 доц. Вацеба В.Я. Історія формування адміністративно-територіального устрою України
14 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти функціонування світового ринку органічної продукції
15 асист. Ємчук Т.В. Мирон Кордуба в системі географічних наук
16 ас. Паламарюк М.Ю. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький»
17 доц. Ячнюк М.О. Процес урбанізації як одна з глобальних проблем людства
18 доц. Чубрей О.С. Медико-демографічна характеристика Чернівецької області
19 доц. Чубрей О.С. Аналіз чинників які впливають на результати навчання учнів ЗЗСО України
20 доц. Чубрей О.С. Економічна зайнятість жінок в Україні як фактор гендерної рівності

Теми курсових робіт для студентів 4-го курсу спеціальності 106 Географія:

№ п/п Наукові керівники Тема курсової роботи
1 доц. Данілова О.М. Реконструкції природних умов проживання племен трипільської культури середнього Подністров’я
2 асист. Цепенда М.М. Геопросторові особливості розвитку геліоенергетики в Україні
3 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз малої гідроенергетики Хмельницької області
4 асист. Цепенда М.М. Географічні особливості та проблеми управління водними ресурсами басейнів річок Дністер, Прут та Сірет
5 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз розвитку річкового транспорту в басейні річки Дніпро
6 доц. Данілова О.М. Регіональні відмінності євро інтеграційного економічного поступу в Україні
7 доц. Данілова О.М. Геопросторові аспекти лісогосподарської діяльності в Україні
8 доц. Грицку В.С. Сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької області
9 доц. Чубрей О.С. Аналіз ландшафтної спадщини міста Снятин
10 доц. Чубрей О.С. Суспільно географічні аспекти якостей освіти чернівецької області (на прикладі результатів незалежного оцінювання)
11 доц. Грицку В.С. Молочна промисловість України
12 доц. Наконечний К.П. Медико-екологічна оцінка Заставнівського спелеокарстового району
13 доц. Грицку В.С. Релігійний туризм в Івано-Франківській області
14 доц. Грицку В.С. Становлення адміністративно-територіальних громад в Україні
15 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти збалансованого лісо господарювання у Сторожинецькому держлісгоспі
16 доц. Грицку В.С. Фестивальний туризм
17 доц. Грицку В.С. Водний туризм України:сучасний стан та перспективи розвитку
18 доц. Чубрей О.С. Функціонально-компонентна структура освітнього комплексу (на прикладі Вижницького району)
19 доц. Грицку В.С. Природні об’єкти України як засіб атракції туризму
20 доц. Грицку В.С. Міграційні рухи населення України та Чернівецької області
21 доц. Грицку В.С. Культурно-пізнавальний туризму в Чернівецькій області: стан та перспективи розвитку
22 асист. Цепенда М.М. Суспільно-географічний аналіз житлово-комунального водокористування Івано-франківської області
23 ас. Ємчук Т.В. Система розселення Вінницької області: поняття та особливості
24 доц. Грицку В.С. Міграційні процеси в Чернівецькій області
25 доц. Грицку В.С. Екстремальний туризм Карпатського регіону
26 доц. Данілова О.М. Географічні аспекти функціонування ринку органічної продукції світу та України
27 асист. Ємчук Т.В. Туристично-рекреаційні ресурси Херсонської області: структура, територіальна диференціація, оцінка
28 ас. Паламарюк М.Ю. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький»
29 доц. Ячнюк М.О. Особливості урбанізаційних процесів в Україні
30 доц. Чубрей О.С. Рівень та структура доходу населення Чернівецької області
31 доц. Чубрей О.С. Аналіз рівня знань учнів  на прикладі результатів ЗНО випускників загальноосвітніх навчальних закладів України
32 доц. Чубрей О.С. Гендерна рівність в політичній сфері та державному управлінні
33 доц. Данілова О.М. Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку України