Матеріали конференцій

2019 рік

 1. Veronica Hrytsku  Substantiation of tourism studies in public education in Ukraine / V. Hrytsku, C.Nakonechnyi / 14-th edition  International Conference. Present Environment and  Sustainable Development International Symposium . Book of abstracts. Iasi, 7-9 June, 2019. – S.71
 2. Veronika Hritsku, Olga Danilova Ecotourism on the Territory of the “Vyzhnytsia” National Natural Park: Facts and Perspectives. 17-18 iulie 2019, Romania.
 3. Чубрей О.С. Проблеми організації самостійної роботи студентів. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інвазійного розвитку суспільства і технологій. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.  Київ, 25-26 січня 2019. С. 57-59.
 4. Чубрей О.С. Наукові погляди щодо періодизації становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль, 16-17 травня 2019. - С. 34–36.
 5. Єремія Г.І. Розвиток ресторанного господарства як складової туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Г.Єремія, О.Смик. – Там само.- С.184-188.
 6. Ячнюк М.О. Перспективи туристсько-рекреаційного використання природно-заповідного фонду Чернівецької області/ М. Ячнюк. - Там само.- С.199-202.
 7. Єремія Г.І. Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Географія, туризм, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.- С.300-305.
 8. Наконечний К.П. Особливості розповсюдження нітратів в підземних водах с. Валя Кузміна Глибоцького району Чернівецької області / К.П. Наконечний, К.Т. Мельничук, М. В. Наконечна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ресурси природних вод Карпатського регіону. м. Львів, 23-24 травня 2019 р.- С.138-142.                   
 9. Чубрей О.С. Особливості реалізації компетентнісного підходу в системі вищої освіти. Проблеми реформування педагогічної науки та освіти. Матеріали науково-практичної конференції. Ужгород, 2019. С. 90–93.

2018 рік

 1. Danilova O., Hrytsku V. Ecological-economic aspects  of forestry management in the carpatian Region of Ukraine / O. Danilova, V.Hrytsku // International Symposium Present Environment and Sustainable development the 13-th edition (Iasi, 2018– P. 32-33.).
 2. Yemchuk T. Charecteristics of competitive advantages of restaurant business in modern business condition (on the examples of Gabsburg restaurant and Karpaty Migovo restaurant) / T.Yemchuk // Main Theme of 34 International scientific Conference on “Research Issues in Geography of Industry and Services”  2018, Cracow-Warsaw  - S 114-115.
 3. Грицку В. Основні екологічні показники водопостачання та водовідведення в Чернівецькій області та їх вплив на розвиток транскордонного туризму /В. Грицку // Матеріали  сімнадцятої міжн. наук-практ. конф. «Ресурси природних вод Карпатського регіону  (Проблеми охорони та раціонального використання (24-25 травня 2018 р.))» - Львів, 2018. – С. 13-16.
 4. Джаман Я.В. Організація українського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями / Я.В. Джаман // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: Мат.міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 30-31 березня 2018 р.). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 245-247.
 5. Наконечний К. Вплив якості питної води на онкологічну захворюваність населення Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М. Наконечна, К. Наконечний, С. Ілюк // Матеріали  сімнадцятої міжн. наук-практ. конф. «Ресурси природних вод Карпатського регіону  (Проблеми охорони та раціонального використання (24-25 травня 2018 р.))» - Львів, 2018. – С. 144-147.
 6. Підгірна В., Філіпчук Н. Парадигми регіональних досліджень в умовах трансформаційних змін / В. Підгірна, Н. Філіпчук // Матеріали ІV Міжн. Шумпетерівської конференції (3-4 жовтня 2018 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 145-147.
 7. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика «соціального пристижу» в контексті еволюційних змін / В.Підгірна, Н.Філіпчук // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р. – Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.58-61.
 8. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика теоретичних концепцій економічної регіоналістики / В.Підгірна, Н.Філіпчук // International scientific-practical integration of business structures strategies and tehnologies, February 23, 2018 Tbilisi, Georgia- p.128 -131.
 9. Руденко В. Наукова географічна школа А. Жуковського в Українському Вільному Університеті / В. Руденко, А. Пирогівська // Матеріали міжн. наук.-пр. конф., присвяченої 85-річчю геогр. фак. Київського нац. ун-ту ім .Т. Шевченка (30-31 березня), К. : Принт-Сервіс, 2018.- С. 41-43.
 10. Руденко В. Суспільно-географічний аналіз культурної спадщини Чернівецької області / В. Руденко, А. Лебедева // Матеріали міжн. наук-практ. конф. «Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку (м. Харків 8-9 листопада 2018 р.)» - Харків, 2018. – С. 171-176.
 11. Чубрей О.С. Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні /О.Чубрей //  Сучасна освіта в контексті нової української школи: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 11-12 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Інститут післядипломної освіти Чернівецької області [та ін.]. – Чернівці, 2018. – 162-165.
 12. Чубрей О.С. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів /О.Чубрей // Педагогіка в системі гуманітарного знання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2018. – С.50-53.

2017 рік

 1. Gutsulyak V. Evaluarea ecologico-demografica a zonei de frontier ucraineano-romane (pe exemplul regiunii Cernauti si judetului Suceava) /V. Gutsulyak, V. Hrytsku, K. Nakonechnyi, A. Nevenchenko, D. Dumitras // Simpozionul international Calitatea mediului si utilizarea terenurilor. Editia a XI-a (2-4 iunie, Universitatea Stefan cel Mare, Romania, Suceava, 2017. – P. 6.).
 2. Kilinska K. Starea ecologica a resurselor de apa in zona transfrontaliera a Ukrainei / K. Kilinska, V. Hrytsku, O. Smyk// Simpozionul international Calitatea mediului si utilizarea terenurilor. Editia a XI-a (2-4 iunie, Universitatea Stefan cel Mare, Romania, Suceava, 2017. – P. 19.).
 3. Hrytsku V. Problems of reserve in Ukraine / V. Hrytsku, I. Hrytsku Andries, K. Kilinnska, L. Baran// International Symposium Present Environment and Sustainable development the 12-th edition (2-4 iunie, Iasi, 2017 – P. 95-96.).
 4. Наконечний К.П. Природні та антропогенні чинники зміни якості вод в долині річки Совиці Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей, К.П. Наконечний // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. – С. 239-242.
 5. Грицку В.С. Забруднення вод річки Прут в межах міста Чернівці викликані різними джерелами впливу / В.С. Грицку, Ю.П. Грицку-Андрієш // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. – С. 11-14.
 6. Грицку В.С.  Перспективи впровадження інновацій та залучення інвестицій у туристичну галузь Чернівецької області через Транскордонні механізми /В. Грицку// Materialy XIII Mezinarodni vedechko – prakticka conference, “Vrda a vznik - 2017”,  Volume 10: Praha. Publishing House “Education and Science” – S. 96-99.
 7. Грицку В.С.  Соціально- й економіко-географічні чинники та принципи формування і розвитку туристичної діяльності у транскордонних регіонах України /В. Грицку// Materialy XIII Mezinarodni vedechko – prakticka conference, “Zprevy vedecke ideje - 2017”,  Volume 4: Praha. Publishing House “Education and Science” – S. 14-17.
 8. Грицку В.С. Методологічні засади планування та прогнозування туристичної діяльності у транскордонних регіонах /В. Грицку// Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktyeznej  konferencji, “Nauka i inowacja - 2017”,  Volume 5 Przemysl: Nauka i studia – S. 49-52.
 9. Грицку В.С. Тенденції і проблеми розвитку туристичної діяльності у транскордонному регіоні: суспільно-географічні аспекти /В. Грицку// Матеріали за XIII  международна научна практична конференція 2017, 15-22  november , 2017: София. «Бял Град-Бг»– S. 91-94.
 10. Єремія Г.І  Природничі дослідження Буковини кінця ХІХ-початку ХХ століття у румуномовних працях / Єремія Г.І., Данілова О.М. // Мат-ли міжнародної наукової конференції присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства ЧНУ ім. Ю.Федьковича (м.Чернівці, 5-6 жовтня 2017 р.): зб. наук. ст. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т , 2017. – С.37-39.
 11. Бучко Ж.І. Тренди транскордонного туризму в Україні / Ж.І. Бучко// Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків: «Цифра-Принт», 2017. – С.133-136.
 12. Підгірна В., Філіпчук Н. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування: уроки для України/ В.Н. Підгірна, Н. Філіпчук // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки/ матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - С. 50-52.

2016 рік

 1. Veronica Hritcu, Iulia Hritcu-Andries Eficacitatea functionarii domeniului pomicol in regiunea Cernauti // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (21-23 octobre 2016 universite Alexandru Ioan Cuza de iasi, Romanie, 2016. - P.44.
 2. Hrytsku Veronika, Hrytsku-Andries Julia, Lapushniak Miroslava Problemele presiunii antropice a Parcului National Hotin // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (3-5 junie, Romanie, Iasi, 2016. - P.63.
 3. Єремія Г.І. Суспільно-географічні дослідження румуномовних вчених на Буковині (1918-1940 рр.) /Г.Єремія // V Миколаївські читання: Мат. Міжнар. наук.-практичної конф. (Луцьк, 12-13 травня 2016 року).- Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016.- С.19-21.
 4. Джаман Я.В. Туристичні об’єкти і екскурсійний маршрут єврейської громади в Чернівцях / Я.Джаман // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича): Мат. Міжнар. наук. конф. (м.Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац.. ун-т, 2016. – С.128-130.
 5. Руденко В.П. Соціально-демографічні дослідження Буковини в працях Румуномовних дослідників у міжвоєнний період (1918-1940) / В.П. Руденко, Г.І. Єремія //: Там само. - С. 37-38.
 6. Чубрей О.С. Історичні аспекти розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті / О. Чубрей //: Там само. – С.45-46.
 7. Чубрей О.С. Фундатори мінералогічної науки в Чернівецькому університеті / О. Чубрей , Дусяк А.С. //: Там само. – С.46-47.
 8. Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.Ячнюк, О.Франків //: Там само. – С.48-49.
 9. Грицку В.С. Антропогенна діяльність на території Хотинського національного парку / В.Грицку, К.Грек //: Там само. – С.58-59.
 10. Джаман В.О. Захист кандидатських дисертацій з географічних наук у Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича / В.О. Джаман, В.П. Руденко //: Там само. -  С. 20-22.
 11. Данілова О.М. Впровадження екосертифікаційних вимог у практику готельного господарства України та Болгарії у контексті управління сталим розвитком туризму / О. Данілова, І. Пашанюк, П. Лаков //: Там само. -  С. 127-128.
 12. Кібич І.В.  Ботанічні пам’ятки Чернівців як ресурси екологічного туризму / І.Кібич //: Там само. – С. 131-132.
 13. Круль Г. Просторове розповсюдження культурно-історичних рекреаційно-туристичних  ресурсів на території Буковинських Карпат / Г.Круль, М.Паламарюк //: Там само. – С.133-134.
 14. Джаман Я.В. Організація вірменського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями / Географія та екологія: наука і освіта. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань 14-15 квітня 2016 року). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. –224 с. – C.56-60.
 15. Джаман Я.В. Чернівці –потенційний центр розвитку етнічного туризму  / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків,5-6 листопада 2015 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 293 с. – С.182-184.
 16. Грицку В.С., Грицку-Андрієш Ю.П. Динаміка територіальної структури рослинницької галузі сільськогосподарського виробництва у Чернівецькому регіоні за період незалежності / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 5-6 листопада 2015 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 293 с. – С.179-182.
 17. Джаман Я.В.  Екотуризм у контексті міжетнічних стосунків в умовах глобалізації суспільства // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції (м.Львів, 7-9 жовтня 2016 р.).-Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.114-118.
 18. Підгірна В. Дослідження проблем та перспектив для сільськогосподарських виробників в контексті трансформаційних змін / В.Підгірна // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського», Чернівці, 2016. – С.217-227.
 19. Наконечна М.В. Хімічний склад та якість підземних вод Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М.Наконечна, Т.Соловей, К.Наконечний // Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання», (м. Львів, 26-27 травня 2016 р.). - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.105-108.
 20. Руденко В.П., Пирогівська А.М. Економіко- та соціально-географічний доробок Аркадія Жуковського у праці «Буковина – її минуле і сучасне» / під редакцією Д. Квітковського, Т.Бриндзана, А.Жуковського. – Париж, Філадельфія, Дітройт: Зелена Буковина, 1956. – 965 с. / В. Руденко, А. Пирогівська // Матеріали всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.139-141.
 21. Круль Володимир Стан рекреаційно-туристських досліджень в Україні на початку ХХІ ст.. (за матеріалами дисертаційних робіт)/ В.Круль, М.Паламарюк, Г.Круль //Там само. – С.212-217.
 22. Данілова О.М., Білоконь М.В., Пашанюк І.В. Впровадження Екологічних ініціатив на підприємствах готельного типу – перпективний напрям покращення екологічного стану міст / О.М. Данілова, М.В. Білоконь, І.В. Пашанюк // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2016. - С. 74-75.

2015 рік

Закордонні конференції

 1. Nakonechny K. Rola czynnika medyczno-ekologicznego we współczesnych badaniach krajobrazowo – ekologicznych geosystemów osiedlowych (na przykładzie regionu Czerniowce, Ukraina). / K Nakonechy.// ROLA BADAŃ TERENOWYCHW STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEJ ASOCJACJI EKOLOGII KRAJOBRAZU,Kraków. Bukowina Tatrzańska 8 - 11 kwietnia 2015 r. 54 s. – S. 36.
 2. Veronica Hritcu. Evaluarea resurselor climatic si scopul promovarii si dezvoltarii turismuluiin regiunea Cernauti / V.Hritcu, Iulea Hritcu-Andries, Claudia Kilinskaya, Olekiy Hrushko // Simpozionul de climatologie aplicata I.F. Mihailescu. - Constanta, Romania,19-21 august 2015
 3. Pidhirna Valentina. Position of Ukraine in the international economy/ V. Pidhirna // Constitutia si societatea contemporana – Bucuresti, Romania, 5 decembrie 2014. – 476 s. – S. 407-413.

Міжнародні українські конференції

 1. Підгірна В.Н. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів/В. Н. Підгірна //Європейська інтеграція. Історія, сьогодення . перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 15-16 квітня 2015 р.): тези доповідей та наукових есе/ Громад. орг. «Інститут суспільних ініціатив».  –Львів, 2015. – 124 с. – С.82-83.
 2. Наконечний К.П. Медико-геоекологічне  районування поселенських геосистем Північної Буковини / К.П. Наконечний, В. М. Гуцуляк, Д.Г. Думітраш // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування.  Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Трускавець, 5-8 жовтня 2015 р.) – Київ: Державна служба геології та надр України, 2015. – 466 с. – С. 415-418.
 3. Грицку В.С. Різдвяні традиції як чинник розвитку культурного туризму Буковини/ В. Грицку// Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 43-45.
 4. Данілова О.М. Екоготель – інноваційна концепція у сфері гостинності: реалії та перспективи розвитку в Україні/ О. Данілова, І. Пашанюк// Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 230-232.
 5. Чубрей О.С., Ячнюк М.О.  Особливості впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні: історичний аспект/ О. Чубрей, М. Ячнюк// Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайм», 2015. – 404 с. – С. 189-191.
 6. Кібич І.В.  Концепція розвитку екоетнотуризму у Чернівецькій області/ І. Кібич. Т. Кібич// Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайм», 2015. – 404 с. – С. 379-380.
 7. Грицку В.С. Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області/ В. Грицку// Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 43-45.

 

Всеукраїнські конференції

 1. Данілова О.М., Білоконь М.В., Пашанюк І.В. Внесок екоготолів у покращення екологічного стану міст / О.М. Данілова, М.В. Білоконь, І.В. Пашанюк // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2015. С. 60-62.

 Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (науковий керівник)

 1. Віталій Абрам’як  (доц. Грицку В.С.) Сучасний стан дитячо-юнацького та дорослого спорту в Україні/ Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2015 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. –212 с. – C.5-6.
 2. Жанна Андрецуляк ( асист. Ємчук Т.В.) Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Чернівецькій області/ (Там само).
 3. Людмила Блага (доц. Чубрей О.С.) Проблеми й особливості розвитку позашкільної освіти в Україні / (Там само).
 4. Надія Варвадюк (доц. Кібич І.В.) Стан і проблеми управління водним господарством (на прикладі Коломийського міжрайонного управління водного господарства) / (Там само).
 5. Оксана Гречанюк (проф. Руденко В.П.) Активізація розвитку сільського зеленого туризму в Чернівецькій області / (Там само).
 6. Ярослав Джаман (доц. Чубрей О.С.) Чернівці – центр розвитку туризму/ (Там само) / (Там само).
 7. Альона Доміна (асист. Цепенда М.М.) Інноваційні види рекреаційної діяльності в Україні / (Там само).
 8. Антоніна Драпата ( доц. Підгірна В.Н.) Франчайзинг як інноваційна система туристичного бізнесу на прикладі ТОВ «Мережа агенцій Гарячі тури» / (Там само).
 9. Марія Дуда ( доц. Вацеба В.Я.) Характеристика населення Богородчанського району Івано-Франківської області/ (Там само).
 10. Антоніна Дусяк ( доц. Чубрей О.С.) Історія картографування території Чернівецької області у контексті картографування українськихземель/ (Там само).
 11. Анна Козьмич ( доц. Данілова О.М.) Географічні аспекти світового органічного виробництва/ (Там само).
 12. Анастасія Кристинюк (асист. Ємчук Т.В.) Водно-рекреаційний потенціал Карпатського регіону як основа менеджменту у водному туризмі/ (Там само).
 13. Катерина Лебедєва ( доц. Грицку В.С.) Загальний огляд Хотинського національного парку/ (Там само).
 14. Діана Мальцева ( асист. Цепенда М.М.) Регіональні особливості та динаміка розвитку туризму в Американському регіоні/ (Там само).
 15. Вікторія Могінська ( доц. Вацеба В.Я.) Територіальні особливості релігійної сфери Городоцького району Хмельницької області/ (Там само).
 16. Влада Опріш ( доц. Данілова О.М.) Еколого-економічні аспекти лісокористування у Закарпатській області/ (Там само).
 17. Ольга Орленко (доц. Данілова О.М.) Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства Вінницької області/ (Там само).
 18. Віталій Пислар ( доц. Грицку В.С.) Становлення та розвиток дитячо-юнацького туризму в Україні/ (Там само).
 19. Марія Поляк (доц. Чубрей О.С.) Екологічний курорт «Хутір Тихий» як складова екологічного туризму України/ (Там само).
 20. Віталія Росоха ( доц. Данілова О.М.) Регіональні особливості ресторанного господарства Закарпатської області/ (Там само).
 21. Надія Сажин (доц. Чубрей О.С.) Аналіз освітнього комплексу Чернівецької області/ (Там само).
 22. Тетяна Сланіна ( асист. Ємчук Т.В.) Розробка екомаршрутів, як основа розвитку екологічного туризму на територіях ПЗФ
 23. (на прикладі Чернівецької області) / (Там само).
 24. Павло Сокольников (доц. Підгірна В.Н.) Вільні економічні зони - інструмент розвитку країн світу й України/ (Там само).
 25. Юлія Унгурян (доц. Данілова О.М.) Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (на прикладі турфірми «Грінвіч-Тур») / (Там само).
 26. Павло Яковець (доц. Грицку В.С.)  Сучасний стан сільського господарства Тернопільської області/ (Там само).

2005-2014

 1. Соловей Т.В. Болотні ландшафти Центральнопольської низовини / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Ресурси природних вод Карпатського регіону: проблеми охорони та раціонального використання", Львів, 19-20 травня 2011 р. Зб. наук. статей, – Львів – ЛьЦНІІ, 2011. – С. 213-218
 2. Гостюк М.Т., Погинайко И.В. Конкурентные преимущества экологических отелей / Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Nauka: teoria i praktyka - 2011" Volume 8 : Przemysl. Nauka i studia. P. 78-80
 3. Гостюк М.Т. Исторические аспекты интерпретации категории производительного труда / Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2011". – Dil 10. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. P. 62-64.
 4. Gutsuleac V. Nakonechny K. The conceptual principles of medical and ecological researches in the context of medical geograpfy / Present Environment and Sustainable // Development. International Sympozium, 14-16 of october 2011. Jasi, Romania. P. 17
 5. D.G. Dymitrash, K.P. Nakonechny, A.I. Nevenchenko Economic Evaluation of lands Inhabited Localities on the Basis of Landscape // International symposium of Geografhy, 3; 2011, Buharest Romania – Abstract Procedings, P 56
 6. Чубрей О.С. Об'єкти культурно-історичного надбання Чернівецької області як джерело формування попиту на ринку туристичних послуг / Географія і туризм: міжнародні виклади українського туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 213-215.
 7. Данілова О.М., Сівак В.К. Методичні аспекти дослідження екологостабілізуючих функцій лісів у концепції збалансованого лісокористування / Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокори­стування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам"янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 133-135.
 8. Цепенда М.М. Екологічні проблеми використання рекреаційного потенціалу водних об’єктів / М.М.Цепенда, Н.Р.Винниченко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Карпатська конференція з проблем охорони довкілля" (15-18 травня 2011 р., м. Мукачево-Ужгород). – Мукачево, 2011. – С.507-508.
 9. Ємчук Т.В. Регіональна оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування / Матеріали ІХ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" (21-25 березня 2011 р., Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка). – Київ. – С. 148-151
 10. Цепенда М. М. Методичні особливості економіко-географічної оцінки асиміляційного потенціалу водних об’єктів // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження проф. – відкривача криворізьких руд Василя Зуєва / За ред. Л.І.Зеленської. – К.: ДНПВ «Картографія», 2009. – Вип. 6. – С.272-273.
 11. Руденко В.П. Рівні господарського освоєння природно-рекреаційного потенціалу фізико-географічних районів Середнього Придністер’я / Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матер. Міжнарод. Наук.-практ. Конф. (16-18 травня 2009 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.41.
 12. Чубрей О.С.  Розвиток геграфічних досліджень в Чернівецькому університеті у повоєнний період / Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня 2009). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 34-35.
 13. Паламарюк М.Ю.  Історичні етапи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Там само. – С. 117-118.
 14. Гуцуляк В.М., Муха К.П. Історія розвитку та перспективи медико-географічних досліджень в Україні. Там само. – С. 44-45.
 15. Худіковська В.А. Передумови формування лісогосподарського комплексу Чернівецької області / Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy - 2009»(7-15 kwietnia 2009 roku). – Volume 16. Chemia i chemiczne technologie. Ekologia. Geografia i geologia. Rolnictwo.: Przemysl. Nauka i studia. – S. 82-83
 16. Олексійчук Т.В., Петрик Н.А. Етнос з огляду на туризм і туризм з точки зору етнології: суть парадоксальної залежності. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції: Географія і туризм: європейський досвід (9-11 жовтня 2009 р., Львів-Брюховичі), 2009. – С. 129 – 132.
 17. Данілова О.М., Бойко І.Д. А.Й.Швиденко – лісівник, науковець і вчитель (до 85-річчя з дня народження). Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.24.
 18. Данілова О.М., Сівак В.К. Значення лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області. Там само. С.45-46.
 19. Грицку В.С. Становлення науки економіка природокористування в Україні. Там само. – С.102-103.
 20. Руденко В.П. Розвиток вчення про природно-ресурсний потенціал в українській географії // Там само. – С.122-123.
 21. Бурка В. Й., Бурка Й. А. Історичні та географічні особливості розвитку і формування будівельної індустрії. Українська історична географія та історія географії в Україні / Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 61.
 22. Veronica Gritcu. Traseul Vadul Siret-Cernặuţi-Hotin-Kameneţ-Podolski / Programul manifestặrilor Simpozionului International “Mediul actual şi dezvoltarea Durabilặ” 16-18 octombrie 2009 Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi Departamentul de Geografie Colectivul de Geografia Mediului. 2009. – S.17-20.
 23. Гостюк М.Т. Украина в евроинтеграционных процесах. - Materialy Miedzynarodowej naukowi-praktycznej conferencji «Nowoczesnych naucowich osiagiec - 2008». 14 lutego 2008 r. – Przemusl: Nauca I studia, 2008. С. 53-56.
 24. Гостюк М.Т. Интеграция и конкуренттоспособность экономики. – Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Evropska veda 21 stoleti - 2008». 16 kventa 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o., 2008. С. 16-19.
 25. Гостюк М.Т. Истоки экономического кризиса в Венгрии. – Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Veda a tehnologie: krok do budoucnosti - 2008». 1 brezen 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o., 2008. С. 32-35.
 26. Гостюк М.Т. Кооперационный потенциал конкурентних преимуществ. – Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Veda a tehnologie: krok do budoucnosti - 2008». 9 iuli 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o. , 2008. С 44-47.
 27. Гостюк М.Т. Рыночные перспективы боитоплива. - Materialy Miedzynarodowej naukowi-praktycznej conferencji «Nowoczesnych naucowich osiagiec - 2008». 21 oktober 2008 r. – Przemusl: Nauca I studia, 2008. С. 23-26. Співавтор – Стьопіна Н.С.
 28. Гостюк М.Т. Маркетинговые перспективы экологических отелей.– Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Evropska veda 21 stoleti - 2008». 22-23 okt. 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o., 2008. С. 26-29. Співавтор Стьопіна Н.С.
 29. Грицку В.С. Історичний взаємовплив природного середовища і господарської діяльності людини. – Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Ма-ли ІІІ Міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 1-4 жовтня 2008 р.): у 2 ч. / редкол.: В.Л.Казаков (відп.ред.) та ін. – Ч.2 – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008р. С.34-38.
 30. Грицку Ю.П., Грицку В.С. Основні шляхи та рекомендації розвитку фестивального туризму в Чернівецькій області / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Регіон – 2008: суспільно-географічні аспекти” (17-18 квітня 2008 року, м. Харків)./ РВВ Харківського національного університету ім. В.Н.Карабіна, Харків, 2008. С. 113-115.
 31. Олексійчук Т.В. Особливості суспільно-географічного аналізу туристично-рекреаційного потенціалу території. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції: Географія і туризм: європейський досвід (25-28 вересня 2008 р., Львів-Славське), 2008. – С. 110-112. (6)
 32. Олексійчук Т.В., Олексійчук О.В. Пригодницький і екзотичний туризм. Там само. С. 108-110.
 33. Ячнюк М.О. Оцінка потенціалу мисливських ресурсів Чернівецької області. Там само. С. 170-172.
 34. Solovey T., Jóźwiak K. Practical application of geochemical modelling in analysis of changes of chemical composition of waters within a karst environment (gypsum karst of Czarny Potok valley, SW Ukraine). Methodology of landscape research: Guide and Abstracts of International Conference, Poland 3-5 march 2008 – Sosnowiec – Krynica, 2008. - Str. 85-88.
 35. Solovey T.