Матеріали конференцій

2023 рік

 1. Ємчук Т.В., Тощук І.О. Форми соціально-педагогічної роботи для розвитку лідерського потенціалу студентів-географів в університетському середовищі. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 листопада 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2022. С. 9-12.
 2. Ємчук Т.В. Семенюк І.В. КОНЦЕПТ «КОМУНІКАЦІЯ» У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.  Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2023. С. 14-17.
 3. Ємчук Т.В. Білан М.Г. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – КЛЮЧ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ.  Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2023. С. 102-105.
 4. Руденко В.П., Руденко С.В. Динаміка втрат природно-ресурсного потенціалу ландшафтів України за часи російського вторгнення (2014-2023 р.р.). Історична географія в Україні : Матеріали Всеукраїнського наукового семінару пам'яті професора Володимира Круля (21-22 вересня, 2023 ) / За ред. Б.Рідуша, С.Кирилюк. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. С.37-38.
 5. Руденко Валерій. Населення міст радянської України в дослідженнях Мирона Кордуби (за матеріалами переписів 1920-1924 років) / Міста та регіони в епіцентрі просторових змін : зб. наук. праць / за  ред. С.П.Запотоцького та К.В.Мезенцева. - К. : ВПЦ “Київський університет”, 2023. С.49.

2022 рік

 1. Руденко В.П. Мирон Кордуба та родина Дашкевичів-Степанів: миттєвості співпраці. Матеріали міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від дня народження Олени Степанів "Доктор Філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог" (20 грудня 2022 р.). Львів.
 2. Руденко В.П. Підручник географії за принципом сучасної науки для австрійських середніх шкіл Олександра Зупана як визначний географо-педагогічний твір.  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Географічна наука та освіта: перспективи й ііновації" (19-20 жовтня 202 р.). Переяслав. С.125-129.
 3. Руденко В. Доктор Мирон Кордуба  про українську народність, державу і мову. Матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародною участю "Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд" (27-28 травня 2022 р.). Тернопіль-Львів. С.52-57.
 4. Руденко В.П. Реалізація проекту "Heritage" ("Спадщина") Європейського Союзу в освітній програмі "Менеджмент туристичної індустрії" ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Матеріали ІІІ Міжнародної науоков-практичної інтернет-конференції "МІжнародний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції". С.74-75.
 5. Руденко В.П., Грек К.В. Населення радянської України в оцінці доктора М.Кордуби за матеріалами переписів 1920-1924. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: “Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті”. 25-26 листопада 2021 року. Частина ІІІ. Рівне: Видавничий дім “Гельветика”.2021. С.106-109.
 6. Підгірна В.Н., Лінецький П.С. Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України . VIII Міжнародна науково-практична конференція «Science, trends and development methods», 19-21 грудня 2022 р., Токіо, Японія. С.506-508.
  URL: https://isg-konf.com/uk/modern-trends-of-scientific-development-ua/
 7. Руденко В.П., Білоус В.А. Підручник географії за принципами сучасної науки для австрійських середніх шкіл Олександра Зупана як визначний географо-педагогічний твір.Географічна наука та освіта : перспективи й інновації : зб.матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 19-20 жовт.2022. / [редкол.: Коцур В.В., Руденко Л.Г., Маруняк Є.О. та ін.]. - Переяслав (Київ.обл.), 2022. - С.125-129.
 8. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання даних ДЗЗ та ГІС-технологій при спостереженні за руслами річок. VIII Міжнародна науково-практична конференція “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION” (м. Харків, 26-28 лютого 2022 р.). Харків: 2022. С. 346-350.
  ISBN 978-966-8219-85-6
  https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-26-28-fevralya-2022-goda-harkov-ukraina-arhiv/
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5030
 9. Філіпчук Н.В., Підгірна В.Н. Популяризація гастрономічного бізнесу: реалії сьогодення та перспективи розвитку гастрономічного туризму. Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних і глобальних викликів», Чернівці- Сучава, 2022. РР. 119-121. URL: https://drive.google.com/file/d/1uJIGynI195jsGpnIZVLv57vPnuMW4kyJ/view?usp=sharing
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5703
 10. Підгірна В.Н., Гладиш А. Гібридні загрози: нові виклики та можливості для України. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. 294-296.
  URL: https://philarchive.org/archive/MAK-14
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5705
 11. Підгірна В.Н., Адамович Х. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. "Світ наукових досліджень. Випуск 6": Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки. Тернопіль, 2021. с. 40-42.
  URL: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5708
 12. Руденко В.П., Грек К.В. Доктор Мирон Кордуба про українську народність, державу і мову. “Професор Юрій Полянський : від плакорів Поділля до засніжених Анд” : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С.52-57.
 13. Мельник А.А., Сухий П.О., Ячнюк М.О. Використання ГІС при моніторингу лісового покриву. Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 чер. 2022 р. Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.] ; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Денисик Г. І. [та ін.]. Умань: Візаві, 2022. С. 109-112.
  https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4891/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%202022%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5031
 14. Підгірна В.Н., Хникіна М.В. (2022) Ефективний менеджмент - запорука сталого розвитку об'єднаних територіальних громад: The I International Scientific and Practical Conference «The latest problems of modern science and practice», (Boston, USA. January 11 – 14, 2022), 477-480.
  https://isg-konf.com/the-latest-problems-of-modern-science-and-practice/
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5700
 15. Підгірна В.Н., Хникіна М.В. (2022) Гастротуризм як актуальний тренд розвитку сучасного туристичного бізнесу. The II International Scientific and Practical Conference «Modern trends of scientific development», January 18 – 21, 2022, Vancouver, Canada. 506-508.
  https://isg-konf.com/uk/modern-trends-of-scientific-development-ua/
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5698
 16. Ємчук Т.В., Тощук І.О. Форми соціально-педагогічної роботи для розвитку лідерського потенціалу студентів-географів в університетському середовищі. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу :
  Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 листопада 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Запоріжжя : АА Тандем, 2022. С. 9-12.
  https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2022/12/IntWorldScProc-Kyiv-Nov2022.pdf
 17. Підгірна В.Н., Сафтюк М.О. Передумови та перспективи розвитку розвитку туристичної індустрії Вінницької області. The 11th International scientific and practical conference “Actual problems of learning and teaching methods” (December 06 - 09, 2022) Vienna, Austria. International Science Group. 2022. 574-576.
  URL: https://books.google.com.ua/books?id=gt-iEAAAQBAJ&pg=PA574&lpg=PA574&dq=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8E%D0%BA+%D0%9C.+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98+%D0%A2%D0%90+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98+%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3+%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87+%D0%86%D0%9D%D0%94%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%87+%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%87+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%86&source=bl&ots=9EKq6mcPOe&sig=ACfU3U0vjtqwdZSxGrZX2QOKBWsczIy7ig&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjAo8T-7db8AhWGlosKHbzjD9UQ6AF6BAgYEAM#v=onepage&q&f=false

2021 рік

 1. Данілова О.М. Використання сучасних методів та технологій для обліку та спостереження за лісовими насадженнями. Development and implementation of technologies in production:. аbstracts of V International Scientific and Practical Conference (Leeuwarden, Netherlands, 12-13.03.2021) Leeuwarden, Netherlands 2021. Pp. 10-13.
 2. Данілова О.М., Мацевко О.Р. Використання інтерактивних методів на уроках географії в умовах дистанційного навчання. Problems and tasks of modern science and practice:. аbstracts of IX International Scientific and Practical Conference.(Bordeaux, France, 15-17.11.2021) Bordeaux, France 2021. Pp. 274-277.
 3. Підгірна В.Н. (2021) Формування регіонального туристичного ринку України в умовах децентралізації економічних відносин. Влада та управління: Збірник наукових праць. Вип. 8. Чернівці: «Букрек», 2021. 276.
 4. Ячнюк М.О., Вавренюк М.М. Вплив туризму на світову економіку. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. С. 629-632.
 5. Veronica Hrytsku  Assessment of the ecological situation of the region for the needs and prospects of crossborder tourism (on the example of Chernivtsi region) / V. Hrytsku / XVI-th edition of the International Conference Present Environment and  Sustainable Development International Symposium .Book of abstracts. 18 JUNE 2021,Iaşi, Romania – P.71.
 6. Вероніка Грицку Ущелина Біказ (Румунія) як приклад розвитку транскордонного туризму / Культурний ландшафт як географічний феномен / м. Чернівці (23-25 вересня 2021 р.) (сертифікат)
 7. Ємчук Т.В. До питання естетичної оцінки територій та об'єктів природно-заповідного фонду :  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції  (м.Одеса, 24 - 25 вересня 2021 р.) / ГО "Інститут інноваційної освіти"; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Одеса : ГО "Інститут інноваційної освіти", 2021. С. 93-97.
 8. Ємчук Т.В., Ячнюк М.О., Чубрей О.С. Географічні карти та їх місце у сучасному суспільстві. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 березня 2021 р.). Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021. С. 3-5.
 9. Єремія Г. Аналіз діяльності національних мереж на готельному ринку. Єремія Г. Смик О./ Географія, економіка і туризм: національний і міжнародний досвід/ Матеріали XV  Міжнародної конференції - Львів, 2021.- С. 249-254.
 10. Єремія Г. Екологічний менеджмент як сучасний інструмент підвищення конкурентноспроможності готельних господарств/  Глобальні виклики індустрії гостинності: економіка, менеджмент, дорадництво: збірник тез доповідей міжнародної наук.-практ.конф. (18-19 травня 2021 р.). К.: НУБіП України, 2021. - С. 230-324.
 11. Підгірна В.Н., Ячнюк М.О., Чубрей О.С. Особливості функціонування ринку туристичних послуг України на сучасному етапі // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 549-555.
 12. Чубрей О.С., Підгірна В.М. Особливості застосування smart-технологій в інклюзивній освіті.  Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами: Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару (19  березня 2021 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко, В. І. Юрченко // Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. – URL http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._–_Випуск_27

 

2020 рік

 1. Вацеба В.Я. Характеристика ринку туристичних послуг України. The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. P. 507-508.  https://isg-konf.com/uk/social-function-of-science-teaching-and-learning/
 2. Данілова О.М., Чубрей О.С., Гузаревич М.А., Шенішевська І.М. Популяризація органічної продукції серед учнівської молоді як запорука здорового харчування. Нова українська школа як простір формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020). Чернівці: ІППОЧО, 2020. С. 274–277.
 3. Данілова О.М., Шенішевська І.М. Антикризовий менеджмент туристичних підприємств у період пандемії COVID-19. The 11ts International scientific and practical conference «New Challenges and threats in Sciense» (Nowember 16-17, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. 196 p.
 4. Данілова О.М., Шенішевська І.М. Проблеми та перспективи розвитку ринку органічної продукції у період рецесії. Problems and Innovations in Science: the 1st International scientific and practical conference. Part 1 (May 4-5, 2020) London, Great Britain. 2020. V. 1. Р. 59-65. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43687/1/SemchukBrit.pdf
 5. Данілова О.М., Шенішевська І.М. Ризики функціонування ринку органічної продукції у період рецесії: глобальні та національні аспекти. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика :матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р. Чернівці,  2020. С.175 -182.
 6. Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Соціальні мережі як інструмент просування продукту туристичних підприємств. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», 2020. С.299-305
 7. Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Вплив снігового покриву і лавин на розвиток гірськолижного туризму в Буковинських Карпатах. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», 2020. 352 с.
 8. Мельник А.А., Сабадаш В.І., Ячнюк М.О. Моніторинг русла річки Прут в межах м. Чернівці засобами інформаційних технологій. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», 2020. С. 245-248.
 9. Підгірна В. Н., Ячнюк М. О., Чубрей О. С. Особливості функціонування ринку туристичних послуг України на сучасному етапі // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 549-555. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/. ISBN 978-987-859-237-4
 10. Підгірна В.Н., Стефанюк Н. Характеристика ринку туристичних послуг України. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada. P. 770-771. DOI10.46299/ISG.2020.II.X URL: https://isg-konf.com
 11. Підгірна В.Н., Філіпчук Н.В. Специфіка ринку туристичних послуг України.Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці: ЧНУ, 2020. С.199-201. URL:http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf
 12. Руденко В., Грек К. Доктор Мирон Кордуба про проблеми географічної освіти і виховання у двомовних гімназіях Австро-Угорщини. Географія, картографія, географічна освіта: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри Географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м.Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Чернівці: Місто.2020. С.97-100.
 13. Смик О. С., Єремія Г. І. Розвиток ресторанного господарства як складової туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 184-188. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14683/1/Smyk_Yeremiia.pdf
 14. Смик О., Єремія Г.  Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області). Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. С. 300-305. https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Ternopil-2019.pdf
 15. Чубрей О.С. Використання змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 листоп. 2019 р., м. Одеса). Одеса, 2019. С. 110–113
 16. Чубрей О.С. Вимоги до психолого-педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 груд. 2019 р., м. Львів). Львів, 2019. Ч. 1. С. 119–121.
 17. Чубрей О.С. Етапи реалізації технології підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Географія та екологія: наука і освіта: матер. VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) (9-10 квіт. 2020 р., м. Умань). Умань, 2020. С. 193–197.
 18. Чубрей О.С. Професійна підготовка майбутніх учителів географії в педагогічній теорії й практиці. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). С. 277-280.
 19. Чубрей О.С. Сучасні тенденції трансформації системи післядипломної педагогічної освіти України. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: II International scientific conference (October, 2019). Leipzig, 2019. P. 166–168.
 20. Чубрей О.С. Формування в майбутніх вчителів географії системи ціннісних орієнтацій. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 листоп. 2019 р.). Запоріжжя, 2019. С. 74–77.
 21. Чубрей О.С. Характеристика етапів технології підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 груд. 2019 р., м. Одеса). Одеса, 2019. С. 144–145.
 22. Чубрей О.С., Герецун І. В., Поліщук Б.О. Формування системи ефективного управління розвитком туристичної сфери м. Києва на сучасному етапі The 11th International scientific and practical conference “New Challenges and Threats in Science” (November 16-17, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. P. 64–67.
 23. Чубрей О.С., Золотунець Д.В. Використання віртуальних екскурсій як елемент впровадження інноваційних технологій у туристичну галузь в умовах пандемі. Problems and innovations in science vol. 1 abstracts of i international scientific and practical conference great britain, london 4 – 5, may 2020. P. 106-110.
 24. Чубрей О.С., Маркевич І.С., Чубрей М.-А. Ю. Особливості розвитку гендерного підходу в галузі освіти. Нова українська школа як простір формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020). Чернівці: ІППОЧО, 2020. С. 293–295.
 25. Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ілку В.В., Сабадаш Н.В. Сучасні аспекти викладання географії на прикладі науково- педагогічного проекту «Інтелект україни». Нова українська школа як простір формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020). Чернівці: ІППОЧО, 2020. С. 78–80.
 26. Ячнюк М. О. Перспективи туристсько-рекреаційного викристання природно-заповідного фонду Чернівецької області. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 199–202. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14686/1/Yachniuk.pdf

2019 рік

 1. Veronica Hrytsku  Substantiation of tourism studies in public education in Ukraine / V. Hrytsku, C.Nakonechnyi / 14-th edition  International Conference. Present Environment and  Sustainable Development International Symposium . Book of abstracts. Iasi, 7-9 June, 2019. – S.71
 2. Veronika Hritsku, Olga Danilova Ecotourism on the Territory of the “Vyzhnytsia” National Natural Park: Facts and Perspectives. 17-18 iulie 2019, Romania.
 3. Чубрей О.С. Проблеми організації самостійної роботи студентів. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інвазійного розвитку суспільства і технологій. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.  Київ, 25-26 січня 2019. С. 57-59.
 4. Чубрей О.С. Наукові погляди щодо періодизації становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль, 16-17 травня 2019. - С. 34–36.
 5. Єремія Г.І. Розвиток ресторанного господарства як складової туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Г.Єремія, О.Смик. – Там само.- С.184-188.
 6. Ячнюк М.О. Перспективи туристсько-рекреаційного використання природно-заповідного фонду Чернівецької області/ М. Ячнюк. - Там само.- С.199-202.
 7. Єремія Г.І. Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Географія, туризм, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.- С.300-305.
 8. Наконечний К.П. Особливості розповсюдження нітратів в підземних водах с. Валя Кузміна Глибоцького району Чернівецької області / К.П. Наконечний, К.Т. Мельничук, М. В. Наконечна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ресурси природних вод Карпатського регіону. м. Львів, 23-24 травня 2019 р.- С.138-142.
 9. Чубрей О.С. Особливості реалізації компетентнісного підходу в системі вищої освіти. Проблеми реформування педагогічної науки та освіти. Матеріали науково-практичної конференції. Ужгород, 2019. С. 90–93.

2018 рік

 1. Danilova O., Hrytsku V. Ecological-economic aspects  of forestry management in the carpatian Region of Ukraine / O. Danilova, V.Hrytsku // International Symposium Present Environment and Sustainable development the 13-th edition (Iasi, 2018– P. 32-33.).
 2. Yemchuk T. Charecteristics of competitive advantages of restaurant business in modern business condition (on the examples of Gabsburg restaurant and Karpaty Migovo restaurant) / T.Yemchuk // Main Theme of 34 International scientific Conference on “Research Issues in Geography of Industry and Services”  2018, Cracow-Warsaw  - S 114-115.
 3. Грицку В. Основні екологічні показники водопостачання та водовідведення в Чернівецькій області та їх вплив на розвиток транскордонного туризму /В. Грицку // Матеріали  сімнадцятої міжн. наук-практ. конф. «Ресурси природних вод Карпатського регіону  (Проблеми охорони та раціонального використання (24-25 травня 2018 р.))» - Львів, 2018. – С. 13-16.
 4. Джаман Я.В. Організація українського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями / Я.В. Джаман // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: Мат.міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 30-31 березня 2018 р.). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 245-247.
 5. Наконечний К. Вплив якості питної води на онкологічну захворюваність населення Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М. Наконечна, К. Наконечний, С. Ілюк // Матеріали  сімнадцятої міжн. наук-практ. конф. «Ресурси природних вод Карпатського регіону  (Проблеми охорони та раціонального використання (24-25 травня 2018 р.))» - Львів, 2018. – С. 144-147.
 6. Підгірна В., Філіпчук Н. Парадигми регіональних досліджень в умовах трансформаційних змін / В. Підгірна, Н. Філіпчук // Матеріали ІV Міжн. Шумпетерівської конференції (3-4 жовтня 2018 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 145-147.
 7. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика «соціального пристижу» в контексті еволюційних змін / В.Підгірна, Н.Філіпчук // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р. – Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.58-61.
 8. Підгірна В., Філіпчук Н. Характеристика теоретичних концепцій економічної регіоналістики / В.Підгірна, Н.Філіпчук // International scientific-practical integration of business structures strategies and tehnologies, February 23, 2018 Tbilisi, Georgia- p.128 -131.
 9. Руденко В. Наукова географічна школа А. Жуковського в Українському Вільному Університеті / В. Руденко, А. Пирогівська // Матеріали міжн. наук.-пр. конф., присвяченої 85-річчю геогр. фак. Київського нац. ун-ту ім .Т. Шевченка (30-31 березня), К. : Принт-Сервіс, 2018.- С. 41-43.
 10. Руденко В. Суспільно-географічний аналіз культурної спадщини Чернівецької області / В. Руденко, А. Лебедева // Матеріали міжн. наук-практ. конф. «Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку (м. Харків 8-9 листопада 2018 р.)» - Харків, 2018. – С. 171-176.
 11. Чубрей О.С. Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні /О.Чубрей //  Сучасна освіта в контексті нової української школи: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 11-12 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Інститут післядипломної освіти Чернівецької області [та ін.]. – Чернівці, 2018. – 162-165.
 12. Чубрей О.С. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів /О.Чубрей // Педагогіка в системі гуманітарного знання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2018. – С.50-53.

2017 рік

 1. Gutsulyak V. Evaluarea ecologico-demografica a zonei de frontier ucraineano-romane (pe exemplul regiunii Cernauti si judetului Suceava) /V. Gutsulyak, V. Hrytsku, K. Nakonechnyi, A. Nevenchenko, D. Dumitras // Simpozionul international Calitatea mediului si utilizarea terenurilor. Editia a XI-a (2-4 iunie, Universitatea Stefan cel Mare, Romania, Suceava, 2017. – P. 6.).
 2. Kilinska K. Starea ecologica a resurselor de apa in zona transfrontaliera a Ukrainei / K. Kilinska, V. Hrytsku, O. Smyk// Simpozionul international Calitatea mediului si utilizarea terenurilor. Editia a XI-a (2-4 iunie, Universitatea Stefan cel Mare, Romania, Suceava, 2017. – P. 19.).
 3. Hrytsku V. Problems of reserve in Ukraine / V. Hrytsku, I. Hrytsku Andries, K. Kilinnska, L. Baran// International Symposium Present Environment and Sustainable development the 12-th edition (2-4 iunie, Iasi, 2017 – P. 95-96.).
 4. Наконечний К.П. Природні та антропогенні чинники зміни якості вод в долині річки Совиці Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей, К.П. Наконечний // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. – С. 239-242.
 5. Грицку В.С. Забруднення вод річки Прут в межах міста Чернівці викликані різними джерелами впливу / В.С. Грицку, Ю.П. Грицку-Андрієш // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. – С. 11-14.
 6. Грицку В.С.  Перспективи впровадження інновацій та залучення інвестицій у туристичну галузь Чернівецької області через Транскордонні механізми /В. Грицку// Materialy XIII Mezinarodni vedechko – prakticka conference, “Vrda a vznik - 2017”,  Volume 10: Praha. Publishing House “Education and Science” – S. 96-99.
 7. Грицку В.С.  Соціально- й економіко-географічні чинники та принципи формування і розвитку туристичної діяльності у транскордонних регіонах України /В. Грицку// Materialy XIII Mezinarodni vedechko – prakticka conference, “Zprevy vedecke ideje - 2017”,  Volume 4: Praha. Publishing House “Education and Science” – S. 14-17.
 8. Грицку В.С. Методологічні засади планування та прогнозування туристичної діяльності у транскордонних регіонах /В. Грицку// Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktyeznej  konferencji, “Nauka i inowacja - 2017”,  Volume 5 Przemysl: Nauka i studia – S. 49-52.
 9. Грицку В.С. Тенденції і проблеми розвитку туристичної діяльності у транскордонному регіоні: суспільно-географічні аспекти /В. Грицку// Матеріали за XIII  международна научна практична конференція 2017, 15-22  november , 2017: София. «Бял Град-Бг»– S. 91-94.
 10. Єремія Г.І  Природничі дослідження Буковини кінця ХІХ-початку ХХ століття у румуномовних працях / Єремія Г.І., Данілова О.М. // Мат-ли міжнародної наукової конференції присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства ЧНУ ім. Ю.Федьковича (м.Чернівці, 5-6 жовтня 2017 р.): зб. наук. ст. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т , 2017. – С.37-39.
 11. Бучко Ж.І. Тренди транскордонного туризму в Україні / Ж.І. Бучко// Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків: «Цифра-Принт», 2017. – С.133-136.
 12. Підгірна В., Філіпчук Н. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування: уроки для України/ В.Н. Підгірна, Н. Філіпчук // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки/ матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - С. 50-52.

2016 рік

 1. Veronica Hritcu, Iulia Hritcu-Andries Eficacitatea functionarii domeniului pomicol in regiunea Cernauti // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (21-23 octobre 2016 universite Alexandru Ioan Cuza de iasi, Romanie, 2016. - P.44.
 2. Hrytsku Veronika, Hrytsku-Andries Julia, Lapushniak Miroslava Problemele presiunii antropice a Parcului National Hotin // Livret des resumes:organize par le department de geographie de l’uaic.XXXVI eme edition (3-5 junie, Romanie, Iasi, 2016. - P.63.
 3. Єремія Г.І. Суспільно-географічні дослідження румуномовних вчених на Буковині (1918-1940 рр.) /Г.Єремія // V Миколаївські читання: Мат. Міжнар. наук.-практичної конф. (Луцьк, 12-13 травня 2016 року).- Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016.- С.19-21.
 4. Джаман Я.В. Туристичні об’єкти і екскурсійний маршрут єврейської громади в Чернівцях / Я.Джаман // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича): Мат. Міжнар. наук. конф. (м.Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац.. ун-т, 2016. – С.128-130.
 5. Руденко В.П. Соціально-демографічні дослідження Буковини в працях Румуномовних дослідників у міжвоєнний період (1918-1940) / В.П. Руденко, Г.І. Єремія //: Там само. - С. 37-38.
 6. Чубрей О.С. Історичні аспекти розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті / О. Чубрей //: Там само. – С.45-46.
 7. Чубрей О.С. Фундатори мінералогічної науки в Чернівецькому університеті / О. Чубрей , Дусяк А.С. //: Там само. – С.46-47.
 8. Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.Ячнюк, О.Франків //: Там само. – С.48-49.
 9. Грицку В.С. Антропогенна діяльність на території Хотинського національного парку / В.Грицку, К.Грек //: Там само. – С.58-59.
 10. Джаман В.О. Захист кандидатських дисертацій з географічних наук у Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича / В.О. Джаман, В.П. Руденко //: Там само. -  С. 20-22.
 11. Данілова О.М. Впровадження екосертифікаційних вимог у практику готельного господарства України та Болгарії у контексті управління сталим розвитком туризму / О. Данілова, І. Пашанюк, П. Лаков //: Там само. -  С. 127-128.
 12. Кібич І.В.  Ботанічні пам’ятки Чернівців як ресурси екологічного туризму / І.Кібич //: Там само. – С. 131-132.
 13. Круль Г. Просторове розповсюдження культурно-історичних рекреаційно-туристичних  ресурсів на території Буковинських Карпат / Г.Круль, М.Паламарюк //: Там само. – С.133-134.
 14. Джаман Я.В. Організація вірменського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями / Географія та екологія: наука і освіта. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань 14-15 квітня 2016 року). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. –224 с. – C.56-60.
 15. Джаман Я.В. Чернівці –потенційний центр розвитку етнічного туризму  / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків,5-6 листопада 2015 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 293 с. – С.182-184.
 16. Грицку В.С., Грицку-Андрієш Ю.П. Динаміка територіальної структури рослинницької галузі сільськогосподарського виробництва у Чернівецькому регіоні за період незалежності / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 5-6 листопада 2015 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 293 с. – С.179-182.
 17. Джаман Я.В.  Екотуризм у контексті міжетнічних стосунків в умовах глобалізації суспільства // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції (м.Львів, 7-9 жовтня 2016 р.).-Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.114-118.
 18. Підгірна В. Дослідження проблем та перспектив для сільськогосподарських виробників в контексті трансформаційних змін / В.Підгірна // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського», Чернівці, 2016. – С.217-227.
 19. Наконечна М.В. Хімічний склад та якість підземних вод Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М.Наконечна, Т.Соловей, К.Наконечний // Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання», (м. Львів, 26-27 травня 2016 р.). - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.105-108.
 20. Руденко В.П., Пирогівська А.М. Економіко- та соціально-географічний доробок Аркадія Жуковського у праці «Буковина – її минуле і сучасне» / під редакцією Д. Квітковського, Т.Бриндзана, А.Жуковського. – Париж, Філадельфія, Дітройт: Зелена Буковина, 1956. – 965 с. / В. Руденко, А. Пирогівська // Матеріали всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.139-141.
 21. Круль Володимир Стан рекреаційно-туристських досліджень в Україні на початку ХХІ ст.. (за матеріалами дисертаційних робіт)/ В.Круль, М.Паламарюк, Г.Круль //Там само. – С.212-217.
 22. Данілова О.М., Білоконь М.В., Пашанюк І.В. Впровадження Екологічних ініціатив на підприємствах готельного типу – перпективний напрям покращення екологічного стану міст / О.М. Данілова, М.В. Білоконь, І.В. Пашанюк // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2016. - С. 74-75.

2015 рік

Закордонні конференції

 1. Nakonechny K. Rola czynnika medyczno-ekologicznego we współczesnych badaniach krajobrazowo – ekologicznych geosystemów osiedlowych (na przykładzie regionu Czerniowce, Ukraina). / K Nakonechy.// ROLA BADAŃ TERENOWYCHW STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEJ ASOCJACJI EKOLOGII KRAJOBRAZU,Kraków. Bukowina Tatrzańska 8 - 11 kwietnia 2015 r. 54 s. – S. 36.
 2. Veronica Hritcu. Evaluarea resurselor climatic si scopul promovarii si dezvoltarii turismuluiin regiunea Cernauti / V.Hritcu, Iulea Hritcu-Andries, Claudia Kilinskaya, Olekiy Hrushko // Simpozionul de climatologie aplicata I.F. Mihailescu. - Constanta, Romania,19-21 august 2015
 3. Pidhirna Valentina. Position of Ukraine in the international economy/ V. Pidhirna // Constitutia si societatea contemporana – Bucuresti, Romania, 5 decembrie 2014. – 476 s. – S. 407-413.

Міжнародні українські конференції

 1. Підгірна В.Н. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів/В. Н. Підгірна //Європейська інтеграція. Історія, сьогодення . перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 15-16 квітня 2015 р.): тези доповідей та наукових есе/ Громад. орг. «Інститут суспільних ініціатив».  –Львів, 2015. – 124 с. – С.82-83.
 2. Наконечний К.П. Медико-геоекологічне  районування поселенських геосистем Північної Буковини / К.П. Наконечний, В. М. Гуцуляк, Д.Г. Думітраш // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування.  Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Трускавець, 5-8 жовтня 2015 р.) – Київ: Державна служба геології та надр України, 2015. – 466 с. – С. 415-418.
 3. Грицку В.С. Різдвяні традиції як чинник розвитку культурного туризму Буковини/ В. Грицку// Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 43-45.
 4. Данілова О.М. Екоготель – інноваційна концепція у сфері гостинності: реалії та перспективи розвитку в Україні/ О. Данілова, І. Пашанюк// Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 230-232.
 5. Чубрей О.С., Ячнюк М.О.  Особливості впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні: історичний аспект/ О. Чубрей, М. Ячнюк// Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайм», 2015. – 404 с. – С. 189-191.
 6. Кібич І.В.  Концепція розвитку екоетнотуризму у Чернівецькій області/ І. Кібич. Т. Кібич// Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайм», 2015. – 404 с. – С. 379-380.
 7. Грицку В.С. Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області/ В. Грицку// Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 448 с. – С. 43-45.

 

Всеукраїнські конференції

 1. Данілова О.М., Білоконь М.В., Пашанюк І.В. Внесок екоготолів у покращення екологічного стану міст / О.М. Данілова, М.В. Білоконь, І.В. Пашанюк // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2015. С. 60-62.

 Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (науковий керівник)

 1. Віталій Абрам’як  (доц. Грицку В.С.) Сучасний стан дитячо-юнацького та дорослого спорту в Україні/ Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2015 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. –212 с. – C.5-6.
 2. Жанна Андрецуляк ( асист. Ємчук Т.В.) Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Чернівецькій області/ (Там само).
 3. Людмила Блага (доц. Чубрей О.С.) Проблеми й особливості розвитку позашкільної освіти в Україні / (Там само).
 4. Надія Варвадюк (доц. Кібич І.В.) Стан і проблеми управління водним господарством (на прикладі Коломийського міжрайонного управління водного господарства) / (Там само).
 5. Оксана Гречанюк (проф. Руденко В.П.) Активізація розвитку сільського зеленого туризму в Чернівецькій області / (Там само).
 6. Ярослав Джаман (доц. Чубрей О.С.) Чернівці – центр розвитку туризму/ (Там само) / (Там само).
 7. Альона Доміна (асист. Цепенда М.М.) Інноваційні види рекреаційної діяльності в Україні / (Там само).
 8. Антоніна Драпата ( доц. Підгірна В.Н.) Франчайзинг як інноваційна система туристичного бізнесу на прикладі ТОВ «Мережа агенцій Гарячі тури» / (Там само).
 9. Марія Дуда ( доц. Вацеба В.Я.) Характеристика населення Богородчанського району Івано-Франківської області/ (Там само).
 10. Антоніна Дусяк ( доц. Чубрей О.С.) Історія картографування території Чернівецької області у контексті картографування українськихземель/ (Там само).
 11. Анна Козьмич ( доц. Данілова О.М.) Географічні аспекти світового органічного виробництва/ (Там само).
 12. Анастасія Кристинюк (асист. Ємчук Т.В.) Водно-рекреаційний потенціал Карпатського регіону як основа менеджменту у водному туризмі/ (Там само).
 13. Катерина Лебедєва ( доц. Грицку В.С.) Загальний огляд Хотинського національного парку/ (Там само).
 14. Діана Мальцева ( асист. Цепенда М.М.) Регіональні особливості та динаміка розвитку туризму в Американському регіоні/ (Там само).
 15. Вікторія Могінська ( доц. Вацеба В.Я.) Територіальні особливості релігійної сфери Городоцького району Хмельницької області/ (Там само).
 16. Влада Опріш ( доц. Данілова О.М.) Еколого-економічні аспекти лісокористування у Закарпатській області/ (Там само).
 17. Ольга Орленко (доц. Данілова О.М.) Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства Вінницької області/ (Там само).
 18. Віталій Пислар ( доц. Грицку В.С.) Становлення та розвиток дитячо-юнацького туризму в Україні/ (Там само).
 19. Марія Поляк (доц. Чубрей О.С.) Екологічний курорт «Хутір Тихий» як складова екологічного туризму України/ (Там само).
 20. Віталія Росоха ( доц. Данілова О.М.) Регіональні особливості ресторанного господарства Закарпатської області/ (Там само).
 21. Надія Сажин (доц. Чубрей О.С.) Аналіз освітнього комплексу Чернівецької області/ (Там само).
 22. Тетяна Сланіна ( асист. Ємчук Т.В.) Розробка екомаршрутів, як основа розвитку екологічного туризму на територіях ПЗФ
 23. (на прикладі Чернівецької області) / (Там само).
 24. Павло Сокольников (доц. Підгірна В.Н.) Вільні економічні зони - інструмент розвитку країн світу й України/ (Там само).
 25. Юлія Унгурян (доц. Данілова О.М.) Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (на прикладі турфірми «Грінвіч-Тур») / (Там само).
 26. Павло Яковець (доц. Грицку В.С.)  Сучасний стан сільського господарства Тернопільської області/ (Там само).

2005-2014

 1. Соловей Т.В. Болотні ландшафти Центральнопольської низовини / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Ресурси природних вод Карпатського регіону: проблеми охорони та раціонального використання", Львів, 19-20 травня 2011 р. Зб. наук. статей, – Львів – ЛьЦНІІ, 2011. – С. 213-218
 2. Гостюк М.Т., Погинайко И.В. Конкурентные преимущества экологических отелей / Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Nauka: teoria i praktyka - 2011" Volume 8 : Przemysl. Nauka i studia. P. 78-80
 3. Гостюк М.Т. Исторические аспекты интерпретации категории производительного труда / Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2011". – Dil 10. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. P. 62-64.
 4. Gutsuleac V. Nakonechny K. The conceptual principles of medical and ecological researches in the context of medical geograpfy / Present Environment and Sustainable // Development. International Sympozium, 14-16 of october 2011. Jasi, Romania. P. 17
 5. D.G. Dymitrash, K.P. Nakonechny, A.I. Nevenchenko Economic Evaluation of lands Inhabited Localities on the Basis of Landscape // International symposium of Geografhy, 3; 2011, Buharest Romania – Abstract Procedings, P 56
 6. Чубрей О.С. Об'єкти культурно-історичного надбання Чернівецької області як джерело формування попиту на ринку туристичних послуг / Географія і туризм: міжнародні виклади українського туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 213-215.
 7. Данілова О.М., Сівак В.К. Методичні аспекти дослідження екологостабілізуючих функцій лісів у концепції збалансованого лісокористування / Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокори­стування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам"янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 133-135.
 8. Цепенда М.М. Екологічні проблеми використання рекреаційного потенціалу водних об’єктів / М.М.Цепенда, Н.Р.Винниченко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Карпатська конференція з проблем охорони довкілля" (15-18 травня 2011 р., м. Мукачево-Ужгород). – Мукачево, 2011. – С.507-508.
 9. Ємчук Т.В. Регіональна оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування / Матеріали ІХ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" (21-25 березня 2011 р., Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка). – Київ. – С. 148-151
 10. Цепенда М. М. Методичні особливості економіко-географічної оцінки асиміляційного потенціалу водних об’єктів // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження проф. – відкривача криворізьких руд Василя Зуєва / За ред. Л.І.Зеленської. – К.: ДНПВ «Картографія», 2009. – Вип. 6. – С.272-273.
 11. Руденко В.П. Рівні господарського освоєння природно-рекреаційного потенціалу фізико-географічних районів Середнього Придністер’я / Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матер. Міжнарод. Наук.-практ. Конф. (16-18 травня 2009 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.41.
 12. Чубрей О.С.  Розвиток геграфічних досліджень в Чернівецькому університеті у повоєнний період / Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня 2009). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 34-35.
 13. Паламарюк М.Ю.  Історичні етапи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Там само. – С. 117-118.
 14. Гуцуляк В.М., Муха К.П. Історія розвитку та перспективи медико-географічних досліджень в Україні. Там само. – С. 44-45.
 15. Худіковська В.А. Передумови формування лісогосподарського комплексу Чернівецької області / Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy - 2009»(7-15 kwietnia 2009 roku). – Volume 16. Chemia i chemiczne technologie. Ekologia. Geografia i geologia. Rolnictwo.: Przemysl. Nauka i studia. – S. 82-83
 16. Олексійчук Т.В., Петрик Н.А. Етнос з огляду на туризм і туризм з точки зору етнології: суть парадоксальної залежності. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції: Географія і туризм: європейський досвід (9-11 жовтня 2009 р., Львів-Брюховичі), 2009. – С. 129 – 132.
 17. Данілова О.М., Бойко І.Д. А.Й.Швиденко – лісівник, науковець і вчитель (до 85-річчя з дня народження). Матеріали міжнар. наук. конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – С.24.
 18. Данілова О.М., Сівак В.К. Значення лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області. Там само. С.45-46.
 19. Грицку В.С. Становлення науки економіка природокористування в Україні. Там само. – С.102-103.
 20. Руденко В.П. Розвиток вчення про природно-ресурсний потенціал в українській географії // Там само. – С.122-123.
 21. Бурка В. Й., Бурка Й. А. Історичні та географічні особливості розвитку і формування будівельної індустрії. Українська історична географія та історія географії в Україні / Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 61.
 22. Veronica Gritcu. Traseul Vadul Siret-Cernặuţi-Hotin-Kameneţ-Podolski / Programul manifestặrilor Simpozionului International “Mediul actual şi dezvoltarea Durabilặ” 16-18 octombrie 2009 Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi Departamentul de Geografie Colectivul de Geografia Mediului. 2009. – S.17-20.
 23. Гостюк М.Т. Украина в евроинтеграционных процесах. - Materialy Miedzynarodowej naukowi-praktycznej conferencji «Nowoczesnych naucowich osiagiec - 2008». 14 lutego 2008 r. – Przemusl: Nauca I studia, 2008. С. 53-56.
 24. Гостюк М.Т. Интеграция и конкуренттоспособность экономики. – Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Evropska veda 21 stoleti - 2008». 16 kventa 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o., 2008. С. 16-19.
 25. Гостюк М.Т. Истоки экономического кризиса в Венгрии. – Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Veda a tehnologie: krok do budoucnosti - 2008». 1 brezen 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o., 2008. С. 32-35.
 26. Гостюк М.Т. Кооперационный потенциал конкурентних преимуществ. – Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Veda a tehnologie: krok do budoucnosti - 2008». 9 iuli 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o. , 2008. С 44-47.
 27. Гостюк М.Т. Рыночные перспективы боитоплива. - Materialy Miedzynarodowej naukowi-praktycznej conferencji «Nowoczesnych naucowich osiagiec - 2008». 21 oktober 2008 r. – Przemusl: Nauca I studia, 2008. С. 23-26. Співавтор – Стьопіна Н.С.
 28. Гостюк М.Т. Маркетинговые перспективы экологических отелей.– Materialy Mezinarodni vedecko practica conference «Evropska veda 21 stoleti - 2008». 22-23 okt. 2008 r. – Praha: Publishing Hause «Education and Science» s.r.o., 2008. С. 26-29. Співавтор Стьопіна Н.С.
 29. Грицку В.С. Історичний взаємовплив природного середовища і господарської діяльності людини. – Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Ма-ли ІІІ Міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 1-4 жовтня 2008 р.): у 2 ч. / редкол.: В.Л.Казаков (відп.ред.) та ін. – Ч.2 – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008р. С.34-38.
 30. Грицку Ю.П., Грицку В.С. Основні шляхи та рекомендації розвитку фестивального туризму в Чернівецькій області / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Регіон – 2008: суспільно-географічні аспекти” (17-18 квітня 2008 року, м. Харків)./ РВВ Харківського національного університету ім. В.Н.Карабіна, Харків, 2008. С. 113-115.
 31. Олексійчук Т.В. Особливості суспільно-географічного аналізу туристично-рекреаційного потенціалу території. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції: Географія і туризм: європейський досвід (25-28 вересня 2008 р., Львів-Славське), 2008. – С. 110-112. (6)
 32. Олексійчук Т.В., Олексійчук О.В. Пригодницький і екзотичний туризм. Там само. С. 108-110.
 33. Ячнюк М.О. Оцінка потенціалу мисливських ресурсів Чернівецької області. Там само. С. 170-172.
 34. Solovey T., Jóźwiak K. Practical application of geochemical modelling in analysis of changes of chemical composition of waters within a karst environment (gypsum karst of Czarny Potok valley, SW Ukraine). Methodology of landscape research: Guide and Abstracts of International Conference, Poland 3-5 march 2008 – Sosnowiec – Krynica, 2008. - Str. 85-88.