Студентський науковий гурток “Економіко-географ”

На кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту діє студентський науковий  гурток  “Економіко-географ” (науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент Бурка В.Й., староста – студент 4-го курсу Козарук О.).
Мета діяльності студентського наукового гуртка “Економіко-географ” – забезпечення сприятливих умов для розвитку науково-дослідної роботи студентів кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців; виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів; сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів; формування в студентів наукового мислення; розвиток творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Положення про студентський науковий гурток “Економіко-географ”

План роботи студентського наукового гуртка “Економіко-географ” на 2023-2024 н.р.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

План роботи студентського наукового гуртка “Економіко-географ” на 2024-2025 н.р.

Перспективний план роботи студентського наукового гуртка “Економіко-географ”

Протокол засідання студентського наукового гуртка “Економіко-географ”

Робота гуртка