Студентський науковий гурток “ОСВІТОРІЯ ХАБ”

науковий керівник – к.геогр.н., асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Тетяна ЄМЧУК 

секретар гуртка - Оксана ОСАЧУК

Студентський науковий гурток кафедри економічної географії та екологічного менеджменту «Освіторія Хаб» розпочав свою діяльність у вересні 2020 року. Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти.

На засіданнях гуртка розглядаються та активно обговорюються актуальні проблеми теорії та практики розвитку освіти географії. Учасники гуртка беруть участь у конференціях та у інших наукових заходах. Здобувачі освіти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість: ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи; приймати участь в науковому житті кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях; розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях; брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми розвитку освіти географії; застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Положення про студентський науковий гурток "Освіторія Хаб"
План роботи студентського наукового гуртка "Освіторія Хаб" на 2023-2024 н.р.
План роботи студентського наукового гуртка "Освіторія Хаб" на 2022-2023 н.р.
План роботи студентського наукового гуртка "Освіторія Хаб" на 2021-2022 н.р.
ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

2023-2024 н.р

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(вересень 2023 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(жовтень 2023 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(листопад 2023 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(лютий 2024 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(березень 2024 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(квітень 2024 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(квітень 2024 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

2022-2023 н.р.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(вересень 2022 р.)

Протокол засідання 
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(жовтень 2022 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(листопад 2022 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(лютий 2023 р)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(березень 2023 р.)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(квітень 2023 р.)

Протокол засідання

 

 

 

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

 2021-2022 н.р.

Протоколи засідань
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(вересень 2021)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(жовтень 2021)

 

Протокол засідання

 

ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(листопад 2021)

 

Протокол засідання

 ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(лютий 2022)

 Протокол засідання

 

ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(квітень 2022)

Протокол засідання
ЗАСІДАННЯ ГУРТКА

(ТРАВЕНЬ 2022)

Протокол засідання