Студентський науковий гурток “Освіторія Хаб”

Студентський науковий гурток «Освіторія Хаб»

(науковий керівник – к.геогр.н., асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Ємчук Т.В.,

староста – студентка 5 курсу Сіщук Наталія)

Студентський науковий гурток кафедри економічної географії та екологічного менеджменту «Освіторія Хаб» розпочав свою діяльність у вересні 2020 року. Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти.

На засіданнях гуртка розглядаються та активно обговорюються актуальні проблеми теорії та практики розвитку освіти географії. Учасники гуртка беруть участь у конференціях та у інших наукових заходах. Здобувачі освіти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість: ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи; приймати участь в науковому житті кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях; розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях; брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми розвитку освіти географії; застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.