Статті в вітчизняних журналах

2023 рік

 1. Ємчук Т.В., Заячук М.Д. Особливості формування лідерських якостей у студентів географічних факультетів. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 207. С. 394 - 401.
 2. Бурка В.Й., Паламарюк М.Ю., Підгірна В.Н. Економічна ефективність IT-проектів в інформаційному менеджменті та методи її оцінки. Інфраструктура ринку. 2023. № 71.  С. 271-276.
 3. Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Мельник Н.В., Мельник А.В. Особливості впровадження медіаосвіти як важливої складової модернізації освітньої галузі в Україні. Наука і техніка сьогодні. Серія Педагогіка. К. : Видавнича група «Наукові перспективи». №10(24). 2023. С. 340-349.
 4. Natalia Zablotovska, Olha Danilova, Mykhailo Salii. Resettlement features of population of Ternopil oblast in the context of new administrative and territorial system. Часопис соціально-економічної географії. 2022. Вип.34 С.52-60.
 5. Сторощук Б.Д., Цепенда М.М., Антонюк О.І. Особливості передумов та наслідків управлінських рішень на місцевому рівні. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: Збірник наукових праць. Вип. 840: Економіка. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2022. С.58-67.

2022 рік

 1. Руденко В., Куцак Ю., Хникіна М. Випускники-менеджери географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: чверть століття освітньо-наукової співпраці. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія. Випуск 838, 2022. С 47-60
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5486
  https://geochnu.top/index.php/journal/article/view/120
 2. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Застосування геоінформаційних технологій для спостереження за лісовим покривом. Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Серія: Географічні науки. 2022. Вип. 16. С. 32-39.
  ISSN:2413-7391 (print), 2663-2780 (online)
  https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/issue/view/16
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5010
 3. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання ГІС при дослідженні горизонтальних зміщень русла річки Сірет. Географія та туризм: науковий журнал. Ред. кол.: Запотоцький С.П. та ін.  К.: Альфа-ПІК, 2022.  Вип. 67. С. 47-53.
  ISSN 2308-135X
  http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=378&lang=uk
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5012
 4. Yeremiia, H., Pidgirna, V., & Skihar, K. (2022). DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE LABOR COLLECTIVE MANAGEMENT SYSTEM. Economy and Society, (38).
  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-33
  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44346
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4622
 5. Підгірна, В., Єремія, Г., & Хникіна, М. (2022). Аналіз тенденцій гастрономічного туризму: міжнародний досвід та Україна. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-7
  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44346
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4621
 6. Бурка В. Й., Підгірна В. Н., Паламарюк М. Ю. Застосування автоматизованих інформаційних технологій в туристичному бізнесі. Економіка та суспільство. 2022. №43.
  https://economyandsociety.in.ua./index.php/journal/article/view/1733
  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44346
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5651
 7. Бурка В.Й. Підгірна В.Н., Єремія Г.І. (2022) Впровадження сучасних інформаційних технологій в готельних підприємствах України. Інфраструктура ринку. № 67.
  http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/67_2022/13.pdf
  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46713
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5650
 8. Підгірна, В., Костащук, В., & Данілова, О. (2022). Оцінка структури та тенденції зайнятості населення України в умовах трансформаційних змін. Економіка та суспільство, (40).
  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-61
  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44346https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4623
 9. Чубрей О.С., Данілова О.М., Підгірна В.Н. Науковий доробок економіко-географічної школи Чернівецького університету Інноваційна педагогіка. Київ, 2022.Вип. 4. Т.1 С. 37-40.
  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/44-1_2022.pdf
  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49506
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4571
 10. Руденко В.П., Грек К.В., Ємчук Т.В. Регіонально-економічні проблеми розвитку сільського господарства і промислу Північно-західної України в дослідженнях доктора Мирона Кордуби. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Випуск № IV (84). 2021. С.34 - 49.
  ДОІ :  http: // doi.org / 10.39025 / 2310-8185-2021-4.84.03.
  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4813/%21%2B%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A%20IV%2884%29_2021%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  http://chtei-knteu.cv.ua/herald/2021_4/
  http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2021/v4/3.pdf
 11. Г.І.Єремія, К.П. Наконечний Аналіз інноваційної діяльності та стратегії розвитку у сфері послуг (на прикладі готельного господарства Чернівецької агломерації) Галицький економічний вісник 73 (6), 64-69
  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37515
  здійснюється робота по розміщенню в archer
 12. Єремія, Г., Цепенда, М. (2022). Аналіз мотиваційної системи менеджменту готельно-ресторанного комплексу "Георг парк". Економіка та суспільство, (36).
  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-33
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1162/1119
  здійснюється робота по розміщенню в archer
 13. Єремія Г.І., Паламарюк М.Ю. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту (на прикладі готелю Grofa, Буковель). Журнал Інфраструктура ринку
  http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/62_2021/15.pdf
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5382
 14. Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В, Ілку В.В. Сучасні аспекти викладання географії (на прикладі науково-педагогічного проєкту «Інтелект України») Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. № 205.с. 73-78.
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5098
  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/27
  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1267
  DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-73-78
 15. Ємчук Т.В. Підвищення цифрової компетентності педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. Випуск 204.  С 114-119.
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4812
  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1213
  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1213/1139
 16. Ємчук Т.В., Чубрей О.С., Ячнюк М.О. Діагностика здатності майбутніх вчителів географії до професійного самовдосконалення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 86. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С 77-84.
  https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-86
  https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/86/15.pdf
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5105
 17. Чубрей О.С., Зарубіна А.В., Голубець І.М. Ринок туризму: пандемічні проблеми та новітні перспективи. Наукові перспективи. Київ, 2022. Вип.1(19). С. 391-403.
  http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1022/1021
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4208
 18. Ємчук Т.В., Чубрей О.С. Формування лідерських якостей здобувачів освіти у виховному процесі закладів загальної середньої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 206. С.121-126.
  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/6458

2021 рік

 1. Victorii V. Yavorska, Nadiia V. Chyr, Andriy V. Melnyk, Ihor V. Hevko, Oleksandra S. Chubrei, Alexander V. Hryhoriev. Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast. JOURNAL OF GEOLOGY, GEOGRAPHY AND GEOECOLOG. Дніпро, 2021. Вип.30(3). Journal home page: geology-dnu.dp.ua. С. 597-606. (включено до бази Web of Science Core Collection). Doi: 10.15421/11215501
 2. Яворська В.В., Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Професійна підготовка майбутніх учителів географії в педагогічній теорії і практиці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2021. Вип. 75. Т. 3. С. 160-164.
 3. Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Г . Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів географі. Інноваційна педагогіка.№ 34, т. 2. С. 136–140.
 4. Заячук М.Д., Чубрей О.С., Яворська В.В. Сучасні тенденції реформування підготовки майбутніх учителів географії в закладах вищої освіти україни. Інноваційна педагогіка . 2021. № 39, с. 147–151.
 5. Єремія Г.І., Наконечний К. Аналіз інноваційної діяльності та стратегії розвитку у сфері послуг (на прикладі готельного господарства Чернівецької агломерації). Галицький економічний вісник. 2021. № 6. Том 73. С. 64-69. ISSN: 2409-8892 (print)
 6. Єремія Г.І., Паламарюк. М. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту (на прикладі готелю GROFA, БУКОВЕЛЬ).  Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2021. Вип.62. - С74-77. ISSN:2519-2868 (online)
 7. Підгірна В., Ємчук Т. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Одеса: Видавничий дім "Гельветика". №49, 2020. С. 46 - 51.
 8. Руденко В., Грек К. "Територія і населеннє України" (1918) як фундаментальна географічна праця доктора Мирона Кордуби. Наукові записки Тернопільського націон. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія : географія. Тернопіль. 2021. № 1 С.4-14.
 9. Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 34. Том 2. С. 136–140.

2020 рік

 1. Kilinska K., Yushchenko Y., Smyk O., Yeremiia H.  HYDRO-GEO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANS-BORDER RIVERS IN THE CARPATHIAN REGION  (THE EXAMPLE OF THE TERRITORY OF UKRAINE). Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824.  С.4-8. (Фахове видання). http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/75
 2. Підгірна В. Н., Костащук В. Динаміка вікової структури міжнародного туризму в Чернівецькій області протягом 2005-2018 років. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824.  С.84-89. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/86
 3. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824.  С.73-77. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/84
 4. Підгірна В.Н., Данілова О.М. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 31(70). 1. 2020. С. 65-71. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/13.pdf
 5. Підгірна В.Н., Данілова О.М., Ємчук Т.В. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). 3. 2020. С. 143-149. (Категорія Б). http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1/25.pdf
 6. Підгірна В.Н., Ємчук Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку.  Одеса, 2020. 49. (Категорія Б). http://www.market-infr.od.ua/uk/2020
 7. Підгірна В.Н., Костащук В.І. Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України. Інфраструктура ринку. Одеса, 2020. 42. С.108-113. (Категорія Б). http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/20.pdf
 8. Руденко В. , Грек К. Дослідження доктором Мироном Кордубою проблем географії населення Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ,  2020. Вип. 824. Географія. С. 78-83. (Фахове видання). http://geochnu.top/index.php/climat_geology/issue/view/5
 9. Руденко В. Грек К. "Географічний Атляс" професора Мирона Кордуби . Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ,  2019. Вип. 814. Географія. С. 64-69. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/36
 10. Руденко В. Нова книга із серії "Вибраних праць" Олега Шаблія. Український географічний журнал.2020. № 3(111). – С. 64-69. https://igu.org.ua/uk/node/22351
 11. Руденко В., Грек К. Перші вчителі у становленні Мирона Кордуби як географа. Часопис соціально-економічної географії. – 2020.Випуск 28 С.89-95. (Категорія Б). https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/16001
 12. Чубрей О.С. Апробація структурно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Інноваційна педагогіка. 2019. № 19, т. 3. С. 147–150. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_2/19-2_2019.pdf
 13. Чубрей О.С. Генезис професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інноваційна педагогіка. 2019. № 17, т. 1. С. 176–180. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_1/17-1_2019.pdf
 14. Чубрей О.С. Методологічні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти. Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 180. С. 139–144. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_180_29
 15. Чубрей О.С. Особистісно-розвивальні структурні складові підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. № 65, т. 2. С. 155–159. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/65/part_2/29.pdf
 16. Чубрей О.С. Принципи ефективної підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. Кропивницький, 2020. Вип. 186. С. 190–194. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_186_40
 17. Чубрей О.С. Проблема підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти: методи та понятійно-термінологічний апарат дослідження. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. № 63, т. 2. С. 202–205. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/63/part_2/41.pdf
 18. Чубрей О.С. Професійна підготовка майбутніх вчителів географії в історичній ретроспективі. Педагогічний дискурс. 2019. № 27. С. 72–76.  http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1023
 19. Чубрей О.С. Рівні підготовленості майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Молодь і ринок. 2019. № 11 (178). С. 120–124. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/191712
 20. Шоробура І.М., Чубрей О.С. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2019. № 2. С. 88–94. http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/198323
 21. Шоробура І.М., Чубрей О.С. Соціально-педагогічні структурні складові підготовки майбутніх учителів географії. Імідж сучасного педагога. Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність. Полтава, 2019. № 5 (188). С. 75–78. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/181129
 22. Яворська В.В., Адобовська М.В., Чубрей О.С. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вчителів географії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгманова, 2019. Вип. 31. С. 184–191. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30796?mode=full

2019 рік

 1. Чубрей О.С.  Особливості професійної підготовки майбутніх учителів географії у країнах дальнього зарубіжжя. Молодий вчений.  Київ, 2019. № 4 (68) квітень 2019.  С. 82–85. ( Index Copernicus)
 2. Чубрей О.С.Перспективні концепти підготовки майбутніх вчителів географії в європейських країнах. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 178. С. 197–201( Index Copernicus)
 3. Чубрей О.С. Авторська структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. №16, Т.1. С. 161-165( Index Copernicus)
 4. Бурка В.Й. Територіальні форми зосередження будівельних корисних копалин – важливий чинник формування будівельно-індустріальних комплексів / В. Бурка // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 808), 2019. – С. 87-92
 5. Ємчук Т.В. Конкурентоспроможність закладів ресторанного типу м. Чернівці / Т. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 808), 2019. – С. 134-143
 6. Руденко В., Вінтоняк А. Аркадій Жуковський в дослідженнях проблем географії населення України / В.Руденко, A. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.20-25.
 7. Руденко В., Лєбєдєва А. Аналіз природної та культурної спадщини Чернівецької області  для розвитку культурно-пізнавального туризму / В.Руденко, A. Лєбєдева // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.14-19.
 8. Руденко В., Грек К. Етнографічні напрацювання професора Мирона Кордуби / В.Руденко, К.Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.10-13.
 9. Василь Гуцуляк, Вероніка Грицку, Йосип Гілецький. Транскордонна туристична діяльність та розвиток науково-освітніх відносин (на прикладі України та Румунії) / Гуцуляк В., Грицку В., Гілецький Й. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.20-25.
 10. Вінтоняк А. М. Аналіз політико-географічних напрямів досліджень академіка Аркадія Жуковського / Алла Михайлівна Вінтоняк // Економічна і соціальна географія. – Київ: Київський нац. ун-т, 2019, С. 29 – 33.
 11. Hrytsku V. Conditions and resources of formation and development of tourism activity in  Chernivtsi region as a cross-border region: social-geographical assessment and diagnostics / В.Грицку // Вісник Львівського університету. – ЛНУ ім. І.Франка  Випуск 52, 2019. -   S.61-71.

2018 рік

 1. Danilova O. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of  Ukraine and Romania) / K. Kilinskaya, V. Sivak, O. Danilova  // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 5-15.
 2. Руденко В., Грек К. Професор Мирон Кордуба: географічна спадщина/ В. Руденко, К. Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 20-23.
 3. Грицку В.С. Перспективи підвищення ефективності туристичної діяльності у транскордонних регіонах на основні інформаційно-рекламного забезпечення / В.Грицку // Науковий вісник Херсонського університету: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський.нац.ун-т, Серія: Географічні науки (випуск 8), 2018. – С.46-50.http://gj.kherson.ua/archive/8/8.pdf.
 4. Грицку В., Ковалюк С. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької обл./ В. Грицку, С. Ковалюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 24-30.
 5. Данілова О. Геопросторові аспекти збалансованого лісо господарювання у Чернівецькій області / О. Данілова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 75-81.
 6. Ємчук Т., Лісовенко А. Характеристика конкурентних переваг Ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання на прикладі ресторанів «Габсбург»  та «Карпати «Мигово» / Ємчук Т., Лісовенко А.// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 86-92.
 7. Грицку В. Стратегії суспільно-географічного розвитку туристичної діяльності в транскордонному регіоні / В. Грицку// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки – Випуск 3 (373). – 2018. – С 88-93.
 8. Грицку В. Суспільно-географічні засади формування кластерів сільського зеленого туризму з метою удосконалення туристичної діяльності у транскордонних регіонах / В. Грицку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 1 (випуск 44). – 2018. – С 123-132.
 9. Вацеба В. Суспільно-географічне дослідження конфесійного простору Хмельницької області /І. Костащук, В. Вацеба, В. Білоус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 1 (випуск 44). – 2018. – С 88-96.

2017 рік

 1. Mykola Tsependa, Valerii Rudenko, Olena Maniutina. Evaluation Methods of integral water resources / Tsependa M., Rudenko V., Maniutina O. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.78-84.
 2. Руденко В., Заячук М., Руденко С.  Оцінка сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств України / В.Руденко, М.Заячук, С Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.5-10.
 3. Підгірна В., Анкуца П. Еволюція теоретичних концепцій економічної регіоналістики / В. Підгірна, П. Анкуца // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.26-32.
 4. Чубрей О., Шелепюк Н. Аналіз територіальної системи туристсько-спортивної діяльності як важливої складової спортивного туризму / О. Чубрей, Н. Шелепюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.64-70.
 5. Чубрей О., Дусяк А. Аналіз результатів роботи наукових експедицій Чернівецького університету в повоєнний період / О. Чубрей, А. Дусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.71-77.
 6. Грицку В. Географічна сутність туристичної діяльності та особливості її територіальної організації на регіональному транскордонному рівні /В. Грицку// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 21 (випуск 43). – 2017. – С. 76-81.
 7. Грицку В., Грек К. Вплив туристичної та антропогенної діяльності на розвиток Хотинського національного прикордонного парку /В. Грицку, К. Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.85-90.
 8. Чубрей О., Марчук Т., Мальцева Д. Географічні дослідження топонімів Глибоцького району Чернівецької обл. / О. Чубрей, Т. Марчук, Д. Мальцева // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.135-139.

2016 рік

 1. Dzhaman Yaroslav. Ethnic Tourizm: the Problen of Conceptual Terminology and Methodical Approaches to Social-Geographic Studies / Y.  Dzhaman // Часопис соціально-економічної географії. Харків. - 2016.  – Вип. 20(1). – С. 143-148. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Eurasian Scienti  journal Index, Scientific Indexing Services, Reseachbib).
 2. Сухий П.О. Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України / П.О. Сухий, А Тюфтій, М. Ячнюк // Часопис соціально-економічної географії  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Випуск 21 (2), 2016 р.) С.53-60.
 3. Вацеба В.Я. ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРП ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У РОЗРІЗІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РАЙОНІВ // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. - С. 31–33.
 4. Джаман В., Джаман Я., Навроцька Г.  Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП  «Тайп». – 2015. –№2 (вип.39). – С.101-105.
 5. Джаман Я.В. ФОРМУВАННЯ ПОЛІЕТНІЧНОГО ПРОСТОРУ ВЕЛИКОГО МІСТА ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ)// Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. - С. 168-177.
 6. Єремія Г. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ СТУДІЇ РУМУНОМОВНИМИ ВЧЕНИМИ НА БУКОВИНІ (ПОЧАТОК XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. - С. 256-262.
 7. Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у буковинських Карпатах / Г.Круль, М.Паламарюк // Географія та туризм. Київ. – 2016. – Вип.16. – С.80-90.
 8. Руденко В., Пирогівська А. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній “Encyclopedia of Ukraine” (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії. Харків. - 2015.  – Вип. 19(2). – С. 140-143. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Eurasian Scienti  journal Index, Scientific Indexing Services, Reseachbib).
 9. Руденко В., Пирогівська А., Сандуляк І. 140 РОКІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ПЕРШІ КРОКИ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. - С.7-10.
 10. Ячнюк М. О., Вацеба В.Я., Франків О. Б. ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія.  - С. 263-268.

2015 рік

 1. Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В. Руденко, С. Руденко // Український географічний журнал. – 2015. № 1. – С. 27-32.
 2. Руденко В.П. Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу/ В. Руденко, С. Руденко, В. Худіковська-Флікс// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 184-193.
 3. Грицку В.С. Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області/ В. Грицку// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 60-62.
 4. Єремія Г.І., Руденко В.П. Оцінка внеску румуномовних вчених у розвиток української географічної науки/ Г. Єремія, В. Руденко// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 142-145.
 5. Підгірна В.Н. Конвергенція зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів/ В. Підгірна,Філіпчук Н.// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. Частина І. 448 с. – С.401-408.
 6. Чубрей О.С. Особливості становлення і розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в 50-их роках ХХ століття/ О. Чубрей// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 200-203.
 7. Бурка В.Й. Природні ресурси розвитку будівельно-індустріального комплексу Карпатського економічного району/ В. Бурка// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 744-745. Географія. – 184 с. – С. 102-108.
 8. Джаман Я. Етнічна структура населення центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області)/ В. Джаман, Я. Джаман// Часопис соціально-економічномічної географії. Харків: ХНУ м.. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1) –С. 71-82.
 9. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Гідроенергетичний потенціал річок басейну середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 72-78.
 10. Бурка В.Й. Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу північно-західного економічного району / В.Й. Бурка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 117-126.
 11. Грицку В.С., Іримеску В.К. Втілення краєзнавчого принципу навчання на уроках географії (на прикладі Корчівецької середньої школи Глибоцького району) / В.С. Грицку, В.К. Іримеску // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 141-144.
 12. Dzhaman Ya.V. Chernivtsi as a tourism development center / Ya.V. Dzhaman // Scientific Herald of Chernivtsy University: collection of scientific papers. Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2015. – Is. 762 – 763: Geography. – 208 p. – P. 145 – 148.
 13. Підгірна В.Н. Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін / В.Н. Підгірна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 181-186.
 14. Руденко В.П., Пирогівська А.М. «Етнографічна карта (мапа) Буковини» як історико-географічний твір / В.П. Руденко, А.М. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 198 - 201.
 15. Підгірна В.Н. Диспозиція України в системі міжнародної економіки // В.Н.Підгірна / Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування.  – Чернівці, 2014. – Вип. 10. С.16-21.

2005-2014 рік

 1. Rudenko V. CARTOGRAFIK MODELS OF UKRAINIAN NATURAL REGIONS NATURE RESOURCES POTENTIAL PRODUCTIVITY EVALUATION // Regional transborder co-operation in countries of central and eastern Evrope – a balance of achievements: Geopolitical Studies. – Vol.14. – Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, 2006. - P.195-201.
 2. Коніщук В.В. Поліська екологічна конвенція – гносеологічна парадигма становлення / В.В. Коніщук, Т.В. Соловей, Т.Л. Андрієнко, О.І. Боднар та ін. // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Зб. наук. праць. – 2012. -  №9. – с. 289-293.
 3. Руденко В.П. Основні напрями, рівні, види та завдання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Геоінформатика. – 2012. - №4 (44). – С. 61-65.
 4. Руденко В.П. Оцінка впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України методами теорії інформації // Геоінформатика. – 2007. - № 4.
 5. Руденко В.П. Потенціал природний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.
 6. Руденко В.П. Потенціал природно-ресурсний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.
 7. Руденко В.П., Жупанський Я.І. Методи теорії інформації в оцінці впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України // Новые географические знания и направления исследований: Сб. науч. трудов. – К., 2006. – С.71-76.
 8. Руденко В.П., Куліш В.І., Хохмутх З., Руденко С.В. Оцінювання та картографічне моделювання природно-рекреаційного потенціалу регіонів України та Словаччини / Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник наук. праць. – вип. 3. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. С. 185-189.
 9. Руденко В.П.Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України. –  Річкові долини: природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць. – Чернівці-Сосновець: Рута, 2007. – С.194-198.
 10. Руденко Валерій Дослідження академіком В.І.Вернадським проблем географії природних продуктивних сил / Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львів. нац. ун-ту ім.І.Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавн. центр. ЛНУ ім.І.Франка, 2006 – С.161-167.
 11. Руденко С. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу за вдосконаленою схемою фізико-географічного районування України / С. Руденко // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 553-554: Георафія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С.143-147.
 12. Руденко С.В. Основні напрями вдосконалення та використання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / С.В. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2011. – Вип. 2 (63). – С. 167-173.
 13. Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал областей за новою (2003 р.) схемою фізико-географічного районування України /С.В. Руденко, В.П. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип . 61. С. 143-148.
 14. Руденко С.В. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів в Україні / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Геоінформатика. – 2011. - №1. – С. 62-65
 15. Руденко С.В. Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Укр. геогр. журнал. – 2011. - № 1. – С. 14.
 16. Руденко С.В. Сучасний вимір природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / Степан Руденко // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 527: Географія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т. 2010. – С. 87-94.
 17. Руденко С.В., Руденко В.П. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів України / Геоінформатика. – 2011. - № 1. – С. 62-65.
 18. Чубрей О.С. Результати роботи першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті /Питання історії науки і техніки: Зб. наук. праць – К., 2008 – Вип. 4(8). – С. 34-37.