Соловей Тетяна Василівна

Доцент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, доктор географічних наук

 

 

Додаткова інформація:

Народилась 21 квітня 1978 р. в м. Сокиряни Чернівецької області.

Закінчила Чернівецький державний університет, географічний факультет за спеціальністю “Географія” в 2000 р. Диплом з відзнакою. Під час навчання відзначена стипендією Верховної Ради України.

Працює на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту з 2000 р.

Кандидатська дисертація на тему: „Оцінка впливу гідрологічних чинників на якість води річок басейну верхнього Пруту в маловодний період року”.

Спеціальність: Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (11.00.11).

Дата офіційного захисту 16 червня 2004 р.

Науковий керівник – д.геогр.н., проф. Руденко В.П.

Установа, де проведено захист – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

24 грудня 2013 р. у КНУ ім. Т. Шевченка захистила докторську дисертацію на тему: "Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територіацій України  та Польщі (11.00.07)".

Науковий консультант - проф. Руденко В.П.

Курси

Проблеми дослідження  екологічного достатнього стоку, водно-ресурсний потенціал регіонів України

Тематика наукових досліджень

Оцінка впливу гідрологічних чинників на гідрохімічний режим річок; оцінка якості річкових вод; дослідження антропогенної трансформації хімічного складу річкових вод