Силабуси


для аспірантів

Студії з економічної та соціальної географії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень) (Руденко В.П.)

Студії з оцінки природно-ресурсного потенціалу (Руденко В.П.)


для студентів

ОП “Географія”

Особливості інклюзивної педагогіки в природничих науках (Чубрей О.С.)

Методика викладання фахових дисциплін (Кібич І.В.)

Основи моніторингу і географічне прогнозування (Ємчук Т.В.)

Прикладна економічна і соціальна географія (Єремія Г.І.)

Основи маркетингу (Данілова О.М., Єремія Г.І.)

Суспільна географія (Чубрей О.С.)

Географія будівельної індустрії (Бурка В.Й.)

Географія світового господарства (Бурка В.Й.)

Навчальна економіко-географічна практика (Бурка В.Й.)

Розміщення продуктивних сил України (Вацеба В.Я.)

Географія сільського господарства (Грицку В.С.)

Економіка та географія природокористування (Грицку В.С.)

Методика викладання географії (Грицку В.С.)

Основи соціально-економічної географії регіонів та країн світу (Ємчук Т.В.)

Рекреаційна географія (Ємчук Т.В.)

Соціальна екологія (Кібич І.В.)

Регіональна економічна та соціальна географія (Цепенда М.М.)

Методика галузевих економіко-географічних експедиційних досліджень (Чубрей О.С.)

Актуальні питання сучасної економічної географії (Ячнюк М.О.)

Географія ПРП України (Ячнюк М.О.)

Загальна економ-географічна характеристика світу (Ячнюк М.О.)

Прикладна економічна та соціальна географія (Ячнюк М.О.)

Основи соціальної географії (Чубрей О.С.)

Оцінка ПРП (Кібич І.В.)

Прикладна економічна та соціальна географія (Ячнюк М.О.)

Суспільно-географічне країнознавство (Ячнюк М.О.)


ОП “Середня освіта (Географія)”

Обов’язкові дисципліни

Географія ПРП України (Ячнюк М.О.)

Географія світового господарства (Бурка В.Й.)

Методика викладання географії (Грицку В.С.)

Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі (Чубрей О.С.)

Навчальна економіко-географічна практика (Бурка В.Й.)

Основи економічних знань та методика їх викладання (Вацеба В.Я.)

Регіональна економічна та соціальна географія (Цепенда М.М.)

Розміщення продуктивних сил України (Вацеба В.Я.)

Вибіркові дисципліни

Актуальні питання сучасної економічної географії (Ячнюк М.О.)

Географія будівельної індустрії (Бурка В.Й.)

Географія сільського господарства (Грицку В.С.)

Географія туризму (Ємчук Т.В.)

Географічна логістика (Підгірна В.Н.)

Економіка та географія природокористування (Грицку В.С.)

Менеджмент природоохоронної діяльності (Кібич І.В.)

Методи та методика економіко-географічних досліджень (Бурка В.Й.)

Методика і проблеми викладання географічного країнознавства в школі (Чубрей О.С.)

Основи географічного менеджменту та маркетингу (Підгірна В.Н., Данілова О.М.)

Основи економічної географії (Ячнюк М.О.)

Основи соціальної географії (Чубрей О.С.)

Оцінка ПРП (Вацеба В.Я.)

Прикладна економічна та соціальна географія (Ячнюк М.О.)

Регіональний суспільно-географічний аналіз (Цепенда М.М.)

Рекреаційна географія (Ємчук Т.В.)

Суспільна географія (Чубрей О.С.)

Сучасні інформаційні технології в географії (Рибчук Є.О.)

Геоінформаційні технології в шкільній освіті (Рибчук Є.О.)


ОП “Менеджмент туристичної індустрії”

Основи бізнес планування в менеджменті (Наконечний К.П.)

Ресурсний менеджмент в туризмі (Наконечний К.П.)

Системний аналіз у природоохоронній діяльності (Цепенда М.В.)

Техніка та технологія природоохоронної галузі (Наконечний К.П.)

Природні ресурси та кадастри (Цепенда М.М.)

Менеджмент сфери послуг (Єремія Г.І.)

Менеджмент подієвого туризму (Паламарюк М.Ю.)

Основи менеджменту сільського туризму (Паламарюк М.Ю.)

Планування туристичної діяльності підприємств (Бурка В.Й.)

Регіональна економіка (Чубрей О.С.)

Районне планування рекреаційно-туристичних зон (Ячнюк М.О.)

Географія туристичних ресурсів (Ячнюк М.О.)

Система громадського управління туристсько-рекреаційною діяльністю (Ячнюк М.О.)

Економіка природокористування (Грицку В.С.)

Сучасні інформаційні системи і технології у менеджменті (Рибчук Є.О.)

ГІС і технології у менеджменті (Рибчук Є.О.)

Основи економічної науки (Вацеба В.Я.)

Маркетинг (Данілова О.М., Єремія Г.І.)

Комунікаційний менеджмент (Паламарюк М.Ю.)

Менеджмент соціального туризму в Україні (Паламарюк М.Ю.)

Управління туристично-рекреаційною діяльністю на природоохоронних територіях (Ємчук Т.В.)