Підручники

2019

  1. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.

2018-1998

  1. Менеджмент природоохоронної діяльності: У 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. - 440 с. ISBN 978-966-423-309-2. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-7192 від 14.05.2014 р.)
  2. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3-х част.: підручник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с. (Гриф МОНУ).
  3. Підручник для тренінгу НГО. Транскордонний консорціум з менеджменту та реагування задля охорони поверхневих вод в прикордонному регіоні Румунія-Україна-ТКМР- Програма Сусідства Румунія-Україна 2004 – 2006, Пгаре КБК 2005 / Муха К.П., Скіп Б.П. Огляд стану поверхневих вод Чернівецької області та водний кодекс України.
  4. Швиденко А.Й. Данілова О.М. Дендрологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Чернівці: “Рута”, 2003. – 384 с.
  5. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Підручник: У 3-х част. – К.: ВД „К.-М. Академія” – Чернівці: „Зелена Буковина”, 1999. – 568с.
  6. Rudenko V.P. Introducere in geografia potenţialului de resurse naturale: Manual. – K.: Casa Editorială “K.–M. Academia”, 1998. – 258p.