Практичне заняття на базі туристичної фірми «Грінвіч-Тур»

В реаліях сьогодення, основний акцент у підготовці здобувачів вищої освіти приділяється формуванню вміння застосувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності. Успішній реалізації цього завдання допомагає співпраця зі стейкголдерами. В рамках діючої Угоди про співпрацю, 29 листопада 2022 р. відбулися практичні заняття для здобувачів 2 курсу 204 групи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної індустрії» географічного факультету з навчального курсу «Технологія туристичної діяльності» (викладач – доцент Данілова О.М.) на базі туристичної компанії «Грінвіч-Тур» (м. Чернівці).

Директорка компанії Красовська Олена Юріївна гостинно прийняла майбутніх менеджерів туристичної індустрії та активно долучилися до проведення практичних занять ознайомивши присутніх із технологією бронювання турів, туристськими формальностями та можливими ризиками, що виникають під час роботи менеджерів туристичних підприємств.

Продемонструвати отримані професійні компетентності та навички soft-skills, отримані в процесі вивчення курсу студенти мали змогу під час ділової гри «Турагенція», де кожен із присутніх  виступив як у ролі менеджера, так і клієнта туристичної компанії.

Щиро вдячні туристичній компанії «Грінвіч-Тур» в особі Красовської О.Ю. за змістовне наповнення заняття та надану можливість залучення матеріально-технічної бази туристичної компанії в навчальний процес, що  дало змогу наблизити його до максимально реальних умов.

This entry was posted in Співпраця зі стейкхолдерами. Bookmark the permalink.