Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП “Менеджмент туристичної індустрії”

26.05.2022 року на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту відбувся захист курсових робіт здобувачів третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент туристичної індустрії» (спеціальність 073 «Менеджмент»).

Цьогорічна тематика наукових робіт охоплювала низку актуальних питань, що стосуються управлінських аспектів розвитку туристичного бізнесу та туристичної інфраструктури, проблем туристичного природокористування, особливостей управління  туристичними підприємствами в умовах карантину СOVID-19 та російсько-української війни.

Презентуючи свої роботи, здобувачі продемонстрували вміння реалізовувати наукові дослідження базуючись на знаннях особливостей організаційно-управлінської діяльності підприємств сфери туристичного бізнесу, закономірностях та принципах раціонального використання туристичних ресурсів, а також вміння ухвалювати ефективні управлінські рішення.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.