Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 073 Менеджмент (ОП “Менеджмент туристичної індустрії”) другого (магістерського) рівня вищої освіти денна та заочна форми навчання.

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 073 Менеджмент (ОП “Менеджмент туристичної індустрії”) другого (магістерського) рівня вищої освіти денна та заочна форми навчання з
використанням дистанційних технологій навчання.

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП “Географія”) другого (магістерського) рівня вищої освіти денна та заочна форми навчання.

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП “Географія”) другого (магістерського) рівня вищої освіти денна та заочна форми навчання з
використанням дистанційних технологій навчання.

 
This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.