Паламарюк Марія Юріївна

Асистент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, кандидат географічних наук

Додаткова інформація:

Дата народження – 15 вересня 1980 р.

Місце народження –   смт. Берегомет Вижницького р-ну, Чернівецької обл.

У 2002 р. закінчила географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Спеціальність - Менеджмент природоохоронної діяльності. Викладач.

З 2004 року працювала на кафедрі географії та менеджменту туризму, а з 2007 року на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту.

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02 - економічна та соціальна географія на тему "Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Буковинських Карпат".

Нагороди:

Почесна нагорода

Тренінги:

“Soft skills – що це? Як прокачати, щоб стати успішним?”

Найважливіші публікації

 1. Krul Halyna, Palamariuk Mariia, Krul Volodymyr. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bucovynean Carpathians //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 4, No. 6/2016. – P. 74-77.

 2. Круль Г., Паламарюк М. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах // Географія та туризм: Наук. збірник. – К.: Альфа-пік, 2016. – Вип. 35. – 266 с. – С. 80-90.

 3. Круль В., Паламарюк М., Круль Г. Стан рекреаційно-туристських досліджень в Україні на початку ХХІ ст. (за матеріалами дисертаційних робіт) // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїн. наук. конф. з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної та соціальної географії Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка (Львів, 19-20 листопада 2015 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 484 с. – С. 212-217.

 4. Круль Г., Паламарюк М. Території пріоритетного розвитку рекреації й туризму в Буковинських Карпатах // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 156-158.

 5. Паламарюк М.Ю. Менеджмент сільського туризму. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-ох частинах/ В. П. Руденко, В.Я.Вацеба, В.Н.Підгірна  та ін. Чернівці, 2019.
 6. Yemchuk T., Yachniuk M., Palamaryk M. Social Media Marketing: A Concept and Instruments. Strategies, models and technologies of economic systems
  management in the context of international economic integration:
  scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym
  Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina
  Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian
  Academy of Sciences, 2020. S 175 - 185.URL:https://zenodo.org/record/4396286#.YAr8qOlR2Uk

Курси

Сільський зелений туризм, організація екскурсійних послуг, комунікаційний менеджмент, адмністративний менеджмент, менеджмент подієвого тууризму.

Тематика наукових досліджень

Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Північної Буковини