Для студентів

Опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" за спеціальністю 073 Менеджмент (2023-2024 н.р.)
- результати

Опитування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" (лютий 2023 р.)
- результати

Опитування здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" (2022-2023 н.р.)
- анкета
- результати

Задоволеність студентів методами викладання навчальних дисциплін на
освітніх програмах географічного факультету (2022-2023 н.р.)
- результати

Анонімне анкетування серед студентів "Молодь проти корупції" (2022-2023 н.р.)
- результати

Вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти (2022-2023 н.р.)
- результати

Опитування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Менеджмент туристичної індустрії" (січень 2022 року, 404 група)
- анкета
- результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП "Менеджмент туристичної індустрії" (23 грудня 2021 року)
- анкета
- результати

"Молодь проти корупції" (2-9 вересня 2021 р.)
- результати

Вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти (2-9 вересня 2021 р.)
- результати

"Викладач очима студентів" (15 березня - 1 червня 2021 р).
- результати

Задоволеність методами навчання і викладання (19.02.2021 – 17.03.2021 р.)
- анкета
- результати

Вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти (19.02.2021 – 17.03.2021 р.)
- анкета
- результати

"Молодь проти корупції" (19.02.2021 – 17.03.2021 р.)
- анкета
- результати

Задоволеність навчанням здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)