Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

За результатами останнього опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 88,9% випускників-респондентів вказали, що цілком задоволені здобутою освітою. 33,3% випускників оцінили якість своєї фахової практичної підготовки у ЗВО на високому та 55,6% достатньо високому рівнях. Також, респондентами було внесено пропозиції, врахування яких на думку опитаних, могли б суттєво покращити навчальний процес. Більшість рекомендацій вже враховано у новій освітній програмі «Географія» спеціальності «Середня освіта(Географія)» другого магістерського рівня вищої освіти. https://docs.google.com/forms/d/1wo9b3-gQUogoT5pax0ed0cuI6e1g6S-iBENrRs5gdBk/edit#responses

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.