Ознайомча зустріч з вибірковими ОК здобувачів ОП “Менеджмент туристичної індустрії” другого (магістерського) рівня вищої освіти

10 квітня 2023 року відбулась зустріч членів проектної групи (доц. Ольга ДАНІЛОВА, Валентина ПІДГІРНА) на чолі з гарантом (доц. Жанною БУЧКО) ОП «Менеджмент туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі здобувачами освіти 514 групи. Акцент зустрічі був зроблений на вибіркових дисциплінах, які будуть викладатись в 11 семестрі. Як відомо, вибіркова складова ОПП забезпечує професійну підготовку в межах обраних дисциплін, диференціює та індивідуалізує підготовку здобувача ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» із врахуванням майбутньої професійної діяльності. Тому, члени групи ознайомили присутніх з силабусами дисциплін, заявкою та окреслили дедлайни зворотного зв’язку.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.