Ознайомча зустріч з вибірковими ОК здобувачів ОП “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

З 10 по 13 квітня 2023 року відбулись ознайомчі зустрічі членів проектної групи ОПП “Менеджмент тури

стичної індустрії”, викладачів кафедри економічної географії та екологічного менеджменту зі здобувачами освіти 104, 204, 304 груп. В ході зустрічі основна увага була прикута до ряду вибіркових дисциплін, які формують індивідуальну освітню траєкторію студентів.  Як відомо, вибіркова складова ОПП забезпечує професійну підготовку в межах обраних дисциплін, диференціює та індивід

уалізує підготовку здобувача ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» із врахуванням майбутньої професійної діяльності. Тому, члени групи ознайомили присутніх з силабусами дисциплін та заявою яку необхідно написати. 

Організаторами заходу були члени проектної групи ОП «Менеджмент туристичної індустрії» першого (бакалаврського) рівня вищої освітита  (доц. Ольга ДАНІЛОВА, Валентина ПІДГІРНА).

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.