Ознайомча зустріч для здобувачів ОП “Менеджмент туристичної індустрії” першого року навчання

Протягом першого тижня початку 2023-2024 навчального років для здобувачів освіти 104 групи ОП «Менеджмент туристичної індустрії» робочою групою програми у складі: д.геогр.н., проф. Руденка В. П., доцентів: к.е.н. Підгірної В.Н., к.с.-госп.н. Данілової О.М., к.геогр.н. Наконечного К.П. та науково-педагогічного персоналу кафедри економічної географії та екологічного менеджменту було проведено ряд ознайомчих заходів.

Зокрема, 4.09.2023 р. здобувачів 104 групи гарант освітньої програми доцент Валентина ПІДГІРНА ознайомила з нормативно-правовим забезпеченням ЧНУ імені Юрія Федьковича, особливостями організації освітнього процесу, обов’язковими та вибірковими ОК ОПП, практиками (навчальними, виробничими), детально зупинилась на програмних результатах навчання, які має опанувати  здобувач освіти.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.