Обговорення компетенцій за результатами анкетування зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти

23 грудня 2021 року відбулось обговорення результатів анкетування зі здобувачами  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії».  На зустрічі були присутніми здобувачі освіти (випускники), викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, гарант освітньої програми д.геогр.наук Жанна Бучко, з боку стейкхолдерів виступила к.геогр.наук Олена Красовська. В опитуванні взяли участь випускники освітньої програми. Результати анкетування показали наступне:

  • 50% респондентів відповіли, що цілком задоволені здобутою освітою, 20% – радше задоволені;
  • 80% опитаних зазначили, що задоволені та радше задоволені таким елементом освітнього процесу, як проходження виробничих практик;
  • 80% опитаних оцінили якість своєї фахової теоретичної та практичної підготовки у ЗВО на даній спеціальності від 8 до 10 балів по десятибальній шкалі.
  • 40% вважають спеціальність, яку отримали престижною на ринку праці, 50% – частково престижною.

Що стосується пропозицій, то думки випускників та стейкхолдера Олени Юріївни зійшлись, а саме для  підсилення програмних результатів навчання варто продовжувати практику інтегрованого поєднання теотичних та практичних методик із залученням зовнішніх стейкхолдерів.  В свою чергу, гарант освітньої програми д.геогр.наук Жанна Бучко зупинилась на потенційних резервах розвитку спеціальності «Менеджмент», а також відмітила, що наш регіон потенційно потребує фахівців сфери туристичної індустрії.

Даний формат зустрічі, показав співпрацю викладачів, здобувачів вищої освіти та зовнішніх стейкголдерів для вдосконалення освітніх програм з урахуванням сучасних викликів та потреб, а також довів високу конкурентоздатність та професійність наших випускників, які затребувані у закладах освіти та закладах сфери туристичної індустрії.

Щиро вдячні присутнім за продуктивну комунікацію. Зичимо випускникам духовної міцності, зростання у їх професії!

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.