Неформальна освіта студентів кафедри

У процесі вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Економічна і соціальна екологія» студенти 404 групи (ОП «Менеджмент туристичної індустрії», спеціальність 073 «Менеджмент») успішно пройшли навчання на платформі масових відкритих он-лайн курсів «Prometheus». Яніна Тетяна, Гор Софіко, Чекурина Анастасія за результатами підсумкового тестування отримали сертифікати з курсу «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток».

Також, Чекурина Анастасія вдало завершила курс «Екопрактики для сільського господарства та громад». Така практика дала можливість здобувачам поглибити свої знання, які є необхідним для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності згідно з принципами сталого розвитку в економічних умовах сучасного світу та отримати додаткові бали до підсумкової оцінки з курсу.

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.