Неформальна освіта студентів з навчальної дисципліни “Основи географічного менеджменту та маркетингу”

Відповідно до "Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол No10 від 28 жовтня 2019 року)" здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти проходять навчання на он-лайн платформах Prometheus, Campster, edera та інші.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за ОП «Географія» спеціальності «Середня освіта. Географія» (303 група) та ОП «Географія» спеціальності (309 група) успішно завершили навчання за програмою неформальної освіти з навчальної дисципліни «Основи географічного менеджменту та маркетингу» на платформі відкритих он-лайн курсів «Prometheus» з курсу «Цифровий маркетинг». Навчання завершилося тестуванням на підставі якого студенти здобули сертифікати.

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.