Неформальна освіта здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з навчальної дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін”

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Білан М., Гладиш А., Ізраїлик А., Хникіна М. в процесі вивчення навчальної дисципліни "Методика викладння фахових дисциплін" оволоділи курсом "Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів" (60 год, 2 кред. ЄКТС)   через  через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

 

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.