Нетрадиційні заняття для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.07 “Середня освіта (Географія)”

Для активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти актуальним є проведення нетрадиційних занять. Одне з таких занять з курсу "Вступ до спеціальності" відбулося 7 вересня 2023 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича для студентів першого курсу спеціальності 014.07 "Середня освіта (Географія)". Здобувачі ознайомились із історією становлення та розвитку географічної науки та освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, з науковими доробками кафедр географічного факультету. Нетрадиційний формат навчання сприяв активній дискусії та мотивації до навчання.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.