Наукові напрями

 1. Географічно-ресурсознавчий:
  • еколого-економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України;
  • визначення сукупного ресурсного потенціалу території (акваторії);
  • дослідження територіальної організації природно-ресурсних комплексів;
  • дослідження якісно-кількісних характеристик водних ресурсів водотоків і водоймищ України;
  • дослідження біологічних ресурсів та їх використання.
 2.  Економіко-географічний:
  • дослідження промислово-територіальних комплексів;
  • дослідження будівельно-індустріальних комплексів;
  • дослідження територіальної організації сільського господарства;
  • дослідження проблем аграрно-промислового комплексу України;
  • дослідження водогосподарських комплексів.
 3.  Історико-географічний:
  • дослідження історії становлення суспільно-географічних напрямів в українській географії;
  • дослідження становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні;
  • історико-географічні дослідження антропогенних змін природи.
 4. Еколого- та конструктивно-географічний:
  • дослідження гідроекологічних проблем України;
  • дослідження еколого-економічних проблем стійкого лісокористування;
  • розробка концептуальних засад раціонального природокористування;
  • розробка водогосподарських балансів;
  • розробка ефективних методів управління природоохоронною діяльністю;
  • розробка концептуальних засад удосконалення організаційних і методичних принципів державної системи моніторингу природного середовища в Україні.