Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність в сучасному науковому просторі»

  16 травня 2022 року доцентами кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. та Підгірною В.Н. проведено науково-практичний семінар для здобувачі спеціальностей «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії» та «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з питань академічної доброчесності.

Впродовж заходу учасники обговорили суть академічної доброчесності, найпоширеніші форми її порушення здобувачами освіти та види відповідальності за такі прояви.  Розглянуто нормативну базу, яка формує правове поле для академічної відповідальності, а саме обговорено основні положення ст. 42 Закону України «Про освіту» та чинні правила академічної доброчесності, діючі в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

За результатами проведеного заходу узагальнено, що чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою функціонування університетської спільноти на засадах довіри, взаємоповаги та честі.

В цілому, проведений науково-практичний семінар побудований таким чином, щоб  згуртувати зусилля навколо питань популяризації академічної доброчесності, розбудови конкурентної вищої освіти в Україні, базованої на цінностях доброчесності, моралі, довіри і взаємоповаги.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.