Науково-дослідна робота студентів

Впродовж 2020 року студенти спеціальностей були активними учасниками конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів і т.д. які проводились не лише в межах університету, а й закордоном. Так, 22- 23 квітня 2020 року на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з використанням сервісу Google Meet було проведено студентську наукову конференцію. В конференції взяли участь 21 доповідач та  викладачі географічного факультету.

 Особливо варто відмітити участь студентів Стефанюк Н., Шенішевської І. Герецун І., Золотунець Д., Поліщук Б. у закордонних он-лайн конференціях. Учасники вдало зуміли представити власні дослідження з обраної проблематики та отримати підтверджуючі сертифікати.

  1. Шенішевська І.М. Данілова О.М., Проблеми та перспективи розвитку ринку органічної продукції у період рецесії. Problems and Innovations in Science: the 1st International scientific and practical conference. Part 1 (May 4-5, 2020) London, Great Britain. 2020. V. 1. Р. 59-65.

URL:https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43687/1/SemchukBrit.pdf

  1. Шенішевська І.М. Данілова О.М., Антикризовий менеджмент туристичних підприємств у період пандемії COVID-19. The 11ts International scientific and practical conference «New Challenges and threats in Sciense» (Nowember 16-17, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 196 p.

URL:https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_112020_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

  1. Золотунець Д.В. Чубрей О.С., Використання віртуальних екскурсій як елемент впровадження інноваційних технологій у туристичну галузь в умовах пандемі. Problems and Innovations in Science: the 1st International scientific and practical conference. Part 1 (May 4-5, 2020) London, Great Britain. 2020. V. 1. P. 106-11

URL:https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43687/1/SemchukBrit.pdf

  1. Стефанюк Н. Підгірна В.Н., Характеристика ринку туристичних послуг України. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada. P. 770-771. DOI46299/ISG.2020.II.X
    URL:https://isgkonf.com
  2. Герецун І. В., Поліщук Б.О., Чубрей О.С. Формування системи ефективного управління розвитком туристичної сфери м. Києва на сучасному етапі The 11th International scientific and practical conference “New Challenges and Threats in Science” (November 16-17, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. P. 64–67
This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.