Науковий семінар «Академічна доброчесність як складова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті»

27 жовтня 2022 року (четвер) на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту відбувся розширений науковий семінар  (у змішаному форматі) для викладачів та учасників гуртків «Менеджмент і сьогодення» та «Освіторія Хаб». Доповідачами заходу виступили доценти Валентина Підгірна та Олександра Чубрей. У ході заходу учасники обговорили сутнісні характеристики академічної доброчесності, найпоширеніші форми її порушення здобувачами освіти та види відповідальності за такі порушення.

Доцентка кафедри Олександра Чубрей зупинилась на результатах опитування, що проводилось на факультеті «Задоволеність студентів методами викладання навчальних дисциплін на освітніх програмах «Менеджмент туристичної індустрії», «Середня освіта (Географія)» за результатами 2022-2023 рр., яке показало, що 90,8% здобувачів задоволені та цілком задоволені методами навчання, які використовуються викладачами під час занять (http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/stud/Zadovolenist%20studentiv%20metodamy%20vykladannya%20navchalnykh%20dystsyplin%20na%20osvitnikh%20prohramakh%20heohrafichnoho%20fakultetu.pdf). Також ознайомились з результатами опитування «Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в системі онлайн (дистанційна форма навчання) та оцінки якості накопичувальної системи оцінювання», яке проводилось на рівні Університету і показало, що 75,5% опитаних задоволені якістю викладання дисциплін під час дистанційного навчання (https://docs.google.com/presentation/d/1A3OOGAXcUIsStVNS9bu4a_2948c31AFJ/edit#slide=id.p2 ).

Правила академічної доброчесності, що являють собою квінтесенцію морально-етичних стандартів та загальнолюдських цінностей було розкрито доцентом Підгірною Валентиною. В контексті чого, доцентка відмітила, що про академічну доброчесність, на сучасному етапі, можна говорити як про чітко виписане поняття, яке має свої характеристики, виконавців і відповідальних, а також конкретну регламентацію та вимоги.  Дотримання яких дасть можливість збудувати нову генерацію наукової еліти!

Щиро дякуємо всім за участь у науковому семінарі!

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.