Наукове стажування у Сучавському університеті Штефана чел Маре

Згідно наказу ректора ЧНУ ім. Ю. Федьковича № 133 від 27.03.2023 р. з 19 квітня до 6 червня 2023 р. завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту проф. Руденко В.П. проходив стажування на факультеті економіки, адміністрування та бізнесу Сучавського університету Штефана чел Маре.

Сертифікат про стажування

За результатами звіту Руденка В.П. про стажування кафедра економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ ім. Ю. Федьковича ухвалила :

Рекомендувати Руденку В.П.:

  1. У процесі викладання курсів: «Менеджмент туристичної індустрії», «Менеджмент туристично-ресурсного потенціалу України» доповнити  робочі навчальні програми такими окремими темами, як : «Планування нових туристичних продуктів і менеджмент  дестинацій», «Туристичний менеджмент і сталий розвиток дестинацій».
  2. При викладанні курсів «Регіональна економіка» та «Географія ПРП України» доповнити текстову частину фрагментами таких дисциплін, як «Ресурси та туристичні дестинації», «Геополітика» бакалаврської ОП «Економіка торгівлі, туризму та послуг» Сучавського університету.
  3. При удосконаленні ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» звернути увагу робочій групі на вибіркові дисципліни  педагогічного профілю на бакалаврському рівні у Сучавському університеті за програмою «Менеджмент», а саме : «Педагогічна психологія» та «Педагогічна практика».
  4. Рекомендувати викладачам Руденку В.П., Єремії Г.І., Паламарюк М.Ю., асп. Баран Л.В. у процесі підготовки розділів монографії «Менеджмент туристичної індустрії : освітньо-наукові домінанти» залучити наукові напрацювання викладачів Сучавського університету Штефана Пурича, Александру Неделя, Кармен Настасе та Центру туристичних ресурсів і досліджень Сучавського університету (CR CERS-Tour).
This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.