Наконечний Костянтин Петрович

СV / Резюме

CVTemplateНаконечний (f)

Доцент кафедри екномічної географії та екологічного менеджменту.

Народився 04.06.1979р. в с. Микулинці, Теребовлянського району, Тернопільської області.

В 1996р. закінчив Чернівецький міський ліцей №1 і вступив до Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича на географічний факультет, (закінчив із відзнакою магістр: менеджменту природоохоронної діяльності).

В 2001р. був прийнятий на роботу в НДІ медико-екологічних проблем. В 2006 проходив навчання при Міністерстві екології та природних ресурсів України де отримав сертифікат «Екологічного аудитора». Працював в інституті до 2014р. на посадах від лаборанта до наукового співробітника.

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію: «Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області » за шифром 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, науковий керівник проф. В.М. Гуцуляк. Основним науковим здобутком є розроблена принципова схема та алгоритм медико-екологічних досліджень з урахуванням геоекологічних факторів і медико-демографічних особливостей регіону та удосконалена методика медико-екологічної оцінки території.

В 2009-2010 році був виконавцем міжнародної теми на замовлення Міністерства освіти та науки України – „Медико-екологічний аналіз українсько-румунського прикордоння” (номер держреєстрації 4975).

В 2008 році почав працювати на посаді асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.  З 2011 року  – по даний час доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

В 2014-2015 взяв участь у міжнародній грантовій програмі Erasmus Mundus (IANUS – Inter-Academic Network ErasmUs MunduS). Пройшов стажування в Ягелонському університеті , м. Краків, Польша

В 2017 році за рекомендацією Чернівецької обласної державної адміністрацією проводив виїзні науково-пізнавальні семінари  «Вода – основна складова життя». В тому ж році взяв участь у роботі круглого столу «Якість води – здоров’я населення Буковини», Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

З 2018 року і по сьогоднішній день є науковим консультантом громадської організації «Вода Чернівці»

У 2019 році пройшов стажування без відриву від освітнього процесу на кафедрі менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Наконечний К.П. має біля 50 наукових праць друкованих у вітчизняних та закордонних виданнях.

Доцент кафедри екномічної географії та екологічного менеджменту

Народився 04.06.1979р. в с. Микулинці, Теребовлянського району, Тернопільської області.

В 1996р. закінчив Чернівецький міський ліцей №1 і вступив до Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича на географічний факультет, (закінчив із відзнакою магістр: менеджменту природоохоронної діяльності).

В 2001р. був прийнятий на роботу в НДІ медико-екологічних проблем. В 2006 проходив навчання при Міністерстві екології та природних ресурсів України де отримав сертифікат «Екологічного аудитора». Працював в інституті до 2014р. на посадах від лаборанта до наукового співробітника.

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію: «Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області » за шифром 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, науковий керівник проф. В.М. Гуцуляк. Основним науковим здобутком є розроблена принципова схема та алгоритм медико-екологічних досліджень з урахуванням геоекологічних факторів і медико-демографічних особливостей регіону та удосконалена методика медико-екологічної оцінки території.

В 2009-2010 році був виконавцем міжнародної теми на замовлення Міністерства освіти та науки України – „Медико-екологічний аналіз українсько-румунського прикордоння” (номер держреєстрації 4975).

В 2008 році почав працювати на посаді асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту.  З 2011 року  – по даний час доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

В 2014-2015 взяв участь у міжнародній грантовій програмі Erasmus Mundus (IANUS – Inter-Academic Network ErasmUs MunduS). Пройшов стажування в Ягелонському університеті , м. Краків, Польша

В 2017 році за рекомендацією Чернівецької обласної державної адміністрацією проводив виїзні науково-пізнавальні семінари  «Вода – основна складова життя». В тому ж році взяв участь у роботі круглого столу «Якість води – здоров’я населення Буковини», Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

З 2018 року і по сьогоднішній день є науковим консультантом громадської організації «Вода Чернівці»

Наконечний К.П. має біля 50 наукових праць друкованих у вітчизняних та закордонних виданнях.

Наукова діяльність та основні публікації

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань

 1. Гуцуляк В.М. Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень / В.М. Гуцуляк, К.П. Муха // Вісник Львівський університет. Серія географічна. Вип. 36. – Львів, 2009. – С. 181-191.
 2. Гаврилюк А. Динаміка та територіальний розподіл концентрації нітратів у підземних водах міста Чернівці / А. Гаврилюк, К. Наконечний, Л. Хрикова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 527: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – С. 30-33.
 3. Наконечний К.П. Перспективи та особливості впровадження системи екологічного менеджменту в житлово-будівельних підприємствах м. Чернівці // Науковий вісник Волинського національного університету: Серія географічних наук. Вип. 18 (243). – Луцьк, 2012. – С. 86-90
 4. Наконечний К.П. Вартісна оцінка земельних ділянок міста Чернівці за результатами екологічного аудиту // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 633 - 634: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 101-105
 5. Наконечний К. Медико-географічна характеристика Західного регіону України на основі показника медико-екологічного ризику / К. Наконечний, Н. Шведова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №3. – 2012. – С. 164-169.
 6. Наконечний К.П. / До питання вартісної оцінки земель урбанізованих територій (на прикладі м. Чернівці) / В. Гуцуляк, К. Наконечний П., Д. Думітраш // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2012. – Вип. 24. – Вінниця, 2012. – С. 63-67.
 7. Наконечний К.П. Геоекологічні дослідження якості вод в с. Валя Кузьміна, Глибоцького району, Чернівецької області / К.П. Наконечний, М.В. Наконечна, К.Т. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 814: Географія. - С. 263-268.

 Підручники та монографії

 1. Підручник для тренінгу НГО. Транскордонний консорціум з менеджменту та реагування задля охорони поверхневих вод в прикордонному регіоні Румунія-Україна-ТКМР- Програма Сусідства Румунія-Україна 2004 – 2006, Пгаре КБК 2005 / К.П. Муха, Б.П. Скіп // Огляд стану поверхневих вод Чернівецької області та водний кодекс України.
 2. Гуцуляк В.М. Медико-екологічна оцінка ландшафтів Чернівецької області: монографія / В.М. Гуцуляк, К.П.Наконечний. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 184 с.
 3. Skip B., Nakonechny K. Water pollution level as a key impact on human health. Analysis and prediction of health status after water supply system improvement in Chernivtsi city / B. Skip, K. Nakonechny// P. Hlavinek et al. (eds.), Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Saffer Society and Environment, DOI 10.1007/978-94-007-0280-6_3, © Springer Science+Business Media B.V. 2011 . – S. 25-38.
 4. Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник / В.П. Руденко, М.Т. Гостюк, І.В. Кібич, С.В. Руденко, В.Я. Вацеба, В.С. Грицку, О.М. Данілова, К.П. Наконечний, М.В. Цепенда, М.О. Ячнюк, М.М. ЦепенЖХда, Т.В. Ємчук, О.С. Чубрей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 440 с. ISBN 978-966-423-309-2. (Гриф МОН України, лист №1/11 – 7192 від 14.05.2014)
 5. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.
 6. Maryna Nakonechna, Konstantyn Nakonechny, Tetiana Solovey Sklad chemiczny i jakosc wod w krasowej zlewni rzecznej (na przykladzie aglomeracji Prut-Dniestrzanskiej) / M.Nakonechna, K. Nakonechny, T. Solovey // Monografie komitetu gospodarki wodnej polskiej akameii nauk. Warszawa, 2016. – P.265-277.
 7. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. та ін. – Чернівці: Чернівец. Нац. Ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 504 с.

     

Навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів

 1. Наконечний К.П. Система технологій. Конспект лекцій. Частина перша / К.П. Наконечний. – Чернівці: ЧНУ "Рута", 2012 р. – 56с.
 2. Наконечний К.П. Ресурсний менеджмент. Тестові завдання / К.П. Наконечний. – Чернівці: ЧНУ "Рута", 2012 р. – 36с.
 3. Наконечний К.П. Система технологій. Конспект лекцій. Частина перша / К.П. Наконечний, Ячнюк М.О. – Чернівці: ЧНУ "Рута", 2013 р. – 36с.
 4. Наконечний К.П.Курсова робота із суспільної географії : методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / уклад. : К.П.Наконечний – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 24 с.

Участь у закордонних конференціях в період з 2015-2021 рр.:

 1. Nakonechny K.Rola czynnika medyczno-ekologicznego we współczesnych badaniach krajobrazowo – ekologicznych geosystemów osiedlowych (na przykładzie regionu Czerniowce, Ukraina)./ K Nakonechny.// ROLA BADAŃ TERENOWYCHW STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH XXI WIEKU. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEJ ASOCJACJI EKOLOGII KRAJOBRAZU,Kraków. Bukowina Tatrzańska 8 - 11 kwietnia 2015 r. 54 s. – S. 36.
 2. Maryna Nakonechna, Konstantyn Nakonechny, Tetiana Solovey Sklad chemiczny i jakosc wod w krasowej zlewni rzecznej (na przykladzie aglomeracji Prut-Dniestrzanskiej) / M.Nakonechna, K. Nakonechny, T. Solovey // Monografie komitetu gospodarki wodnej polskiej akameii nauk. Warszawa, 2016. – P.265-277.
 3. Gutsulyak V. Evaluarea ecologico-demografica a zonei de frontier ucraineano-romane (pe exemplul regiunii Cernauti si judetului Suceava) /V. Gutsulyak, V. Hrytsku, K. Nakonechnyi, A. Nevenchenko, D. Dumitras // Simpozionul international Calitatea mediului si utilizarea terenurilor. Editia a XI-a (2-4 iunie, Universitatea Stefan cel Mare, Romania, Suceava, 2017. – P. 6.)
 4. Veronica Hrytsku Substantiation of tourism studies in public education in Ukraine / V. Hrytsku, K. Nakonechnyi // 14-th edition International Conference. Present Environment and Sustainable Development International Symposium . Book of abstracts. Iasi, 7-9 June, 2019. – S.71

 

Участь у вітчизняних конференціях в період з 2015-2021 рр.:

 1. Наконечний К.П.Медико-геоекологічне районування поселенських геосистем Північної Буковини / К.П. Наконечний, В. М. Гуцуляк, Д.Г. Думітраш // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування.  Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Трускавець, 5-8 жовтня 2015 р.) – Київ: Державна служба геології та надр України, 2015. – 466 с. – С. 415-418.
 2. Наконечна М.В. Хімічний склад та якість підземних вод Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М.Наконечна, Т.Соловей, К.Наконечний // Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання», (м. Львів, 26-27 травня 2016 р.). - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.105-108.
 3. Наконечний К.П. Природні та антропогенні чинники зміни якості вод в долині річки Совиці Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей, К.П. Наконечний // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Шістнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 25-26 травня, 2017 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2017. – С. 239-242
 4. Наконечний К.П. Вплив якості питної води на онкологічну захворюваність населення заставнівського спелеокарстового району прут-дністровського межиріччя / / М.В. Наконечна, К.П. Наконечний, С.І. Ілюк // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Cімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 24-25 травня, 2018 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2018. – С. 144-147
 5. Наконечний К.П. Особливості розповсюдження нітратів в підземних водах с. Валя кузьміна. Глибоцького району, чернівецької області / / М.В. Наконечна, К.П. Наконечний, К.Т. Мельничук // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Вісімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 23-24 травня, 2019 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2019. – С. 144-147
 6. Наконечний К.П. Геоекологічний стан вод м. Надвірна, Івано-Франківської області / / Ю.В. Караван, К.П. Наконечний // Ресурси природних вод Карпатського регіону/ Проблеми охорони та раціонального використання. Мат. Девятнадцятої міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 8-9 ;жовтня, 2020 р.): зб. наук.ст. – Львів: Нац.у-тет «Львівська політехніка», 2020. – С. 144-147
 7. Наконечний К.П. Атаманюк Я.Д. Геоекологічні дослідження якості вод в м. Івано–Франківськ // К.П. Наконечний, Я.Д. Атаманюк // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. Наук. Конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. – С. 49-50

Курси, що читаються:

Основи охорони праці https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1227

Управління інноваціями https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1753

Організаційні структури управління https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1226

Методологія організації наукових досліджень в галузі туризму https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2529

Ресурсний менеджмент в туризмі https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2464

Менеджмент туристичної індустрії https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2527

Тематика наукових досліджень

Геохімія (хімія води), медична географія, менеджмент природокористування та природоохоронної діяльності, інноваційний менеджмент в туризмі

Контактна інформація

тел. 0500215786

e-mail: k.nakonechny@chnu.edu.ua