Навчання основам користування Moodle

Викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту впродовж минулого року пройшли дистанційне навчання користуванню системою Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище).

Навчальний курс обсягом 3 кредити (90 годин) тривав 2 тижні.

За результатами навчання учасники (Бурка В.Й., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Єремія Г.І., Підгірна В.Н., Цепенда М.М., Чубрей О.С., Ячнюк М.О.) отримали сертифікати.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.