Навчальні посібники і конспекти лекцій

2023

 1. Менеджмент туристичної індустрії: практикум / Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2023. 384 c.
 2. Єремія Г.І., Паламарюк М.Ю. Екологічний менеджмент як запорука успішного бізнесу. Організація власного бізнесу : навч. посіб.: за ред. к.е.н., доц. Є.В. Ткача. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю.Федьковича. 2023. С.252-254.

2021

 1. Ємчук Т.В., Чубрей О.С. Основи соціально-економічної географії країн і регіонів світу : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівц. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. 88 с.

2019

 1. Данілова О.М., Ємчук Т.В. Заповідна справа та організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду: навч. посібник. Чернівці: ЧНУ, 2019. 328 с.
 2. Підгірна В.Н. Менеджмент: тренінгів курс. Навчальний практикум. Чернівці: ЧНУ, 2019.  160 с.
 3. Цепенда М.М. Суверенні держави світу: сусп.-геогр. довідник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 226 с.
 4. Чубрей О.С. Соціально-виховна робота майбутнього вчителя географії в сучасній школі: навч.-метод. посібник. Чернівці: ЧНУ, 2019. 56 с.
 5. Чубрей О.С. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів географії в сучасних умовах: навч.-метод. посіб. Чернівці: ЧНУ, 2019. 106 с.
 6. Ячнюк М.О. Географічні аспекти глобальних проблем людства: нав. посібник / М.О. Ячнюк, А.Г. Тюфтій. – Чернівці : Чернівец. Нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 148 с.

2011-2018

 1. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Водоресурсний менеджмент: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 240 с.
 2. Природоохоронне інспектування: конспект лекцій / Укл: Сівак В.К., Солодкий В.Д., Данілова О.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 176 с.

1995-2010

 1. Бурка В.Й. Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 188 с. (ГрифМОНУ)
 2. Кібич І.В. Концепції сучасного природокористування: Навчальний посібник. У 2-х ч. / Укл.: І.В.Кібич. – Чернівці: Рута, 2009. – Ч.2. – 70 с.
 3. Гостюк М.Т. Управління персоналом. Плани семінарських занять та методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2008. – 20 с.
 4. Гостюк М.Т. Управління персоналом. Плани семінарських занять та методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2008. – 20 с.
 5. Програма сусідства Румунія-Україна 2004-2006. Брошура просування туристичного потенціалу транскордонного регіону Сучавський повіт – Чернівецька область. Видавник матеріалу: Сучавський ун-тет ім. Стефана Великого. Дата опублікування: квітень 2008 р. За сприянням Е.Хлапчук, Ю.Грицку, В.Руденка, та ін. – 21 с.
 6. Економіка природокористування. Програма курсу / Укл.: Грицку В.С. – Чернівці: Рута, 2007. – 14 с.
 7. Географія сільського господарства. Програма спецкурсу та плани практичних та семінарських робіт / Укл.: Грицку В.С. – Чернівці: Рута, 2007. – 20 с.
 8. Руденко В.П.Природно-ресурсний потенціал (ПРП) природних регіонів Чернівецької області / Чернівецька область:Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. Відп.ред.Т.В.Погурельська. – К.:ТОВ "Батьківщина", 2007. – С.11.
 9. Руденко В.П.Географія природно-ресурсного потенціалу України: Тестові завдання. – Чернівці: Рута, 2007. – 35 с.
 10. Жупанський Я.І., Руденко В.П. Становлення та розвиток географічних наукових освітніх напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті / Географічний факультет (ЧНУ ім.Ю.Федьковича). – Чернівці: Рута, 2006. – С.2-9.
 11. Руденко В.П. Сучасний етап розвитку географічного факультету / Географічний факультет (ЧНУ ім.Ю.Федьковича). –Чернівці:Рута, 2006.–С.9-13.
 12. Гуцуляк В.М., Руденко В.П., Джаман В.О., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Кадровий потенціал, структура, основні навчальні дисципліни та наукова спеціалізація кафедр / Географічний факультет (ЧНУ ім.Ю.Федьковича). – Чернівці: Рута, 2006. – С.13-23.
 13. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда Організація і методологія наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій. Част.1. – Чернівці: Рута, 2005. – 38с.
 14. Цепенда М.В. Водноресурсний менеджмент: Навчальна програма. – Чернівці: Рута, 2005. – 16 с.
 15. Цепенда М.В. Геоінформатика: Конспект лекцій . Чернівці: Рута, 2005. – 39 с.
 16. Кібич І.В. Соціальна екологія: Метод. вказівки до практ. і семінар. занять. – Чернівці: Рута, 2004.
 17. Кібич І.В. Управління природоохоронною діяльністю: Метод. вказівки до практ. і семінар. занять. – Чернівці: Рута, 2004.
 18. Грицку В.С., Король О.Д. Соціальна географія: Методичні вказівки до семінарських занять та практичних робіт. – Чернівці: Рута, 2004. – 42 с.
 19. Грицку В.С. Економіка природокористування: конспект лекцій. Вип. 1. – Чернівці: Рута, 2004. – 32 с.
 20. Гостюк М.Т., Веприк Н.П. Менеджмент у тезах. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с.
 21. Грицку В.С. Економіка природокористування: Методичні вказівки до семінарських і практичних занять. – Чернівці: Рута, 2004. – 16 с.
 22. Швиденко А.Й., Гищук Р.М., Цепенда М.В. Волога біосфери: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. - 69c.
 23. Вацеба В.Я. Туристичне країнознавство. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2003. – 32с.
 24. Руденко В.П., Швиденко А.Й., Гищук Р.М. Лісокористування в Україні: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 48 с.
 25. Швиденко А.Й. Данілова О.М. Недеревні ресурси лісу: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 110 с.
 26. Гостюк М.Т. Основи менеджменту. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
 27. Гостюк М.Т. Маркетинг. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
 28. Кібич І.В. Менеджмент організації природоохоронної діяльності: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
 29. Вацеба В.Я. Основи екології та економіка природокористування: Конспект лекцій. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – 36 с.
 30. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Лісова дендрологія Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 234 с.
 31. Бурка Й.А. Географія будівельної індустрії України: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2000. – С. 100.
 32. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Дерева і чагарники України: Покритонасінні. Чернівці: Рута, 2000. – 79 с.
 33. Швиденко А.Й., Данілова О.М., Кібич І.В. Концепції сучасного природокористування. - Чернівці: Рута, 1999.- 84 с.
 34. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Дерева і чагарники України: Голонасінні. - Чернівці: Рута, 1999. – 47 с.
 35. Руденко В.П., Швиденко А.Й., Євдокименко В.К. Екологічні основи оптимізації природокористування. – К., 1999. – 200 с.
 36. Цепенда М.В. Системний аналіз природоохоронної діяльності. Менеджмент природоохоронної діяльності: Вибрані програми нормативних та спеціальних курсів (спеціальність 7.050209). Ч.2. / За ред. В.П. Руденка. – Чернівці. Рута. 1998.
 37. Менеджмент природоохоронної діяльності: Вибрані програми нормативних та спеціальних курсів. – Част. 2 / За ред. В.П.Руденка. – Чернівці: Рута, 1998.
 38. Скрипник Я.П., Цепенда М.В. Геоінформатика. Менеджмент природоохоронної діяльності: Вибрані програми нормативних та спеціальних курсів (спеціальність 7.050209). Ч.2. / За ред. В.П. Руденка. – Чернівці. Рута. 1998.
 39. Скрипник Я.П., Цепенда М.В. Основи геоінформатики. Методичні та програмні матеріали для студентів спеціальностей “Географія”, “Менеджмент організацій”. Чернівці: ЧДУ, 1998. – с.30.
 40. Менеджмент природоохоронної діяльності. Вибрані програми нормативних та спеціальних курсів. Ч. 1. – Чернівці: Рута. 1997.
 41. Кібич І.В. Основи соціоекології: Конспект лекцій. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 48 с.
 42. Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України. – К.: Вища школа, 1993. – 182 с.
 43. Руденко В.П. Потенциал естественных ресурсов Украинских Карпат и Подолья: Учеб. пособ. – Черновцы: Рута, 1987. – 106 с.
 44. Руденко В.П., Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал Среднего Приднестровья: Учеб. пособ. – Черновцы: ЧГУ, 1980. – 89 с.