Навчальний посібник-практикум з менеджменту туристичної індустрії

У червні 2023 р. згідно з ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 5 від 29 травня 2023 р.) побачив світ навчальний посібник "Менеджмент туристичної індустрії: практикум" (уклад.: Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П. та ін.). Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім.Ю.Федьковича, 2023. 384 с. ISBN 978-966-423-790-8

У навчальному посібнику розкриті прикладні аспекти туристичного менеджменту, менеджменту туристичних ресурсів і суб'єктів туристичної індустрії, особливості державної політики та стратегія розвитку туризму в Україні.

Практикум адресований студентам закладів вищої освіти, молодим науковцям, аспірантам, викладачам і тим, хто цікавиться базовими аспектами управлінської науки, розумінням концептуальних основ системного менеджменту організацій.

Рецензентами навчального видання є:

Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка;

Кифяк Василь Федорович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з науково-методичної роботи, міжнародних зв’язків та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;

Красовська Олена Юріївна, директор туристичної агенції – ТОВ «Грінвіч-Тур», к.геогр.н.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.