Міжвузівський семінар-практикум

8 грудня 2022 року на географічному факультеті Чернівецького університету імені Юрія Федьковича у змішаному форматі відбувся міжвузівський семінар-практикум на тему: «Практичні аспекти надання екскурсійних послуг в закладах загальної середньої освіти». Захід модерували д.пед.н., доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ імені Юрія Федьковича Олександра ЧУБРЕЙ, к.пед.н., доцент, в.о.завідувача кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Людмила ГУЦАЛ.

Зі вступним словом виступив заступник декана з виховної, організаційної роботи та студентських питань географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича Степан БРИК, який зазначив, що організація екскурсійної діяльності як пріоритетний напрям туристичної галузі в певних межах формує економічну, наукову, культурну, освітню, екологічну безпеку країни, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки. На семінарі-практикумі Олександра ЧУБРЕЙ окреслила теоретичну складову екскурсійної діяльності та детально розкрила практичні аспекти організації та планування екскурсійної діяльності, розробки та проведення екскурсій, а також ознайомила учасників з  особливостями надання екскурсійних послуг різним категоріям туристів.

На продовження, ректор, професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  Інна ШОРОБУРА відзначила, що екскурсійна діяльність є невід’ємною частиною національно-культурного відродження України, оскільки передбачає глибоке знання історії та давніх традицій українського народу та національної єдності, тому щоб підвищити привабливість території та країни для місцевих, національних та міжнародних туристів, туроператорам та турагентам слід не лише враховувати ринковий попит, а й популяризувати  існуючі місцеві екскурсійні об’єкти. Адже, продовжила к.е.н., доцент  Валентина ПІДГІРНА, розвиток внутрішнього туризму є стимулом для підтримки  і розвитку суб’єктів туристичного бізнесу, які являються платниками податків, що сприяють формуванню доходів територіальних громад.

Загалом учасники висловили задоволення від проведеного семінару-практикуму та висловили щиру вдячність людям, як дотичні до сфери організації екскурсійної діяльності.

This entry was posted in Співпраця зі стейкхолдерами. Bookmark the permalink.