Наукові та методичні розробки на електронних носіях (CD, DVD, ресурси в мережі Інтернет та інше)

  1. Програма сусідства Румунія-Україна 2004-2006. Брошура просування туристичного потенціалу транскордонного регіону Сучавський повіт – Чернівецька область. Видавник матеріалу: Сучавський ун-тет ім. Стефана Великого. Дата опублікування: квітень 2008 р. За сприянням Е.Хлапчук, Ю.Грицку, В.Руденка, та ін. – 21 с.
  2. Гостюк М.Т. Управління персоналом. Плани семінарських занять та методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2008. – 20 с.
  3. Економіка природокористування. Програма курсу / Укл.: Грицку В.С. – Чернівці: Рута, 2007. – 14 с.
  4. Географія сільського господарства. Програма спецкурсу та плани практичних та семінарських робіт / Укл.: Грицку В.С. – Чернівці: Рута, 2007. – 20 с.