Методичні рекомендації

 1. Чубрей О. С., Ємчук Т.В. Навчальні програми спеціальностей 014.07 "Середня освіта (Географія)" та 106 "Географія" кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 188 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4819
 2. Ємчук Т.В., Чубрей О.С. Методичні рекомендації̈ до підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської̈ роботи (зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)): метод. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 86 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4736
 3. Ячнюк М.О.  Географія: регіони та країни: тестові завдання /уклад.: П.О. Сухий, А.А. Мельник, М.О. Ячнюк, А.Г.Тюфтій. – Чернівці : Чернівец. Нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 108 с.
 4. Соціально-економічна статистика: тестові завдання / укл.: О.С. Чубрей, М.О. Ячнюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
 5.  Наукові дослідження розвитку туризму: розширена навч. програма / Укл. М.В. Цепенда, М.М. Цепенда. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 24 с.
 6. Цепенда М.В., Скрипчук П.М. Інформаційні системи і технології в управлінні природоохоронною діяльністю / Програма нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". – Київ: КНТЕУ, 2011. – С. 231-235
 7. Методика викладання предмета у вищій школі і Болонський процес: конспект лекцій / Укл. І.В. Кібич. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 56 с.
 8. Чубрей О.С. Теорія статистики: методичні вказівки до практичних робіт / Укл.: О.С.Чубрей. – Чернівці: Рута, 2009. – 24с.
 9.  Чубрей О.С. Соціально-економічна статистика: методичні вказівки до практичних робіт / Укл.: О.С.Чубрей. – Чернівці: Рута, 2009. – 24с.
 10.  Чубрей О.С. Соціально-економічна статистика: програма спецкурсу та плани практичних і семінарських занять / Укл.: О.С.Чубрей. – Чернівці: Рута, 2009. – 16с.
 11. Методичні рекомендації для самостійної роботи студенті з навчальної дисципліни "Концепція сучасного природокористування". - Чернівці: БДФЕУ. – 2014. – 34 с.