Магістр

ОП “Менеджмент туристичної індустрії”

СИЛАБУСИ

2022-2023 н.р.

Обов’язкові дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОК1. Самоменеджмент та соціальна відповідальність
ОК2. Педагогіка та психологія вищої школи
ОК3. Методика викладання фахових дисциплін
ОК4. Методологія і організація наукових досліджень
ОК5. Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
ОК6. Інформаційні системи, комунікації і технології
ОК7. Менеджмент туристичної індустрії
ОК8. Стратегії розвитку національного та регіонального туризму
ОК9. Професійна іноземна мова

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Управління розвитком туристичних ресурсів
Антикризове управління в туристичному бізнесі
Соціальна та екологічна безпека
Система місцевого управління туристично-рекреаційною діяльністю
Управління туристичною діяльністю
Туристична політика
Управління рекреаційно-туристичною діяльністю на природоохоронних територіях
Менеджмент соціального туризму в Україні
Оцінка резервів розвитку туристичної індустрії
Менеджмент туристично-рекреаційного водокористування
Ліцензування туристичної діяльності
Управління сталим розвитком туристичної галузі
Практика написання грантових проектів
Стартапменеджмент у туризмі
Модель управління розвитком туризму
Комерційна діяльність в туристичному бізнесі
Управління проєктною діяльністю
Менеджмент SPA&Welness індустрії

 

2021-2022 н.р.

5 курс

Магістерський рівень