Магістр

ОП “Менеджмент туристичної індустрії”

СИЛАБУСИ

2023-2024 н.р.

Обов’язкові дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОК1. Самоменеджмент та соціальна відповідальність
ОК2. Педагогіка та психологія вищої школи
ОК3. Методика викладання фахових дисциплін
ОК4. Методологія і організація наукових досліджень
ОК5. Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
ОК6. Інформаційні системи, комунікації і технології
ОК7. Менеджмент туристичної індустрії
ОК8. Стратегії розвитку національного та регіонального туризму
ОК9. Професійна іноземна мова
ОК10. Міждисциплінарна курсова робота
ОК11. Виробнича практика
ОК12. Асистентська практика
ОК13. Випускна кваліфікаційна робота

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

ВК1.1. Управління розвитком туристичних ресурсів
ВК1.2. Антикризове управління в туристичному бізнесі
ВК1.3. Соціальна та екологічна безпека

ВК2.1. Система місцевого управління туристично-рекреаційною діяльністю
ВК2.2. Управління туристичною діяльністю
ВК2.3. Туристична політика

ВК3.1. Управління рекреаційно-туристичною діяльністю на природоохоронних територіях
ВК3.2. Менеджмент соціального туризму в Україні
ВК3.3. Оцінка резервів розвитку туристичної індустрії

ВК4.1. Менеджмент туристично-рекреаційного водокористування
ВК4.2. Ліцензування туристичної діяльності
ВК4.3. Управління сталим розвитком туристичної галузі

ВК5.1. Практика написання грантових проектів
ВК5.2. Стартапменеджмент у туризмі
ВК5.3. Модель управління розвитком туризму

ВК6.1. Комерційна діяльність в туристичному бізнесі
ВК6.2. Управління проектною діяльністю
ВК6.3. Менеджмент SPA&Welness індустрії

2022-2023 н.р.

Обов’язкові дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОК1. Самоменеджмент та соціальна відповідальність
ОК2. Педагогіка та психологія вищої школи
ОК3. Методика викладання фахових дисциплін
ОК4. Методологія і організація наукових досліджень
ОК5. Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
ОК6. Інформаційні системи, комунікації і технології
ОК7. Менеджмент туристичної індустрії
ОК8. Стратегії розвитку національного та регіонального туризму
ОК9. Професійна іноземна мова

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Управління розвитком туристичних ресурсів
Антикризове управління в туристичному бізнесі
Соціальна та екологічна безпека
Система місцевого управління туристично-рекреаційною діяльністю
Управління туристичною діяльністю
Туристична політика
Управління рекреаційно-туристичною діяльністю на природоохоронних територіях
Менеджмент соціального туризму в Україні
Оцінка резервів розвитку туристичної індустрії
Менеджмент туристично-рекреаційного водокористування
Ліцензування туристичної діяльності
Управління сталим розвитком туристичної галузі
Практика написання грантових проектів
Стартапменеджмент у туризмі
Модель управління розвитком туризму
Комерційна діяльність в туристичному бізнесі
Управління проєктною діяльністю
Менеджмент SPA&Welness індустрії

 

2021-2022 н.р.

5 курс

Магістерський рівень