Кібич Ірина Володимирівна

Доцент кафедри економіної географії та екологічного менеджменту, кандидат біологічних наук

Додаткова інформація:

Народилась у 1958 р. в м. Чернівці.

Закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету в 1980 р. Спеціальність – біологія, викладач біології та хімії. Диплом з відзнакою.

На кафедрі працює з 1994 р.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність – 03.00.05 – Ботаніка

Тема: „Интродукция восточноазиатских видов древесных растений семейства Rosaceae Juss. на Северную Буковину»

Науковий керівник – д.б.н., проф. Термена Б.К.

Захист проведено у Дніпропетровському державному університеті.

Основні публікації

  1. Кібич І.В. Концепція розвитку екоетнотуризму у Чернівецькій області / І.В. Кібич, Т.Д. Кібіч  // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика»: Мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю географ. фак-ту Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С.379-380.
  2. Кібич А.Д. Збереження  етнокультурних  традицій  Гуцульщини  як  запорука  сталого розвитку  краю / Анна Кібич, Ірина Кібич  // Наук. записки Тернопільського нац.. пед.. ун-ту. Серія: географія. Спец. Випуск: Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи. – Тернопіль: СМП «Тайп». - №1 (випуск 27). – 2010.- С.430-436.
  3. Кібич І. Розв’язання проблеми відходів у Чернівецькій області як шлях підвищення туристичної атракційності краю / І.Кібич // Географічні засади вирішення  регіональних проблем: мат-ли між народ. наук-практ. конф. (18-19 листопада 2010 р.) . – Камянець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 75-77.

Курси

Управління персоналом; менеджмент природоохоронної діяльності; методика викладання предмету у ВШ; конверсикологія; державні кадастри рекреаційно-туристичних ресурсів; географія та концепції сучасного природокористування

Тематика наукових досліджень

Екологічний менеджмент; охорона природи