Кандидатські дисертації

Дисертації на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії”, які виконуються на кафедрі:

Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта
Назва дисертації
Спеціальність, шифр
Науковий керівник
Попередній захист заплановано на
Грек К.В.
Професор Мирон Кордуба: українська географічна спадщина
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
2023 р.
Баран Л.В.
Румуномовна географічна наукова спадщина бібліотек Чернівецької області
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
2024 р.

 

Кандидатські дисертації, які виконані на кафедрі:

Прізвище, ім’я, по батькові дисертанта
Назва дисертації
Спеціальність, шифр
Науковий керівник
Дата захисту
Установа, де проведено захист
Вінтоняк Алла Михайлівна
Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського
103 Науки про Землю
Руденко Валерій Петрович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
22 березня 2021 року
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Джаман Ярослав Васильович
Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
19 листопада 2018 р.
Київський національний університет імені Т.Шевченка
Єремія Ганна Іванівна
Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ –початку  ХХ століття у румуномовних працях
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
29 червня 2017 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Паламарюк Марія Юріївна
Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Буковинських Карпат
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
13 травня 2015 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Лапушняк Мирослава Дмитрівна
Суспільно-географічна оцінка якості життя населення Чернівецької області
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
13 травня 2015 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Ємчук Тетяна Володимирівна
Оцінка природної захищеності підземних вод басейну річки Прут від забруднення (у межах Чернівецької області)
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. В.П. Руденко
13 грудня 2011 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Цепенда Микола Михайлович
Оцінка господарської освоєності водноресурсного потенціалу регіону (на матеріалах басейну Середнього Дністра)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
4 жовтня 2010 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Григор’єва Галина Володимирівна
Суспільно-географічні процеси заселення Північної Бессарабії
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
10 січня 2011 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Ячнюк Марина Олександрівна
Оцінка перспективного фауністичного потенціалу регіону (на прикладі Чернівецької області)
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. В.П. Руденко
17 травня 2010 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Муха Костянтин Петрович
Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. В.М. Гуцуляк
2008 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Круль Галина Ярославівна
Географо-краєзнавча оцінка заселення території Північної Буковини
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
25 жовтня 2006 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Бурка Володимир Йосипович
Територіальні особливості формування будівельно-індустріальних комплексів економічних макрорайонів України (на прикладі Карпатського регіону)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
18 жовтня 2006 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Чернюх Олег Іванович
Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні в першій половині XX ст.
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. В.П. Руденко
6 липня 2004 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Соловей Тетяна Василівна
Оцінка впливу гідрологічних чинників на якість води річок басейну верхнього Пруту в маловодний період року
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. В.П. Руденко
16 червня 2004 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Цепенда Михайло Володимирович
Водогосподарський баланс як засіб оптимізації проблем водопостачання і водовідведення у річкових басейнах
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 11.00.11
проф. М.І. Кирилюк
6 листопада 2002 р.
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Грицку Вероніка Степанівна
Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень агропромислового комплексу (на прикладі Чернівецької області)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. М.Г. Ігнатенко
26 квітня 2000 р.
Інститут географії Національної академії наук України, відділ суспільно-географічних досліджень
Вацеба Володимир Ярославович
Економіко-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів (на матеріалах України)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. В.П. Руденко
3 грудня 1999 р.
Львівський національний університет імені І. Франка
Король Олександр Дмитрович
Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти)
Економічна та соціальна географія, 11.00.02
проф. М.П. Крачило
26 травня 1999 р.
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Данілова Ольга Миколаївна
Особливості формування яворових лісостанів в умовах Прикарпаття
Сільське господарство, 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво
проф. А.Й. Швиденко
4 травня 1999 р.
Український державний лісотехнічний університет