Зустріч проектної групи зі здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП “Менеджмент туристичної індустрії”

28 березня  2024 р. відбулася зустріч членів проектної групи к.е.н., доц. Підгірної В.Н., к.с.-г.н., доц. Данілової О.М., к.геог.н., доц. Наконечного К.П., к.геог.н. Паламарюк М.Ю. зі здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної  індустрії». Основною метою зустрічі було обговорення наявних питань щодо компетентностей та програмних результатів навчання, які потрібні для подальшої професійної діяльності, структурно-логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін, перелік та обсяг обовʼязкових компонентів. В процесі зустрічі було окреслено слушні пропозиції щодо удосконалення теоретичної та практичної сторін Програми.  Рекомендації здобувачів щодо змін до програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної  індустрії» будуть обговорені на засіданні запланованому на 2 квітня 2024 року

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.