Зустріч зі здобувачами ОПП “Менеджмент туристичної індустрії” другого (магістерського) рівня вищої освіти із проектною групою

27 березня 2024 року відбулася зустріч гаранта ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І., членів проектної групи к.е.н., доц. Підгірної В.Н., к.с.-г.н., доц. Данілової О.М. із студентами першого року навчання, які здобувають освіту на даній ОПП. У фокусі уваги були питання: 

  • пропозиції здобувачів щодо змін в ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти; 
  • ознайомлення можливостей здобуття неформальної освіти та безкоштовному доступі до курсів на онлайн-платформі Coursera; 
  • можливості апробації наукових досліджень здобувачів; 
  • особливості вибору дисциплін на наступний навчальний рік.

Озвучені пропозиції здобувачів будуть винесені на попереднє обговорення змін до ОП «Менеджмент туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яке заплановане на 2 квітня 2024 р. 

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.