Зустріч здобувачів освіти першого року навчання з практичним психологом

Студентство в Україні складає вагому частку суспільства, яка зайнята специфічною працею – навчанням. Вступаючи до вищого навчального закладу, студенти зустрічаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до  нових умов навчання, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи.

Психологічну адаптацію розглядають як однин із провідних способів і необхідну умову соціалізації особистості. Це процес пристосування індивідуальних та особистісних якостей до життя й діяльності людини в змінених умовах існування. Успішна адаптація першокурсників до життя та навчання у ВНЗ є підґрунтям подальшого розвитку кожного студента як особистості, майбутнього фахівця.

Важливу роль у процесі адаптації відводиться роботі практичного психолога. В даному контексті 20 вересня 2023 року кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Лілія БОЯРИН з метою адаптації та інтеграції здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної індустрії» провела інтегрований тренінг на тему: «Особливості психологічної адаптації здобувачів у вищій школі». Оскільки, саме ефективність навчальної роботи студентів, позитивна мотивація до процесу навчання багато в чому залежить від рівня адаптації студентів-першокурсників до нового освітнього середовища. Тому, обговорили проблеми психологічного пристосування до нових умов освітнього середовища та  важливість психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу. Під час зустрічі були запропоновані різноманітні креативні вправи, які допомагали учасникам розкрити свою внутрішню сутність та поглибити знання про себе.

Як відомо, спільна творча взаємодія, без сумніву, допомагає студентам оцінити свій емоційний стан, налагодити дружні стосунки з одногрупниками і знайти своє місце у студентському колективі.

Організатором дійства виступила к.е.н., доцент Валентина ПІДГІРНА. Тренінг пройшов у дружній, веселій атмосфері. Вдячні Лілії Володимирівні за продуктивну роботу!

Сподіваємося на нові зустрічі та плідну співпрацю

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.