Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом ОПП

На початку навчального року відбулась зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" з гарантом ОПП д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І., завідувачем д.геогр.н., проф. Руденком В. П., та науково-педагогічним персоналом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Під час зустрічі обговорені питання особливостей організації навчально процесу, індивідуальної освітньої траєкторії, академічної доброчесності та інших важливих аспектів навчання на освітній програмі.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.