Зустріч-бесіда з питань неформальної освіти

В умовах економічної та соціальної мобільності суспільства, неформальна освіта набуває подальшого розвитку. Тому, доцентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Валентиною Підгірною для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти було проведено інформаційну зустріч для ознайомлення з он-лайн платформами для дистанційного навчання в рамках неформальної освіти типу  Prometheus, Campster, edera та інші.

Визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол No10 від 28 жовтня 2019 року)  провадиться на основі “Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти», в якому вказано, що неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій

Таким чином, як зазначила член проектної групи ОП «Менеджмент туристичної індустрії», перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

Вцілому, з інформацією про можливість та процедуру визнання результатів отриманих в неформальній освіті здобувачі дізнаються від гаранта ОП, членів робочої групи та викладачів що читають дисципліни на освітній програмі «Менеджмент туристичної індустрії».

Бажаємо здобувачам вищої освіти нових здобутків у неформальній освіті.

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.