Зустрічі проектних груп зі стейкхолдерами по обговоренню освітніх програм “Менеджмент туристичної індустрії” за двома рівнями освіти

Впродовж місяця проектні групи ОП «Менеджмент туристичної індустрії» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти мали ряд  зустрічей зі стейкхолдерами. Зустрічі відбувались в атмосфері діалогу, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення освітніх  програм спеціальності 073 «Менеджмент». Рекомендації були систематизовані у таблиці змін та будуть обговорені на крайньому розширеному засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 2 квітня 2024 року.

Організаторами зустрічей виступили гаранти ОП  «Менеджмент туристичної індустрії» д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І., к.е.н., доц. Підгірна В.Н.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.