Захист кваліфікаційних робіт

19 грудня 2023 р. на чолі із к.геогр.н., керівницею туристичного агентства «Грінвіч – Тур» Красовською О.Ю. працювала атестаційна комісія із захисту кваліфікаційних  робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент ОПП «Менеджмент туристичної індустрії»

Всі студенти показали високий рівень володіння матеріалом та підтвердили свій професійний рівень. 

Кваліфікаційні роботи відповідали стандарту спеціальності вищої освіти, а їх тематика -науковому напряму кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. Теми магістерських робіт присвячені проблемам: управлінню конкурентними перевагами, удосконаленню територіальної організації та менеджменту туризму, особливостям менеджменту туристичної індустрії, аналізу ресурсного потенціалу та стратегії управління розвитком туризму, управлінню конкурентоспроможністю організацій.

Абсолютна більшість кваліфікаційних робіт виконана на основі первинних матеріалів, що були зібрані студентами під час виробничої та переддипломної практик, періодичних видань, статистичних спостережень, картографічної інформації, фондових матеріалів кафедри та джерел мережі Інтернет. Студентами проведено аналіз зібраних матеріалів за розробленими та апробованими методиками, які узагальнені у вигляді кваліфікаційної роботи за ОКР магістр, що відповідає вимогам  вищої школи.

Колектив кафедри економічної географії та екологічного менеджменту щиро вітає випускників  із завершенням навчання в університеті та бажає подальших успіхів у майбутньому.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.