Захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Менеджмент туристичної індустрії»

23 грудня 2022 року відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент». З привітальним словом до випускників звернувся д.геогр.н, доцент, декан географічного факультету Мирослав ЗАЯЧУК. На продовження, вдалого захисту кваліфікаційних робіт й упровадження напрацьованих доробок у майбутній професійній діяльності побажала голова екзаменаційної комісії к.геогр.н, директор туристичної агенції «ГрінвічТур» Олена КРАСОВСЬКА. До складу екзаменаційної комісії увійшли д.геогр.н., професор, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту  Валерій РУДЕНКО, д.геогр.н., доцент, кафедри географії та менеджменту туризму Жанна БУЧКО, к.е.н., доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Валентина ПІДГІРНА, секретар – к.геогр.н., асистент кафедри  Ганна ЄРЕМІЯ.

 Здобувачі освіти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, володіння матеріалом та арсеналом сучасних методів наукових досліджень. Кожна доповідь супроводжувалась жвавим обговоренням представленої в ній проблематики, запитаннями та актуальними коментарями.

Колектив кафедри економічної географії та екологічного менеджменту вітає здобувачів освіти другого (магістерського) рівня з успішним захистом кваліфікаційних робіт і бажає подальших творчих досягнень в мирній Україні!

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.